Σάββατο, 19 Απριλίου 2014

«Οικονομικός» ρεαλισμός

Ο “οικονομικός” ρεαλισμός του καθ ημάς ρωμαίικου ζωγραφικού τρόπου, όπως αυτός εμφανίζεται στον εξεικονισμό της Αναστάσεως του Κυρίου.

Όπως το έχουμε πολλάκις επισημάνει στο παρελθόν, είναι χαρακτηριστική η διαφορά στον εξεικονισμό της Αναστάσεως του Κυρίου μεταξύ Ανατολής και Δύσης, και η διαφορά αυτή δεν είναι μόνο υφολογική, δηλαδή διαφορά εξωτερικών στοιχείων, χρωμάτων, μορφών, φωτοσκιάσεων, κλπ, αλλά πολύ βαθύτερη. Είναι κυρίως διαφορά θεματική, δηλαδή διαφορά στην αντίληψη ως προς τι αξίζει και πρέπει να παρασταθεί, και τι είναι καλύτερα να παραλειφθεί. Είναι τόσο δε μεγάλη η διαφορά αυτή, που θα μπορούσε κανείς να ισχυριστεί ότι το σχίσμα των Εκκλησιών συνεπέφερε και σχίσμα βαθύ μεταξύ των εικαστικών τρόπων των δυο πλευρών.
Για να κατανοηθούν όμως ορθότερα τα επόμενα, πρέπει πρώτα να ορίσουμε και να διακρίνουμε τις έννοιες του Ρεαλισμού και της Φυσιοκρατίας. Ο Ρεαλισμός (εκ του Λατινικού Res – πράγμα) θα μπορούσε να λέγεται και Πραγματισμός, αν είμασταν πιο οικείοι με την οικεία μας γλώσσα. Είναι ο τρόπος παράστασης των διαφόρων όντων ή των διαφόρων συμβάντων ως έχουν για εμάς, όπως δηλαδή τα έχουμε δει και τα έχουμε καταγράψει στην μνήμη μας. Βασικό γνώρισμα του Ρεαλισμού είναι η σαφήνεια, η αποφυγή παρανοήσεων και η καθαρότητα των μορφών και των μεταξύ των σχέσεων. Κάθε τι ζωγραφίζεται καθαρά και εύληπτα, αλλά και κάθε μέρος της εικόνας ανήκει σε κάτι συγκεκριμένο, σε έναν άνθρωπο, ένα ρούχο, την γή, τον ουρανό, κλπ. Ο Ρεαλισμός δεν αποκλείει την αφαίρεση, ίσα ίσα που συνεπικουρείται από αυτήν. Η κάθαρση και η σχηματοποίηση των μορφών και των επιφανειών τις κάνει πιο εύληπτες στο μάτι του ανθρώπου, αλαφρώνοντάς τες από στοιχεία “περιέργειας”, και εισάγοντας έναν ρυθμό, ένα δέσιμο εικαστικό στην μεταξύ των σχέση.
Κινούμενοι στην αντίθετη κατεύθυνση, και προσπαθώντας να αποδώσουμε όσο το δυνατό πιστότερα το οπτικό φαινόμενο, φτάνουμε στην Φυσιοκρατία, στην απόλυτη δηλαδή αποτύπωση και της παραμικρής λεπτομέρειας των μορφών. Αυτό όμως τις καθιστά “δύσπεπτες”, οδηγώντας την ανθρώπινη ματιά να ασχολείται με στοιχεία που δεν ανήκουν στην ουσία της εξεικονιζόμενης μορφής ή παράστασης, και άρα με στοιχεία που οδηγούν στην πνευματική φλυαρία και ανησυχία.
Το θέμα όμως του εικαστικού ρεαλισμού είναι τεράστιο, διαστρωματώνεται σε διάφορα επίπεδα, και δεν είναι επί του παρόντος να αναλυθεί περισσότερο. Προέχει να επισημανθεί πως στην Ανατολική εικόνα αυτό που ενδιαφέρει να εξεικονιστεί είναι τα πρόσωπα και τα γεγονότα της Θείας Οικονομίας, όπως ακριβώς αυτά υπήρξαν σε δυο βασικά επίπεδα:
α) στο Ιστορικό Επίπεδο, δηλαδή στο επίπεδο των ιστορικών συμβάντων, αυτών που έλαβαν χώρα και μορφή μπροστά στα μάτια μας, και
