Παρασκευή, 31 Ιουλίου 2015

Μειωμένα τα αποθέματα νερού στη Φλώρινα λόγω βλάβης

Η Δ.Ε.Υ.Α.Φ. ανακοινώνει ότι, λόγω μεγάλης βλάβης στο εξωτερικό δίκτυο μεταφοράς πόσιμου νερού από το διυλιστήριο στη Δροσοπηγή στην πόλη της Φλώρινας, έχουν μειωθεί σημαντικά τα αποθέματα νερού στις υδατοδεξαμενές υδροδότησης της πόλης.
Για το λόγο αυτό, σήμερα Παρασκευή 31/07/2015 και μέχρις ότου επισκευασθεί το δίκτυο και αποκατασταθεί η λειτουργία του, θα διαταραχθεί η υδροδότηση στην πόλη της Φλώρινας, ιδιαίτερα στις περιοχές με το μεγαλύτερο υψόμετρο.
Παρακαλούνται οι καταναλωτές να περιορίσουν τη χρήση του πόσιμου νερού στις τελείως απαραίτητες οικιακές ανάγκες, προκειμένου να γίνει εξοικονόμηση νερού και να αποφευχθεί διακοπή της υδροδότησης σήμερα και κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

Διαβάστε περισσότερα...

Επίσκεψη του Σέρβου Πρόξενου στο Επιμελητήριο Φλώρινας

Σύμφωνο συνεργασίας και μελών υπογράφηκε χθες μεταξύ του Επιμελητηρίου Φλώρινας και του Ελληνοσερβικού Επιμελητηρίου. Παράλληλα, το Επιμελητήριο νοτίου Σερβίας αποδέχτηκε την πρόταση για κοινή συνεδρίαση των Επιμελητηρίων Ελλάδας - Σερβίας - Σκοπίων και Αλβανίας που θα πραγματοποιηθεί στη Φλώρινα.
Επίσης, συμφωνήθηκε να πραγματοποιηθεί επιχειρηματική αποστολή στο Leskovac.
Όλα αυτά, στο πλαίσιο της επίσκεψης στη Φλώρινα, μετά από πρόταση του τοπικού Επιμελητηρίου, του Σέρβου Πρόξενου στη Θεσσαλονίκη, του προέδρου των επιμελητηρίων νοτίου Σερβίας και του προέδρου του Ελληνοσερβικού Επιμελητηρίου.
Στην τοποθέτησή του ο πρόεδρος του επιμελητηρίου, Σάββας Σαπαλίδης, αναφέρθηκε στους ιστορικούς δεσμούς μεταξύ των δύο χωρών, καθώς επίσης και στη διαχρονική συνεργασία, συμμαχία που ξεκινάει από τον 1ο Παγκόσμιο Πόλεμο, όπου η συμβολή του Σέρβικου στρατού κατά των Γερμανών και των Βουλγάρων ήταν καθοριστική για την έκβαση του πολέμου στην περιοχή μας.
Επίσης παρουσιάστηκαν και από τις δύο πλευρές, τα προϊόντα εκείνα που μπορούν να προωθηθούν στις αγορές των δύο χωρών.
Στη συνάντηση παραβρέθηκαν ακόμα ο αντιπεριφερειάρχης Φλώρινας, Στέφανος Μπίρος, μέλη της Δ.Ε. του Επιμελητηρίου , καθώς και πολλοί επιχειρηματίες του τμήματος των τροφίμων αλλά και άλλων δυναμικών επιχειρήσεων του νομού.

Διαβάστε περισσότερα...

Ανοιχτή πρόσκληση (παράταση) προς τους ωφελουμένους του προγράμματος επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής

Η Κοινωνική Σύμπραξη Π.Ε. Φλώρινας, με εταίρο την Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Φλώρινας, πρόκειται να υλοποιήσει στην Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας δράσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής ή/και Βασικής Υλικής Συνδρομής, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ).
Το ΤΕΒΑ υποστηρίζει δράσεις σχετικά με τη συλλογή, μεταφορά, αποθήκευση και διανομή τροφίμων ή/και βασικής υλικής συνδρομής, καθώς επίσης στηρίζει συνοδευτικά μέτρα και δραστηριότητες που συμβάλλουν στην κοινωνική ενσωμάτωση των ωφελουμένων.

Στο πλαίσιο αυτό,
ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ
ΟΙ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ που κατοικούν στα όρια της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας να υποβάλλουν Αιτήσεις Υπαγωγής στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής ή/και Βασικής Υλικής Συνδρομής.

Ωφελούμενοι των παροχών είναι:
1. Ενήλικα φυσικά πρόσωπα (άγαμα, διαζευγμένα, σε διάσταση ή σε χηρεία), που υποβάλλουν ατομική φορολογική δήλωση και δεν εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες των εξαρτώμενων μελών.
2. Οικογένεια, δηλαδή ενότητα φυσικών προσώπων, που περιλαμβάνει ένα ή περισσότερα εξαρτώμενα μέλη ή ένα έγγαμο ζευγάρι ή ζευγάρι το οποίο έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, με ή χωρίς εξαρτώμενα μέλη.
3. Ως εξαρτώμενα μέλη θεωρούνται:
α. Τα άγαμα τέκνα, εφόσον:
− είναι ανήλικα ή
− είναι ενήλικα έως 25 ετών και φοιτούν σε σχολές ή σχολεία ή ινστιτούτα επαγγελματικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή
− είναι ενήλικα έως 25 ετών και είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία.
β. Τα παρακάτω φυσικά πρόσωπα με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% εφόσον είναι άγαμα, διαζευγμένα σε χηρεία:
− τέκνα ενός ή και των δυο συζύγων/γονέων
− αδελφοί και αδελφές ενός εκ των δυο συζύγων/γονέων
γ. Οι ανιόντες
δ. Τα ανήλικα που στερούνται και των δυο φυσικών τους γονέων και έχουν έως τρίτου βαθμού συγγένεια με έναν εκ των δυο συζύγων/γονέων της οικογένειας, εφόσον δεν έχει εκδοθεί δικαστική απόφαση που αναθέτει την επιμέλεια σε άλλο πρόσωπο.
4. Τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α, γ και δ, δεν θεωρούνται εξαρτώμενα μέλη εάν το ετήσιο ατομικό τους εισόδημα υπερβαίνει το ποσό των 3.000 ευρώ.
5. Τα φυσικά πρόσωπα της περίπτωσης β. δεν θεωρούνται εξαρτώμενα μέλη εάν το ετήσιο ατομικό τους εισόδημα υπερβαίνει το ποσό των 6.000 ευρώ.
6. Άστεγοι, δηλαδή άτομα που διαμένουν, σε δημόσιους ή εξωτερικούς χώρους, διανυκτερεύουν σε ξενώνες ύπνου ή διαβιούν σε προσωρινά ή πρόχειρα καταλύματα, τα οποία δεν πληρούν τις αναγκαίες τεχνικές προδιαγραφές και δεν διαθέτουν τις βασικές υπηρεσίες ύδρευσης και ηλεκτροδότησης.

Εξαιρέσεις
α. Άτομα τα οποία φιλοξενούνται ή περιθάλπονται σε Μονάδες Κλειστής Φροντίδας ή σε Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης.
β. Άτομα, τα οποία φιλοξενούνται σε Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης (Οικοτροφεία, Ξενώνες) ή είναι ωφελούμενοι του Προγράμματος Προστατευμένων Διαμερισμάτων του αρ.9 του Ν.2716/99.
γ. Άτομα ή οικογένειες, οι οποίοι είναι ωφελούμενοι του προγράμματος «Στέγαση και Επανένταξη» και για όσο διαρκεί η υλοποίηση του προγράμματος.
δ. Άτομα τα οποία αν και είχαν την υποχρέωση, δεν υπέβαλαν δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε1, Ε2 καιΕ3) και δήλωση ακίνητης περιουσίας για το τελευταίο οικονομικό έτος, εκτός εάν υποβάλουν εκπρόθεσμα τις αντίστοιχες δηλώσεις. Η παρούσα εξαίρεση δεν αφορά στην ομάδα των αστέγων.

