Δευτέρα, 21 Μαρτίου 2016

Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Αμυνταίου

Συνεδριάζει σήμερα, στις 6 το απόγευμα, το δημοτικό συμβούλιο Αμυνταίου, με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξη:
1. Προγραμματισμός προσλήψεων εκτάκτου προσωπικού
2. Υποβολή πρότασης για χρηματοδότηση έργου στα πλαίσια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης από την Κ/Ξ ΤΑΡ
3. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση Συμβάσεων Διαβαθμιδικής Συνεργασίας μεταξύ της ΠΕ Φλώρινας και του Δήμου Αμυνταίου.
4. Τροποποίηση της με αριθμό 276/2015 ΑΔΣ με θέμα "Υποβολή δράσεων προς χρηματοδότηση από το Δ' ΕΑΠ 2012-2016"
5. Γνωμοδότηση για τον καθορισμό της τμηματικής οριοθέτησης υδατορέματος στην Τ.Κ. Σκλήθρου κατόπιν αίτησης της κας Κουκουβάρα Ευαγγελίας
6. Καταρχήν απόφαση εξαγοράς ακινήτου για την επέκταση των νεκροταφείων στην Τ.Κ. Φιλώτα.
7. ΄Εγκριση της με αριθμό 01/2016 απόφασης της επιτροπής ποιότητας ζωής που αφορά την Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων έτους 2015 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αμυνταίου.
8. Παραχώρηση χρήσης κατά τα καλλιεργητικά έτη 2014- 2015 δημοτικής έκτασης της Τ.Κ. Πελαργού συνολικής έκτασης 7 στρ τμήματος του με αριθμό 515 του αγροκτήματος Πελαργού.
9. Ορισμός Ορκωτών ελεγκτών λογιστών για τον έλεγχο της Κοινωφελής Επιχειρήσεις του Δήμου Αμυνταίου.
10. Ορισμός επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής για το έργο «Διάνοιξη οδών και κατασκευή Οδοποιίας Τ.Κ. Φιλώτα».
11. Ορισμός επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής για το έργο «Κατασκευή Οδοποιίας Δ.Κ. Αμυνταίου και ανάκληση της αριθ. 448/2015 ΑΔΣ».
12. Ορισμός επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής για το έργο «Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης ΤΚ Βαλτονέρου».
13. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΚΕΛΛΗΣ».
14. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής έργου «Δεξαμενή Ύδρευσης Τ.Κ. Αετού» προϋπολογισμού μελέτης 375.000,00€.
15. Αποδοχή παραίτησης μέλους από το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αμυνταίου και ορισμός νέου.
16. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την με αριθμό 18/2016 απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αμυνταίου που αφορά «Έγκρισης στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων έτους 2016 της ΔΗΚΕΑ».
17. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την με αριθμό 20/2016 απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αμυνταίου που αφορά «Τροποποίηση Εσωτερικού Κανονισμού Υπηρεσιών»
18. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την με αριθμό 21/2016 απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αμυνταίου που αφορά «Τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2016».
19. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την παραχώρηση χώρου της στέγασης του γραφείου του Συλλόγου Καρκινοπαθών Αμυνταίου και Περιχώρων.
20. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την παραχώρηση χώρου της στέγασης της «Στέγης Γραμμάτων & Τεχνών Αμυνταίου».
21. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεως Τζετάνι Μαρία- σπουδάστρια ΤΕΙ, για πρακτική άσκηση στο Δήμο Αμυνταίου.
22. ΄Εγκριση μετακίνησης του Αντιδημάρχου κ. Θεοδωρίδη Αβραάμ στην Αθήνα.
23. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων στον Τουλγαρίδη βασίλειο
24. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος εκλογικού επιδόματος του Δήμου Αμυνταίου έτους 2015
25. Οργάνωση εκδήλωσης επί μνημοσύνης δέησης των πεσόντων της 27ης Μαρτίου στην ΤΚ Αετού.
26. Διαγραφές από βεβαιωτικούς καταλόγους
27. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με την κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης της Οικονομικής Επιτροπής.
28. Ανατροπή Ανάληψης δεσμευμένης υποχρέωσης
29. Διάθεση και ψήφιση πιστώσεων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια στα blogs υπάρχουν για να συνεισφέρουν οι αναγνώστες στο διάλογο. Η ευθύνη των σχολίων (αστική και ποινική) βαρύνει τους σχολιαστές.