Εισοδηματικά κριτήρια ωφελουμένων (πραγματικό εισόδημα):
• 3.000 € ετησίως για μεμονωμένο άτομο
• 4.500 € ετησίως για το ζευγάρι
• Προσαυξανόμενο κατά 1.500 € για κάθε ενήλικο εξαρτώμενο μέλος της οικογένειας και 900 € ετησίως για κάθε ανήλικο εξαρτώμενο μέλος της οικογένειας.
• Στη μονογονεϊκή οικογένεια (οικογένεια που προστατεύεται από έναν μόνο γονέα, άγαμο, σε χηρεία ή διαξευγμένο) το πρώτο εξαρτώμενο ανήλικο μέλος λογίζεται ως ενήλικας
• Ως πραγματικό εισόδημα νοείται το συνολικό καθαρό πραγματικό εισόδημα όλων των κατηγοριών (ημεδαπής ή αλλοδαπής προέλευσης), που έλαβαν όλα τα μέλη της ωφελούμενης μονάδας στη διάρκεια του οικονομικού έτους − μετά την αφαίρεση των φόρων, των εισφορών για κοινωνική ασφάλιση, των κρατήσεων του ν. 4093/2012 ή υπέρ δημοσίου, της εισφοράς αλληλεγγύης του ν. 3986/2011. Στο συνολικό καθαρό πραγματικό εισόδημα συμπεριλαμβάνεται και το σύνολο των επιδομάτων και άλλων ενισχύσεων, με τις εξαιρέσεις που αναφέρονται παρακάτω, καθώς και το εισόδημα που απαλλάσσεται από το φόρο ή φορολογείται με ειδικό τρόπο.
• Στο συνολικό πραγματικό εισόδημα δεν περιλαμβάνονται:
α. αντικειμενικές δαπάνες και τεκμήρια διαβίωσης
β. Διατροφές που καταβάλλονται στο ανήλικο τέκνο με δικαστική απόφαση, ή με συμβολαιογραφική πράξη ή με ιδιωτικό έγγραφο, το επίδομα αναδοχής, καθώς και το εξωϊδρυματικό επίδομα ή προνοιακά επιδόματα αναπηρίας που χορηγούνται από το κράτος, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 11 παρ. 3 του Ν. 4172/2013.

Περιουσιακά κριτήρια:
α. Η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας (στην Ελλάδα ή/και στο εξωτερικό) να μην υπερβαίνει τις 115.000 ευρώ κατ’ άτομο, προσαυξανόμενη κατά 20.000 ευρώ για κάθε επιπλέον ενήλικα και κατά 15.000 για κάθε εξαρτώμενο ανήλικο και με ανώτατο συνολικό όριο για κάθε άτομο ή οικογένεια το ποσό των 250.000 ευρώ.
β. Το συνολικό ύψος των καταθέσεων του ατόμου ή του συνόλου των μελών της οικογένειας σε όλα τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας και του εξωτερικού ή/και η τρέχουσα αξία μετοχών, ομολόγων κ.λπ., να μην υπερβαίνει για το τελευταίο οικονομικό έτος το διπλάσιο του ορίου εισοδήματος για την λήψη των παροχών της παρούσας απόφασης.
γ. Δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις ατόμων και οικογενειών τα οποία έχουν στην ιδιοκτησία τους αεροσκάφη, ελικόπτερα IX, ανεμόπτερα και δεξαμενές κολύμβησης (πισίνες), και ιδιωτικά σκάφη αναψυχής , άνω των 5 μέτρων και με κινητήρα ισχύος άνω των 50 κυβικών εκατοστών.

Έτος Αναφοράς των κριτηρίων επιλογής: Οικονομικό έτος 2015 (χρήση 2014)
Προθεσμία Αιτήσεων: Από 15.07.2015 έως 26.08.2015

Δικαιολογητικά συμμετοχής στο πρόγραμμα «Επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής για το ταμείο ευρωπαϊκής βοήθειας για τους απόρους».
- Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο
- Αριθμός ΑΦΜ
- Αριθμός ΑΜΚΑ
- Εκκαθαριστικό φορολογικής δήλωσης οικονομικού έτους 2015 (χρήση 2014)
- Εκκαθαριστικό ΕΝΦΙΑ για την αξία ακίνητης περιουσίας
Αντίστοιχα τα παραπάνω δικαιολογητικά για την σύζυγο και τα προστατευόμενα μέλη.

Τρόπος Υποβολής Αιτήσεων:
Η Αίτηση των δυνητικά ωφελουμένων υποβάλλεται ηλεκτρονικά:
• είτε ιδιωτικά, με χρήση των κωδικών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (TAXIS)
• είτε μέσω των Εταίρων της Κοινωνικής Σύμπραξης
• Η Αίτηση θα είναι προσβάσιμη από ηλεκτρονική εφαρμογή προσαρτημένη στην ιστοσελίδα https://www.idika.org.gr/teba και επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης του Ν. 1599/1986.

ΣΗΜΕΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Διαβάστε περισσότερα...

Φύση και μουσική: ένα πετυχημένος συνδυασμός για μικρά και μεγάλα παιδιά

Φέτος, μαζί με τη φύση μπήκε και η μουσική πολύ δυναμικά στη ζωή των παιδιών στην Πρέσπα. Στις αρχές του Ιούλη, το γνωστό μουσικό συγκρότημα Burger Project περιπλανήθηκε μαζί με τα παιδιά στα μονοπάτια των Πρεσπών, με σκοπό όλοι μαζί να συνθέσουν μουσική εμπνεόμενοι από τα φυσικά στοιχεία που συναντούσαν στο πέρασμα τους.
Η περιήγηση στα μονοπάτια κράτησε για 2 μέρες, ενώ το απόγευμα της δεύτερης ημέρας πραγματοποιήθηκε συναυλία για τα παιδιά στο Πατουλίδειο Αθλητικό Κέντρο. Η δράση, όμως, δεν τελειώνει εδώ. Το μουσικό συγκρότημα επέστρεψε στην Αθήνα με σκοπό να ολοκληρώσει τις μουσικές συνθέσεις των παιδιών και να μας τις παραδώσει αρχές του Σεπτέμβρη. Για αυτό μείνετε συντονισμένοι!
Και αυτή δεν ήταν η μόνη «μουσική» δράση μας. Τον περασμένο Φεβρουάριο, το Μουσικό Γυμνάσιο-Λύκειο της Παλλήνης επισκέφθηκε την Πρέσπα. Τα παιδιά του Μουσικού Σχολείου μας μάγεψαν με τη μουσική τους, αλλά και τα παιδιά των Πρεσπών τους μάγεψαν με τη σειρά τους με τη φύση και τις παραδόσεις μας. Ένα τριήμερο γεμάτο παραδοσιακή μουσική, χορούς, περιηγήσεις στη φύση, συζητήσεις και ανταλλαγές απόψεων, άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις σε όλα τα παιδιά που συμμετείχαν στις εκδηλώσεις και εξέφρασαν την επιθυμία να έρχονται όλο και πιο συχνά σε επαφή με άλλα σχολεία της Ελλάδος. Έτσι επαναλάβαμε ανάλογες δραστηριότητες το Μάρτιο, φέρνοντας αυτή τη φορά σε επαφή μαθητές της Πρέσπας με μαθητές του 2ου Γυμνασίου Φλώρινας και του Γυμνασίου του Wiesbaden της Γερμανίας.
Σε αυτό το σημείο είναι πολύ σημαντικό να αναφερθεί, ότι όλες οι παραπάνω δραστηριότητες διοργανώνονται με την ενεργό συμμετοχή και τη συνεργασία πολλών φορέων της περιοχής. Συγκεκριμένα, η επίσκεψη του Μουσικού Σχολείου διοργανώθηκε σε συνεργασία με το Δήμο Πρεσπών, τον Αγροτικό Συνεταιρισμό «Πελεκάνο», τους Συλλόγους Γονέων των σχολείων των Πρεσπών και τις Διευθύνσεις Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης της Φλώρινας.
Τέλος, για τη δράση με το συγκρότημα Burger Project, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά το Δήμο Πρεσπών, το ΚΤΕΛ Φλώρινας και το Δημοτικό Σχολείο του Αγίου Γερμανού, χωρίς τη συμβολή και συνεργασία των οποίων δεν θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν οι παραπάνω δράσεις.

Διαβάστε περισσότερα...

Παραχώρηση αιθουσών, κλειστού γυμναστηρίου και λοιπών χώρων των αθλητικών εγκαταστάσεων του ΔΑΚ Φλώρινας

Παρακαλούνται οι Αθλητικοί Σύλλογοι του Δήμου Φλώρινας, οι οποίοι για τις ανάγκες τους ενδιαφέρονται να χρησιμοποιήσουν τους χώρους των Αθλητικών εγκαταστάσεων του ΔΑΚ Φλώρινας κατά την αθλητική περίοδο 2015-2016, όπως υποβάλλουν σχετικές αιτήσεις (αναφέροντας τον αιτούμενο χώρο και τις ώρες) στο γραφείο του ΝΠΔΔ (Σ.Σ.Ιωαννίδη, Φλώρινα 53100) έως τις 10 Αυγούστου 2015.
Καταθέσεις αιτήσεων μετά το πέρας της προαναφερόμενης ημερομηνίας δεν θα γίνονται δεκτές και δεν θα υπάρχει η δυνατότητα παραχώρησης του αιτούμενου χώρου στον ενδιαφερόμενο.
Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 23850 23584 / 26474 εσωτ.3 (κ. Παπαδοπούλου Σοφία).

Διαβάστε περισσότερα...

Κάλεσμα του δήμου Φλώρινας προς τους φοιτητές του τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών

Στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου Φλώρινας, τον Αύγουστο του 2015, καλούνται οι φοιτητές και φοιτήτριες του Τ.Ε.Ε.Τ. να συμμετάσχουν με έργα τους στην έκθεση που θα παρουσιαστεί στο ποτάμι από 17 έως 27 Αυγούστου.
Κάθε φοιτητής/τρια θα έχει στη διάθεσή του ένα ταμπλό με διαστάσεις 200x250 εκ.
Όσοι/ες ενδιαφέρονται μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή μέχρι τις 08 Αυγούστου 2015 στην ηλεκτρονική διεύθυνση που δίνεται παρακάτω, τα εξής: ονοματεπώνυμο, εξάμηνο, στοιχεία επικοινωνίας (email, τηλέφωνο), στοιχεία των έργων που θα παρουσιάσουν (τίτλο, χρονολογία, υλικό-τεχνική). Να δηλώσουν επίσης, αν θα συμμετάσχουν στην ομάδα εργασίας για το στήσιμο της έκθεσης, το οποίο θα γίνει από τους συμμετέχοντες με την τεχνική υποστήριξη των υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας.
Τα έργα θα συγκεντρωθούν στις 17 Αυγούστου, στις 9.00 το πρωί στο 3ο Γυμνάσιο.
Ηλεκτρονική διεύθυνση για τη δήλωση συμμετοχής: press@cityoflorina.gr, arisaristid@gmail.com
Πληροφορίες στα τηλέφωνα του Δήμου Φλώρινας: 23853 51011, 23853 51031, 23853 51010.

Διαβάστε περισσότερα...

Ενημέρωση από το Επιμελητήριο Φλώρινας για το πρόγραμμα επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής

Το Επιμελητήριο Φλώρινας ενημερώνει τα μέλη του ότι η Κοινωνική Σύμπραξη Π.Ε. Φλώρινας με επικεφαλής εταίρο την Π.Ε. Φλώρινας υλοποιεί το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής ή/ και Βασικής Υλικής Συνδρομής το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ).
Στην Κοινωνική Σύμπραξη συμμετέχει και το Επιμελητήριό Φλώρινας. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα μέλη του Επιμελητηρίου με χαμηλά εισοδήματα (η ανοιχτή πρόσκληση που περιλαμβάνει τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις είναι αναρτημένη στο site του Επιμελητήριου www.ebef.gr).
Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέχρι 05/08/2015. Η αίτηση είναι προσβάσιμη από ηλεκτρονική εφαρμογή προσαρτημένη στην ιστοσελίδα https://www.idika.org.gr/teba και επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης του Ν. 1599/1986.

ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΑΠΑΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ
Διαβάστε περισσότερα...

Το ΕΒΕ Φλώρινας στο 1ο Διασυνοριακό Φόρουμ

Το Επιμελητήριο Φλώρινας ενημερώνει ότι ο Πρόεδρος κ. Σαπαλίδης συμμετείχε με εισήγηση στο 1ο Διασυνοριακό Φόρουμ που πραγματοποιήθηκε στην Κορυτσά της Αλβανίας με θέμα τη δικτύωση των διασυνοριακών περιοχών και την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων.
Το 1ο Διασυνοριακό Φόρουμ έλαβε χώρα με τη συνεργασία των Πανεπιστημίων Θεσσαλίας, Κορυτσάς Αλβανίας, την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και το Επιμελητήριο Καστοριάς.
Διαβάστε περισσότερα...

«Θωρακίζεται» με Χρήστο Γεωργιάδη ο ΠΑΣ Φλώρινα

Τον 23χρονο αμυντικό μέσο Χρήστο Γεωργιάδη απέκτησε ο ΠΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑ. Ο Γεωργιάδης ήταν ψηλά στη λίστα του προπονητικού team της ομάδας και με τη βοήθεια του προπονητή, τους χειρισμούς του προέδρου αλλά φυσικά και τη δική του επιθυμία εντάσσεται στη δύναμη της ομάδας.
Αξίζει να σημειωθεί ότι στον ΠΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑ αγωνίστηκε με επιτυχία στο παρελθόν και ο πατέρας (Παντελής) αλλά και ο θείος (Δημήτρης) του Χρήστου.
Ο νεαρός μέσος που αγωνίστηκε στον Απόλλων Αμμοχωρίου και για 6 μήνες στον Μακεδονικό Αγίου Παντελεήμονα ξεκινάει σήμερα προπονήσεις με την ομάδα και αναμένεται να βοηθήσει τα μέγιστα την ομάδα μας να επιτύχει τους στόχους της.
Η διοίκηση του συλλόγου και το προπονητικό team του εύχονται να είναι υγιής και να επιτύχει με την ομάδα του ΠΑΣ όλους τους προσωπικούς και αθλητικούς του στόχους.
Διαβάστε περισσότερα...

Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Φλώρινας

Συνεδριάζει σήμερα, στις 3 το μεσημέρι στο Πέρασμα, το δημοτικό συμβούλιο Φλώρινας, με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξη:
1. «Την έγκριση της υπ΄ αρίθ. 54/2015 απόφασης Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας σχετικά με έκδοση εγγυητικής επιστολής»
Εισηγητής κος Παναγιώτης Μαβίδης, Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Ελένης Γκορτσίλα, Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Δ/νσης του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας.
2. «Την έγκριση της υπ΄ αρίθ. 56/2015 απόφασης Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας σχετικά με τα Απολογιστικά στοιχεία Β΄ Τριμήνου 2015 του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας»
Εισηγητής κος Παναγιώτης Μαβίδης, Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Ελένης Γκορτσίλα, Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Δ/νσης του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας.
3. «Υπογραφή της ¨Σύμβασης Χρήσης του Συστήματος Ηλεκτρονικής Τραπεζικής Winbank¨ με την Τράπεζα
Πειραιώς Α.Ε. και παροχή εξουσιοδοτήσεων για τη διενέργεια συναλλαγών μέσω του παραπάνω Συστήματος»
Εισηγητής κος Χρήστος Μπαρδάκας, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Βογδάνη-Δημητρίου, Διευθύντριας Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
4. «Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών»
Εισηγητής κος Χρήστος Μπαρδάκας, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Βογδάνη-Δημητρίου, Διευθύντριας Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
5. «Καταβολή Δ΄ τακτικής επιχορήγησης ποσού 250.000,00 € στο Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας, για το έτος 2015»
Εισηγητής κος Χρήστος Μπαρδάκας, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Βογδάνη-Δημητρίου, Διευθύντριας Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
6. «Έγκριση της υπ’ αριθμ. 174/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φλώρινας σχετικά με την αναμόρφωση σχεδίου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 του Δήμου Φλώρινας»
Εισηγητής κος Χρήστος Μπαρδάκας, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Βογδάνη-Δημητρίου, Διευθύντριας Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
7. «Έγκριση απολογισμού Β΄ Τριμήνου οικονομικού έτους 2015 του Δήμου Φλώρινας»
Εισηγητής κος Χρήστος Μπαρδάκας, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Βογδάνη-Δημητρίου, Διευθύντριας Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
8. «Έγκριση της υπ’ αριθμ. 204/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φλώρινας σχετικά με την αναμόρφωση σχεδίου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 του Δήμου Φλώρινας»
Εισηγητής κος Χρήστος Μπαρδάκας, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Βογδάνη-Δημητρίου, Διευθύντριας Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
9. «Έγκριση καταγγελίας σύμβασης μισθώσεως αστικού ακινήτου»
Εισηγητής κος Χρήστος Μπαρδάκας, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
10. «Οικονομική ενίσχυση δημότη στην Τοπική Κοινότητα Ιτέας Δήμου Φλώρινας»
Εισηγητής κος Αριστείδης Αριστείδου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
11. «Οικονομική ενίσχυση δημότη στην Τοπική Κοινότητα Αρμενοχωρίου Δήμου Φλώρινας»
Εισηγητής κος Αριστείδης Αριστείδου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
12. «Οικονομική ενίσχυση δημότη στην Τοπική Κοινότητα Εθνικού Δήμου Φλώρινας»
Εισηγητής κος Αριστείδης Αριστείδου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
13. «Επιχορήγηση του Ποντιακού Συλλόγου ¨Παναγία Σουμελά¨ Αμμοχωρίου»
Εισηγητής κος Αριστείδης Αριστείδου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
14. «Παραχώρηση κτιρίου στο Δήμο Φλώρινας».
Εισηγητής κος Θεοδόσιος Καραγκιοζίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.

Διαβάστε περισσότερα...

Πέμπτη, 30 Ιουλίου 2015

Ο απολογισμός του 5ου Παμμακεδονικού Ανταμώματος (video)

Απόλυτα ικανοποιημένοι είναι οι διοργανωτές του 5ου Παμμακεδονικού Ανταμώματος, που έλαβε χώρα το διάστημα 10-12 Ιουλίου στη Σιταριά. Τόσο η συμμετοχή των 75 συνολικά πολιτιστικών συλλόγων, όσο και η συμμετοχή του κόσμου, άφησαν τις καλύτερες εντυπώσεις και αποτελούν εχέγγυα για τα επόμενα χρόνια.
Στο video μιλούν ο Νίκος Ιωάννου, πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου «Νέοι Ορίζοντες» και η Ζωή Τσακμάκη, πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Σιταριάς.

Διαβάστε περισσότερα...

Παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων του προγράμματος επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής

Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων από τους δυνητικά ωφελούμενους του Ε.Π Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής, που χρηματοδοτείται από το ΤΕΒΑ, έως 26 Αυγούστου 2015.
Δείτε περισσότερα για το πρόγραμμα εδώ.
Διαβάστε περισσότερα...

Η ανάπτυξη και η επιχειρηματικότητα στο επίκεντρο του 1ου Διασυνοριακού Φόρουμ στην Κορυτσά

Η προώθηση της διασυνοριακής επιχειρηματικότητας και ο συντονισμός των δράσεων βρέθηκαν στο επίκεντρο του 1ου Διασυνοριακού Φόρουμ για την ανάπτυξη και την επιχειρηματικότητα που πραγματοποιήθηκε στις 27 Ιουλίου στην Κορυτσά της Αλβανίας.
Η συνάντηση έγινε στο πλαίσιο του προγράμματος Ελλάδα-Αλβανία 2007-2013 και του έργου INACT, στο οποίο συμμετέχει η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, ως εταίρος και αποσκοπεί στην ανάπτυξη εργαλείων που θα ενισχύσουν τη διασυνοριακή συνεργασία και θα δώσουν ώθηση στην επιχειρηματικότητα.
Στο φόρουμ συμμετείχαν δήμοι, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα (ΑΕΙ-ΤΕΙ) και τα επιμελητήρια της Δυτικής Μακεδονίας, καταθέτοντας απόψεις, προβληματισμούς και βέλτιστες πρακτικές.
Η αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης-Επιχειρηματικότητας και Εμπορίου Αμαλία Κούσκουρα, παίρνοντας το λόγο, αναφέρθηκε στην ανάγκη ανάπτυξης μιας σαφούς στρατηγικής, στο πλαίσιο των διασυνοριακών προγραμμάτων που είναι μέρος της συνολικής στρατηγικής για τη νέα προγραμματική περίοδο και εστιάζει σε απτά και αξιοποιήσιμα αποτελέσματα. Βάση του σχεδιασμού και της διαχείρισης θα πρέπει να είναι η σαφής στόχευση, η ακριβής παρακολούθηση και η ανάπτυξη συνεργιών μεταξύ των βασικών δρώντων που θα προωθήσει τις επιχειρηματικές ιδέες και θα βελτιώσει την καινοτομία.
Απο την πλευρά του ο αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Καναβός υπογράμμισε τη σημασία της προσφοράς τεχνογνωσίας από την ελληνική στην αλβανική πλευρά μέσα από τις βέλτιστες πρακτικές, αλλά και την αξιολόγηση των λαθών, ενώ επισήμανε ότι η Ελλάδα μπορεί να διευκολύνει την Αλβανία παρέχοντας στήριξη τόσο σε θέματα υποδομών, όσο και σε θέματα διαδικασιών.

Διαβάστε περισσότερα...

ΔΕΤΕΠΑ: Συνδέσεις νέων καταναλωτών της επέκτασης των δικτύων και παροχών

Ανακοινώνεται από τη ΔΕΤΕΠΑ ότι υπογράφηκε η σύμβαση για την προμήθεια των Θερμικών Υποσταθμών που απαιτούνται για τη σύνδεση των νέων καταναλωτών της επέκτασης, με την ανάδοχο εταιρεία Brunata ODD.
Η ΔΕΤΕΠΑ μετά από ένα μεγάλο αγώνα δρόμου από τον Ιανουάριο, όπου συνέταξε τα τεύχη δημοπράτησης (υπ’ αριθμ. 27/2015 και 28/2015 αποφ. ΔΣ ΔΕΤΕΠΑ προϋπολογισμού 2.394.910,00 € προ Φ.Π.Α.), ολοκλήρωσε επιτυχώς όλες τις διαγωνιστικές και γραφειοκρατικές διαδικασίες για την ανάδειξη αναδόχου, και μέσα στην παρούσα εξαιρετικά δύσκολη οικονομική και κοινωνική συγκυρία που βιώνει η χώρα, με το ΕΣΠΑ τελματωμένο, τις κρατικές ενισχύσεις εντελώς έωλες, κατάφερε να λάβει από το υπουργείο την έγκριση για την υπογραφή της σύμβασης, με σκοπό να εξαντληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να λειτουργήσουν οι νέοι καταναλωτές την προσεχή περίοδο.
Ως εκ’ τούτου θα κληθούν οι καταναλωτές ονομαστικά το προσεχές διάστημα από τη ΔΕΤΕΠΑ, με σκοπό να συνάψουν τα συμβόλαια για τη σύνδεση τους με την Τηλεθέρμανση. Επισημαίνεται ότι θα ακολουθήσει ονομαστική πρόσκληση σε κάθε καταναλωτή, ούτως ώστε να υπάρξει ομαλότητα κατά τη σύναψη των νέων συμβολαίων. Εν συνεχεία, θα προσέλθει συνεργείο στην κάθε οικία με σκοπό την εγκατάσταση του θερμικού υποσταθμού.

Σας ενημερώνουμε ότι ισχύουν οι υφιστάμενες τιμές για τα συμβόλαια, οι οποίες είχαν ήδη διαμορφωθεί από το 2010 σε χαμηλότερα επίπεδα (έχει προκύψει μείωση του τέλους σύνδεσης), μετά από την τότε θετική αξιολόγηση για επιδότηση των θερμικών Υποσταθμών από συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα (Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. - ΕΣΠΑ), όπως και έγινε. Είναι το πρόγραμμα μέσω του οποίου κατασκευάζεται και το αντίστοιχο έργο επέκτασης των δικτύων και παροχών.

Τονίζεται ότι η αποπληρωμή των συμβολαίων μπορεί να πραγματοποιηθεί:
Με εφάπαξ καταβολή του ποσού και έκπτωση 5%
Σε 8 άτοκες δόσεις με διακανονισμό στο ταμείο της επιχείρησης, ΚΑΙ προκαταβολή 30%

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΘΑ ΧΟΡΗΓΗΘΕΙ ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΕΚΠΤΩΣΗ 50% ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ (ΣΤΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ) ΓΙΑ ΜΙΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΚΑΤΑΝΛΩΤΕΣ
ΤΟΝΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ Η ΕΚΠΤΩΣΗ ΘΑ ΙΣΧΥΣΕΙ ΜΟΝΟΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΧΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ, ΔΗΛΑΔΗ ΜΟΝΟΝ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΣΥΝΔΕΘΟΥΝ ΦΕΤΟΣ


ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ για μια μέση οικία, το τέλος σύνδεσης κυμαίνεται περίπου σε 1.750 € μετρητοίς. Η μέση κατανάλωση για μια χειμερινή περίοδο ανέρχεται περίπου σε 1.250 €. Με την έκπτωση 50%, ο καταναλωτής ωφελείται κατά 50% x 1.250€ = 625€. Έτσι στην ουσία η σύνδεση θα του κοστίσει 1.750€ - 625€ = 1.125€

Διαβάστε περισσότερα...

Συνάντηση εργασίας στην Περιφέρεια για τη διαχείριση των αποβλήτων στη Δυτική Μακεδονία, παρουσία του αρμόδιου γενικού γραμματέα

Τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Θεόδωρο Καρυπίδη θα επισκεφθεί την Παρασκευή 31 Ιουλίου στις 11 το πρωί ο γενικός γραμματέας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Ευάγγελος Καπετάνιου.
Στη συνέχεια, στις 12.30 μ.μ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί συνάντηση εργασίας, στην οποία θα συμμετέχουν οι δήμαρχοι της Δυτικής Μακεδονίας και η ΔΙΑΔΥΜΑ, ως φορέας διαχείρισης, για τα ακόλουθα θέματα:
- Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων και Τοπικά Σχέδια Δήμων σε εφαρμογή του νέου Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων
- Αποκατάσταση των ΧΑΔΑ
- Προβλήματα διαχείρισης αποβλήτων στους δήμους της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Διαβάστε περισσότερα...

Νέες μεταγραφές για τη Θύελλα Φιλώτα

Συνεχίστηκαν αυτές τις ημέρες οι μεταγραφές για την ομάδα του Βασίλη Παπαδόπουλου, καθώς αποκτήθηκαν 3 νεαροί ποδοσφαιριστές. Πρόκειται για τους:
1) Γεωργόπουλο Αθανάσιο που αποκτήθηκε απο τον ΠΑΣ Φλώρινας και πρόκειται κατά κοινή ομολογία για το μεγαλύτερο ταλέντο στην Φλώρινα στην ηλικία του.
2) Λεζάκη Κων/νο επίσης από τον ΠΑΣ Φλώρινας που έπαιξε και στην ομάδα της Ανάβυσσου
3) Αθανασιάδη Σάββα που ήρθε από την Κ17 του ΑΡΗ Θεσ/νίκης συνεχίζοντας στον δρόμο που χάραξε ο Στεργιάκης Αντώνης και ακολουθούν και άλλοι παίκτες απ τα τμήματα υποδομών του ΑΡΗ.
Το Δ.Σ της ομάδας συνεχίζει αδιάκοπα την προσπάθεια ενίσχυσης και πολύ σύντομα θα έχουμε ευχάριστες εκπλήξεις για τους φιλάθλους μας.
Ο πρόεδρος Γκιαουράκης Αναστάσιος και ολόκληρο το Δ.Σ ευχαριστούν το Δ.Σ του ΠΑΣ Φλώρινας για την άριστη συνεργασία τους και για την απεριόριστη εμπιστοσύνη τους προς τον σύλλογό μας.

Διαβάστε περισσότερα...

Τετάρτη, 29 Ιουλίου 2015

Το 2ο παραδοσιακό πανηγύρι Φλώρινας (video)

Για 2η συνεχή χρονιά, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Εργαζομένων ΔΕΗ νομού Φλώρινας διοργάνωσε το «Παραδοσιακό Πανηγύρι Φλώρινας», ανήμερα της εορτής του πολιούχου της πόλης Αγίου Παντελεήμονα.
Η εκδήλωση, που στόχο είχε τη διατήρηση των ηθών και των εθίμων, γνώρισε μεγάλη επιτυχία, αφού συμμετείχαν 16 πολιτιστικοί σύλλογοι και εκατοντάδες κάτοικοι που παρακολούθησαν και συμμετείχαν με ενθουσιασμό.
Συμμετείχαν οι εξής σύλλογοι: Πολιτιστικός Σύλλογος «Προφήτης Ηλίας» Άνω Καλλινίκης, Πολιτιστικός Σύλλογος Σιταριάς «Νέοι Ορίζοντες», Πολιτιστικός Σύλλογος Αρμενοχωρίου, Ένωση Κρητών και Φίλων Κρήτης Ν. Φλώρινας «Η Μεγαλόνησος», Σύλλογος Κρητών και Φίλων Κρήτης Αμυνταίου «Η Κρήτη», Πολιτιστικός Σύλλογος Πολυπλατάνου «Μέγας Αλέξανδρος», Πολιτιστικός Σύλλογος Νεοχωρακίου, Μορφωτικός Εκπολιτιστικός Αθλητικός Σύλλογος «Απόλλων» Αμμοχωρίου, Σύλλογος Θρακιωτών Φιλώτα «Ο Φιλώτας», «Φυσιολάτρες» Πολυποτάμου, Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος Φλωρίνης «Αριστοτέλης», Πολιτιστικός Επιμορφωτικός Σύλλογος «Ακρίτες» Κέλλης, Σύλλογος Ποντίων Μελίτης «Ο Πόντος», Πολιτιστικός Σύλλογος Αμμοχωρίου «Παναγία Σουμελά», Πολιτιστικός Σύλλογος Εργαζομένων Δ.Ε.Η. Ν.Φλώρινας «Μ.Αλέξανδρος» και Λαογραφικός Πολιτιστικός Όμιλος Περδίκκα.

Διαβάστε περισσότερα...

Η Φλώρινα μετράει άλλο ένα κύπελλο στον μηχανοκίνητο αθλητισμό

Την περασμένη Κυριακή 26 Ιουλίου ολοκληρώθηκε η 1η Πανελλήνια Ανάβαση Καστανιάς με τον Φλωρινιώτη Τάσο Χατζηχρήστο να κατακτά την 1η θέση στην κατηγορία ΕΑ7, καθώς και την 1η θέση ως τοπικός οδηγός με αυτοκίνητο #19 Peugeot 306 '94.Το κείμενο και οι φωτογραφίες είναι του Οδυσσέα Νικολάου.
Διαβάστε περισσότερα...

Η «παρα-παιδεία» επιτρέπεται να μιλήσει;


Με αφορμή όλα τα επικριτικά, αλαζονικά, σκωπτικά και υβριστικά σχόλια που ακούστηκαν, και συνεχίζουν να ακούγονται, τον τελευταίο καιρό από χείλη δημόσιων λειτουργών – που βρίσκονται στα αξιώματά τους, κυρίως επιλεγμένοι για την κομματική και ενδεχομένως ιδεολογική πειθαρχία την οποία έχουν επιδείξει τα τελευταία χρόνια- αλλά και άλλων που έχουν αυτοαναγορευθεί σε δημοσιογράφους και ειδικούς της εκπαίδευσης – μερικοί μάλιστα από αυτούς υπηρετούν ταυτόχρονα τη δημόσια εκπαίδευση, ενίοτε δε και την ιδιωτική, από διάφορα μετερίζια και για αυτό την υπερασπίζονται εξιδανικεύοντάς την, μια και δε βλέπουν κανένα μειονέκτημα στον τρόπο λειτουργίας της, ενώ απορρίπτουν συλλήβδην την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και πανηγυρίζουν για την κατάργησή της που ήρθε από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, αμέσως μετά την ανάληψη των καθηκόντων της – έχω να παρατηρήσω τα ακόλουθα:

Το πρόβλημα των «ορκισμένων εχθρών» των φροντιστηρίων δε θα έπρεπε να είναι πρωτίστως τα φροντιστήρια, ή τουλάχιστον όχι μόνο αυτά – γιατί κάθε συνετός άνθρωπος αντιλαμβάνεται ότι δεν είναι η αιτία παρά μόνον το εποικοδόμημα – αλλά τα ενδογενή ζητήματα της δημόσιας ή και της ιδιωτικής παιδείας, τα οποία και θα έπρεπε να τους απασχολούν. Γιατί όμως, αναρωτιέται κανείς, τέτοια εμμονή; Γιατί κάποιοι στοχοποιούν αποκλειστικά τα φροντιστήρια και καθόλου το δημόσιο σχολείο; Μήπως επειδή τα φροντιστήρια είναι εύκολος στόχος, αφού δεν τους δίνεται ποτέ βήμα να απαντήσουν στις επικρίσεις, ενώ για λόγους κυρίως συνδικαλιστικούς οι επικρίνοντες επιθυμούν να χαϊδεύουν τα αυτιά των υπευθύνων για την παρακμή που παρατηρείται καθημερινά στο δημόσιο σχολείο – με συνυπευθυνότητα όλων των αρμοδίων φορέων;

• Το φροντιστήριο υπάρχει γιατί καλύπτει πραγματικές εκπαιδευτικές ανάγκες.Συνεπώς το φροντιστήριο θα εκλείψει μόνον όταν το ίδιο το σχολείο καλύψει αυτές τις ανάγκες και εκ των πραγμάτων η κοινωνία πεισθεί ότι δε χρειάζονται πια τα φροντιστήρια. Επομένως τα φροντιστήρια δεν καταργούνται – αν πρέπει τελικά να εκλείψουν – με απειλές, εξορκισμούς ή με τοποθετήσεις εμποδίων στη λειτουργία τους. Ειδικά το τελευταίο δημιουργεί υπόνοιες σχετικά με την εξυπηρέτηση αλλότριων και ύποπτων συμφερόντων (βλέπε ιδιαίτερα μαθήματα ή αφανή γκρουπάδικα).

• Μέχρι τώρα, σε διάφορες δημόσιες συζητήσεις για την Παιδεία, ουδέποτε συμμετείχε εκπρόσωπος της Φροντιστηριακής Εκπαίδευσης – ούτε μέλος της ΟΕΦΕ, ούτε των Καθηγητών, των εργαζομένων στα φροντιστήρια. Το Υπουργείο Παιδείας φοβάται να τους καλέσει – τρέμει μήπως εκτιμηθεί ότι τους αναγνωρίζει! –ενώ μια χαρά τούς αδειοδοτεί, εισπράττοντας γενναία παράβολα και τους ελέγχει για τη σωστή λειτουργία των φροντιστηριακών μονάδων, επιβάλλοντας τις αντίστοιχες κυρώσεις (είναι πολλά τα λεφτά και γλυκιά η άσκηση εξουσίας και για αυτό δεν την αποποιείται κανείς από όποιο κομματικό χώρο κι αν προέρχεται!)

• Θα ήταν ενδιαφέρον να μάθουμε πόσοι από αυτούς που μιλούν εναντίον των φροντιστηρίων – υπήρξαν ή είναι ακόμα και σήμερα – φροντιστές (ή, ακόμα χειρότερα, ιδιαιτεράδες με μαύρα εισοδήματα) ή γονείς που στέλνουν τα παιδιά τους στα φροντιστήρια ή επιλέγουν τα ιδιαίτερα μαθήματα. Εγώ γνωρίζω αρκετούς και συνάντησα ακόμα περισσότερους στην τριανταδυάχρονη πορεία μου στα φροντιστήρια. Αυτό που αναρωτιέμαι είναι πόσο υποκριτής πρέπει να είναι ένας «αξιωματούχος», που από τη μια σε παρακαλεί να φροντίσεις το παιδί του – γιατί μόνο εσένα εμπιστεύεται – κι από την άλλη σε αποκαλεί δημόσια «παραπαιδεία»;

• Επίσης ποτέ δεν κατάλαβα γιατί συνδέονται τόσο πολύ τα Φροντιστήρια με τον θεσμό των Πανελλαδικών Εξετάσεων και το εκάστοτε Σύστημα Εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και γιατί επίσης σε κάθε αλλαγή συστήματος το προσδοκώμενο αποτέλεσμα είναι ο περιορισμός των φροντιστηρίων το οποίο τίθεται ως βασική επιδίωξη από τους εκάστοτε φορείς της κρατικής εξουσίας και διαψεύδεται από τους κομματικούς τους αντιπάλους. Πιστεύει κανείς ότι φροντιστήρια γίνονται μόνο στο Λύκειο ή μόνο στην Τρίτη Λυκείου; Γιατί αν το πιστεύει ή είναι αφελής ή έχει άγνοια της εκπαιδευτικής πραγματικότητας. Φροντιστήρια γίνονται από την Πρώτη Δημοτικού κι όποιος το αρνείται ας κάνει μία έρευνα στον περίγυρό του και θα εντυπωσιαστεί.

• Θα αποφύγω να χρησιμοποιήσω επιχειρήματα, όπως ότι φροντιστήρια υπάρχουν σε πάρα πολλές χώρες και συνεπώς δεν είναι ενδημικό φαινόμενο της ελληνικής κοινωνίας – κι ας ισχυρίζονται το αντίθετο όσοι εθελοτυφλούν – ή ότι κάθε άνθρωπος επιθυμεί και μια άλλη, πρόσθετη εκπαιδευτική προσέγγιση πέραν της σχολικής και πολλά άλλα, γιατί θεωρώ ότι δεν προσθέτουν τίποτα σημαντικό στις βασικές μου θέσεις.

• Όσον αφορά το ηθικό ζήτημα που έχει ανακύψει από τις τελευταίες δηλώσεις του Υπουργού Παιδείας – τον οποίο δε γνωρίζω προσωπικά και επομένως δεν έχω άποψη για τη συγκρότηση της προσωπικότητάς του και φυσικά δεν αντιλαμβάνομαι τη στάση του, απλώς, όπως και τόσοι άλλοι, τον άκουσα να αποκαλεί τα φροντιστήρια «πληγή της κοινωνίας» – έχω να παρατηρήσω τα παρακάτω:
- Ότι κάποιος πρέπει να ενημερώσει τον Υπουργό πως με τις θέσεις του θίγει όχι κάποιους μεγαλοεπιχειρηματίες, εκφραστές του απειλητικού καπιταλισμού όπως ίσως φαντάζεται, αλλάχιλιάδες εργαζόμενους που απασχολούνται στα φροντιστήρια, τους οποίους κατά βάση δε δύναται να απορροφήσει το ελληνικό δημόσιο που εκείνος εκπροσωπεί.
- Ότι οι εργαζόμενοι στα φροντιστήρια εντάσσονται στους κανόνες της ελεύθερης αγοράς, επιλέγονται από τους μαθητές και τις οικογένειές τους και δεν επιβάλλονται από κανέναν.Κρίνονται καθημερινά και αξιολογούνται σκληρά – ενώ το δημόσιο σχολείο δεν εισπράττει τους κραδασμούς καμίας αξιολόγησης και επομένως για αυτό ικανοί και ανίκανοι μπαίνουν στην ίδια πλευρά της πλάστιγγας. Και είναι πολλαπλά περήφανοι οι φροντιστές καθηγητές γιατί επιβιώνουν στηριγμένοι αποκλειστικά στις δυνάμεις τους και δεν αγκιστρώνονται στις πλάτες κανενός. Προσωπικά είμαι πολύ περήφανη που έδωσα πολλά χρήματα για φόρους στο Ελληνικό Δημόσιο και δεν έχω εισπράξει από αυτά ούτε ένα ευρώ, ούτε μια δραχμή.
- Ότι οι γονείς που πληρώνουν τα φροντιστήρια των παιδιών τους έχουν ήδη, ως φορολογούμενοι πολίτες, προπληρώσει, όλοι ανεξαιρέτως, τα σχολεία χωρίς να έχουν σε όλες τις περιπτώσεις την αναμενόμενη ανταπόδοση (το φροντιστήριο που δεν σου αρέσει το σταματάς – το σχολείο που είναι υποχρεωτικό το συνεχίζεις, ανεξάρτητα από το αν σε ικανοποιεί). Δεν είδαμε την Πολιτεία να δείχνει καμία ευαισθησία απέναντι σε αυτή τη συγκεκριμένη απώλεια εισοδήματος – ή μήπως αυτή δεν την αντιλαμβάνεται ως απώλεια;
- Ότι τελικά κάθε άνθρωπος – επομένως και ο Υπουργός- επιλέγει το φραστικό που ιδεολογικά τον αντιπροσωπεύει για να χαρακτηρίσει άτομα ή ομάδες. Λυπάμαι φυσικά που δεν υπήρξε καμία ευθιξία, έστω και εκ των υστέρων, και για αυτό δε ζήτησε κανείς συγγνώμη από την πλευρά της Κυβέρνησης για την αήθη επίθεση του Υπουργού προς τον Κλάδο μας. Πάντως, σαν ώριμη από καιρό, θα τους πρότεινα να αναζητήσουν αλλού τις πληγές της κοινωνίας και όχι στην εύκολη – και κυρίως αδάπανη – λύση της εμπρόθετης απαξίωσης ενός επαγγελματικού κλάδου.
Και μια τελευταία παρατήρηση. Δεν έχω καμία διαφωνία με τον συμπαθή κλάδο των ιδιωτικών γιατρών, αλλά δεν άκουσα ποτέ κανέναν να αποκαλεί τα ιδιωτικά ιατρεία ή τα αντίστοιχα Διαγνωστικά Κέντρα «Παραϋγεία». Αντίθετα παρατηρώ το κράτος να αναγνωρίζει τον ρόλο τους και να τους παραχωρεί σημαντικούς τομείς της υγείας προς όφελος των ασφαλισμένων και της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών .
Ο παραλληλισμός της Παιδείας προς την Υγεία δεν είναι διόλου τυχαίος, διότι και οι δύο αποτελούν βασικά αγαθά που οφείλει να προστατεύει κατά προτεραιότητα η Πολιτεία – και όχι να τα παρέχει κατ΄ ανάγκη άμεσα η ίδια.
Μήπως είναι καιρός λοιπόν όλοι όσοι εμπλέκονται στα ζητήματα της Εκπαίδευσης και γενικότερα της Παιδείας να κοιτάξουν την πραγματικότητα κατάματα, απαλλαγμένοι από εμμονές και ιδεοληψίες του παρελθόντος…

Υ.Γ. Αναδημοσιεύω τις απόψεις μιας συναδέλφου φιλολόγου που με εκφράζουν απόλυτα. Στην κοινωνία αυτήν μάθαμε να εθελοτυφλούμε "κατά το δοκούν". Γι αυτό και βρισκόμαστε σε διαρκές παρατεταμένο τέλμα! Καιρός να ξυπνήσουμε.
Διαβάστε περισσότερα...

Ενημερωτικό δελτίο της Ομάδας Εξωστρέφειας 3ικαστικού 3ργαστηρίου Σ.Κ.Τ. Φλώρινας

Εν μέσω ανασύνταξης της εθνικής αυτονομίας μας και σε αναλογία της πανεπιστημιακής μας καμία υποχώρηση δεν χωρά στο πεδίο των δράσεων που ανασυστήσουν το θάρρος της απελπισίας ως ζωτικής σημασίας για την λειτουργία μιας θεσμικής υποχρέωσης που εκπληρώνετε στην καλών τεχνών ποικιλοτρόπως με υπομονετική συμμετοχική υποστήριξη της κοινωνίας και την σχεδόν ενδομήτρια υποστήριξη των νέων εικαστικών καλλιτεχνών που την απαρτίζουν με την έρευνα τους.
Τους τελευταίους μήνες μόλις προτάθηκαν ασύμβατες πολιτικές, επί μέρους χώρες, με διμερείς ή και πολυμερείς πράξεις εκφράστηκαν επιθετικά στις διεθνείς οικονομικές υποθέσεις και όλοι αναζητούσαν κάποιες σχέσεις εργασίας, ένα σύνολο κοινών στόχων που ελαχιστοποιούν τις τριβές, εκτός και αν είσαι το γρανάζι, συμβάλαμε με κριτικό εικαστικό αναστοχασμό της ιστορίας που μας διατρέχει. Η αλληλενέργεια που χρειαζόμαστε μεταξύ μας είναι εκείνη που δημιουργεί την επαύξηση του φαινομένου εκείνου και χαρτογράφησε ο Emile Durkheim και ονόμασε "ηθική πυκνότητα'' της κοινωνίας. Οι συνέπειες από την επίταση του χαρακτήρα και την αύξηση του αριθμού των σοκ καθώς τα γεγονότα αναγγέλλονταν με ταχύτητα και καχυποψία με μια μείωση του χρόνου αντιδράσεως από την μεριά όλων μας προτείνονται με μια υπερφόρτωση και μια αισθητηριακή και κοινωνικοπολιτική συγκρότηση από την Σχολή Καλών τεχνών του πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.
Μεταξύ πολλών γεγονότων από τους συνάδελφους του τμήματος σας ενημερώνουμε για αυτά:

Α/ διεθνής διάκριση:

H Ειρήνη Πουλιάση, προπτυχιακή καλλιτέχνιδα της Σχολής καλών τεχνών, παρουσιάζεται στο επετειακό τεύχος του Διεθνούς περιοδικού τέχνης LandEscape Art Review.
To τεύχος εδώ (σελ. 58-76 αφιερώνονται στην Ειρήνη Πουλιάση)

Β/ διεθνής διάκριση:


Ο Xάρης Κοντοσφύρης στην συλλογή της Benneton / Greece:Trace of today.Contemborary artist from Greece. Σε επιμέλεια Πολίνας Κοσμαδάκη, Αναστασίας Καραγγέλου, και Χριστόφορου Μαρίνου.

Γ/ ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ


Project: «ΒΕΓΟΡΙΤΙΔΑ - Ο ΠΑΛΙΟΣ» (το πορτραίτο του Βαγγέλη Παπαδημητρίου) Συνεργατικό πρότζεκτ της Ελένης Κεσίσογλου (Απόφοιτος Τ.Ε.Ε.Τ Φλώρινας) με την Μαρία Καραμέτου (Καθηγήτρια στην Σχολή καλών τεχνων George Mason University, Αμερική), Φώφη Χαμπάκη (Απόφοιτος Τ.Ε.Ε.Τ Φλώρινας), Ελένη Δινοπούλου (Απόφοιτος Τ.Ε.Ε.Τ Φλώρινας) Μάρω Ρωμανού στη Λίμνη Βεγορίτιδα Αγ Παντελεήμονα Αμυνταίου. Η Εικαστική πορεία στον Άγιο Παντελεήμονα όπως καταγράφηκε από το περιοδικό "περισκόπιο". (ΒΙΝΤΕΟ)

Δ/ Δημοσιοποίηση στον Αθηναϊκό τύπο


Αθήνα-ΝΕΚΥΙΑ: ένα τσιγάρο δρόμος / Η συνέντευξη του Βασίλη Αγγελόπουλου (πτυχιούχου ΣΚΤΦ Ιουνίου 2015) στο KLIK Magazine. Μια αντισυμβατική προσέγγιση στη ζωγραφική: Η περίπτωση του Βασίλη Αγγελόπουλου

Ε/ Συμμετοχή σε σημαντική διοργάνωση


ΠΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΚΟΔΡΑ - ΚΟΔΡΑ FRESH 2015 - HAPPY ACCIDENTS. Η Χριστίνα Τζάνη επί πτυχίο νέα καλλιτέχνης επιλέγει και συμμετείχε από την Σχολή καλών τεχνών Φλώρινας-καθυστερημένη ανακοίνωση λόγω σύμπτωσης με την παρουσίαση πτυχιακών εργασιών Ιουνίου 2015

Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού
Διαβάστε περισσότερα...

Διαφορετική αρχή, ίδια όνειρα και φιλοδοξίες για τον ΠΑΣ Φλώρινα

Την πρώτη του προπόνηση για τη νέα σεζόν πραγματοποίησε ο ΠΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑ τη Δευτέρα 27/7/2015. Στην πρώτη συγκέντρωση των παιχτών τέθηκε ο στόχος της νέας σεζόν που δεν είναι άλλος από την επάνοδο της ομάδα στη Γ' Εθνική κατηγορία.
Οι άνθρωποι του συλλόγου θέλοντας να τιμήσουν τον πολιούχο προστάτη της πόλης της Φλώρινας Άγιο Παντελεήμονα, προτίμησαν να μην προπονηθεί η ομάδα με την παραδοσιακή προπόνηση αλλά με ευχάριστο και διασκεδαστικό τρόπο. Η διοίκηση του ΠΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑ νοίκιασε τα ποδήλατα του Δήμου Φλώρινας και οι ποδοσφαιριστές μαζί με το προπονητικό team διένυσαν περισσότερα από 10χλμ στους δρόμους της πόλης.
Η ιδέα των μελών του συμβουλίου του ΠΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑ εντυπωσίασε τόσο τους ποδοσφαιριστές της ομάδας όσο και τους συνδημότες μας που έδωσαν σε πολλές γειτονίες το πρώτο χειροκρότημα της χρονιάς. Στην συνέχεια η ομάδα ήπιε καφέ στον πεζόδρομο της πόλης υπό την παρουσία της διοίκησης της ομάδας. Με την κίνηση αυτή η ομάδα του ΠΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑ στηρίζει την προσπάθεια του Δήμου Φλώρινας για μία ανθρώπινη πόλη (στα πλαίσια των ευρωπαϊκών πόλεων) χωρίς καυσαέριο και κυκλοφοριακά προβλήματα, προάγοντας έναν πιο αθλητικό τρόπο ζωής. Η νέα σεζόν αναμένεται να έχει και άλλες παρόμοιες πρωτότυπες εκδηλώσεις, αφού ως γνωστόν ο ΠΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑ πέρα από αθλητικές είναι και πολιτιστικός σύλλογος.Επιστροφών συνέχεια με Κώστα ΠοντίκηΣε συμφωνία με τον εικοσάχρονο μεσοεπιθετικό Κώστα Ποντίκη ήρθε η ομάδα του ΠΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑ. Ο Ποντίκης δεν θα δυσκολευτεί να προσαρμοστεί στην ομάδα αφού γαλουχήθηκε στις ακαδημίες του συλλόγου και αγωνίστηκε έναν χρόνο στο ανδρικό τμήμα. Ακολούθως "μάζεψε" εμπειρίες σε Καλινίκη και Δικέφαλο Αετό και επιστρέφει στην ομάδα για να συμβάλει και αυτός από την μεριά του στην εκπλήρωση των στόχων που έχουν τεθεί. Η ομάδα και το προπονητικό επιτελείο του εύχονται υγεία και επιτυχίες.
Διαβάστε περισσότερα...

Συγχαρητήρια επιστολή της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Φλώρινας

Το Δ.Σ. της Ένωσης μας εκφράζει τα θερμά του συγχαρητήρια στον ΠΑΛΙΚΡΟΥΣΗ Χαρίλαο, γιο του συναδέλφου μας ΠΑΛΙΚΡΟΥΣΗ Βασίλειου, ο οποίος κατάφερε μέσα σε μόλις τέσσερα(4) χρόνια, να αποκτήσει το πτυχίο του Τμήματος Μαθηματικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και μάλιστα με βαθμολογία 9.13 «Άριστα», η οποία τον κατατάσσει στην κορυφαία πεντάδα των αριστευσάντων αποφοίτων του εν λόγω Πανεπιστημιακού Τμήματος, κερδίζοντας παράλληλα δωρεάν υποτροφία Μεταπτυχιακού Μαθηματικών του Α.Π.Θ.
Η επιτυχία αυτή του Χάρη επιβεβαιώνει το κανόνα πως η σκληρή και μεθοδική δουλειά πάντα αποδίδει καρπούς.
Στο Χάρη ευχόμαστε ολόψυχα υγεία, ακόμη μεγαλύτερες επιτυχίες στα επόμενα ακαδημαϊκά και επαγγελματικά του βήματα και στην οικογένεια του να ζει πάντα τέτοιες στιγμές χαράς και υπερηφάνειας.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ Ιωάννης
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Παντελής

Διαβάστε περισσότερα...

Ευχαριστήριο του Πολιτιστικού Συλλόγου Εργαζομένων ΔΕΗ

Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου Εργαζόμενων Δ.Ε.Η. Ν. Φλώρινας ευχαριστεί θερμά όλους τους παρακάτω Συλλόγους που ανταποκρίθηκαν και συμμετείχαν στην 2η Διοργάνωση του "παραδοσιακού πανηγυριού Φλώρινας" την Δευτέρα 27 Ιουλίου 2015 στον νέο πάρκο Φλώρινας ημέρα της γιορτής του πολιούχου της πόλης μας «Αγίου Παντελεήμονα»:

Πολιτιστικός Σύλλογος «Προφήτης Ηλίας» Άνω Καλλινίκης (παιδικό τμήμα)
Πολιτιστικός Σύλλογος Σιταριάς «Νέοι Ορίζοντες» (παιδικό τμήμα)
Πολιτιστικός Σύλλογος Αρμενοχωρίου (παιδικό τμήμα)
Ένωση Κρητών και Φίλων Κρήτης Ν.Φλώρινας «Η Μεγαλόνησος»
Σύλλογος Κρητών και Φίλων Κρήτης Αμυνταίου «Η Κρήτη»
Πολιτιστικός Σύλλογος Πολυπλατάνου «Μέγας Αλέξανδρος»
Πολιτιστικός Σύλλογος Νεοχωρακίου
Μορφωτικός Εκπολιτιστικός Αθλητικός Σύλλογος «Απόλλων» Αμμοχωρίου
Σύλλογος Θρακιωτών Φιλώτα «Ο Φιλώτας»
«Φυσιολάτρες» Πολυποτάμου
Πολιτιστικός Επιμορφωτικός Σύλλογος «Ακρίτες» Κέλλης
Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος Φλωρίνης «Αριστοτέλης»
Σύλλογος Ποντίων Μελίτης «Ο Πόντος»
Πολιτιστικός Σύλλογος Αμμοχωρίου «Παναγία Σουμελά»
Πολιτιστικός Σύλλογος Σιταριάς «Νέοι Ορίζοντες»
Πολιτιστικός Σύλλογος «Προφήτης Ηλίας» Άνω Καλλινίκης
Πολιτιστικός Σύλλογος Αρμενοχωρίου
Πολιτιστικός Σύλλογος Εργαζομένων Δ.Ε.Η. Ν.Φλώρινας «Μ.Αλέξανδρος»
Λαογραφικός Πολιτιστικός Όμιλος Περδίκκα
Σωματείο Αρτοποιών Φλώρινας «Άγιος Παντελεήμονας»

Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη χρονιά, προσπαθώντας πάντοτε να γινόμαστε δημιουργικότεροι, διευρύνοντας την εκδήλωση, δίνοντας ένα επιπλέων τόνο χαράς στην πόλη μας, με την αρμονική συνεργασία όλων μας.

Ευχαριστούμε: Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας ,Δήμο Φλώρινας , ΝΠΔΔ Δήμου Φλώρινας για την ενεργή υποστήριξη στη συνδιοργάνωση της εκδήλωσης όπου και όταν χρειάστηκε.

Τέλος να ευχαριστήσουμε και τα τοπικά ΜΜΕ που συνέβαλαν στην προβολή της εκδήλωσης και γενικότερα στην στήριξη και προβολή του Συλλόγου μας .

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος
Ι .ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Ο Γεν. Γραμματέας
Δ.ΟΥΛΙΑΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα...

Τρίτη, 28 Ιουλίου 2015

Συνελήφθησαν πέντε άτομα για κλοπή… περιπτέρων στη Φλώρινα

Τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας, αστυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας Φλώρινας συνέλαβαν έναν 18χρονο αλλοδαπό, υπήκοο Αλβανίας και τέσσερεις ημεδαπούς (δύο 18χρονους και δύο 19χρονους) για κλοπή.

Συγκεκριμένα, ύστερα από αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι οι συλληφθέντες αφαίρεσαν διάφορα αντικείμενα, συνολικής αξίας ενενήντα (90) ευρώ από δύο (2) περίπτερα στη Φλώρινα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν αρμοδίως με τη σχηματισθείσα σε βάρος τους ποινική δικογραφία.

Διαβάστε περισσότερα...