β) στο Πνευματικό Επίπεδο, το υπερφυσικό, στο επίπεδο της σημασίας αυτών των μορφών και των συμβάντων. Σε αυτό το επίπεδο πολλές φορές παραμορφώνεται ή και καταργείται ο ιστορικός χωρόχρονος, όταν οι αλήθειες που εκφράζονται είναι ανώτερες από τους φυσικούς νόμους και τα φαινόμενα.
Συναμφότερα πάντως τα δυο αυτά τα επίπεδα συνιστούν αυτό που ονομάζουμε “εκκλησιαστική εμπειρία”.
Από τα προηγούμενα συνάγονται -ελπίζω- δύο τινά:
α) Ότι η ζωγραφική της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας είναι παραστατική και ρεαλιστική, όχι όμως και φυσιοκρατική.
β) Ο χαρακτηρισμός “οικονομικός ρεαλισμός”, παιγνιώδης και αυθαίρετος εν πολλοίς, αναφέρεται στο ζητούμενο του εξεικονισμού των θεμάτων της Θείας Οικονομίας με τα κριτήρια της εμπειρίας του Εκκλησιαστικού σώματος.
Ερχόμενοι στην περίπτωση της εικόνας της Αναστάσεως, οι διαφορές μεταξύ Ανατολής και Δύσης είναι θεμελιώδεις. Στην Δυτική εικόνα εμφανίζεται ο Χριστός εξερχόμενος του μνήματος, ελαφρώς ιπτάμενος εν δόξει και εν μέσω εμβρόντητων φρουρών. Έντονη είναι η αντίστιξη του δράματος μεταξύ της ήρεμης μορφής του Μεσσία, και των συναισθηματικώς φορτισμένων μορφών των φρουρών. Η εικόνα αυτή συνήθως έχει πολύ έντονο το φυσιοκρατικό στοιχείο. Έντονα φώτα και σκιές, πιστές αναπαραστάσεις των σωμάτων και των κινήσεών αυτών, πανοπλίες καλοζωγραφισμένες, γη, ουρανός, σύννεφα, όλα όπως θα τα έβλεπε το ανθρώπινο μάτι, περίτεχνα φιλοτεχνημένα. Θα μπορούσε κανείς να πεί ότι βλέπει ζωντανή την Ανάσταση να συμβαίνει μπροστά στα μάτια του!
Μόνο όμως που η παράσταση αυτή δεν είναι καθόλου ρεαλιστική, αν και βρίθουσα από έντονη φυσιοκρατία, και αυτό για τον απλούστατο λόγο ότι δεν εντάσσεται στην εκκλησιαστική εμπειρία. Κανένας δεν την είδε να γίνεται έτσι, καμιά τέτοια μαρτυρία δεν υπάρχει, καμιά ευαγγελική περικοπή δεν το διηγείται. Άρα δεν αποτελεί μέρος της εκκλησιαστικής παράδοσης, ούτε της προφορικής, ούτε της γραπτής. Ούτε και εκφράζει κάποια υπερφυσική αλήθεια τέτοια που να δικαιολογεί την υπέρβαση του Ιστορικού Επιπέδου της εξεικόνισης. Καθιερώθηκε στην παπική εκκλησία μετά το σχίσμα, τολμώ να υποθέσω -προσωπική γνώμη εκφράζω- για λόγους βεβιασμένης διάκρισης από την Ορθόδοξη Ανατολή. Και αυτό διότι δεν είναι το μόνο δείγμα εξαναγκασμένης διαφοροποίησης του δυτικού δόγματος, αλλά και διότι και στην Δύση είχαμε μέχρι αργά εικόνες που θεματολογικά συμφωνούν με τον δικό μας Ανατολικό τύπο. Δυστυχώς η εν λόγω εικόνα παρείσφρησε και στην Ανατολική εικαστική πράξη, όταν η Άκρα Ταπείνωσις του Γένους μας κατά την Τουρκοκρατία το καθήλωσε στην αμάθεια και στον άκριτο μιμιτισμό της “πεφωτισμένης και λελαμπρυμένης” Δύσης.
Στην Ανατολική εικονογραφία το θέμα της εξιστόρησης της Αναστάσεως αντιμετωπίζεται με μάλλον ασυνήθιστο τρόπο. Ενώ το σύνηθες είναι να ζωγραφίζουμε μια παράσταση, έναν εικονογραφικό τύπο, για να εικονίσουμε ταυτόχρονα και τα δύο επίπεδα, το Ιστορικό και το Πνευματικό, εδώ ειδικά το κάθε επίπεδο έχει και την δική του εικόνα.
Στο Ιστορικό επίπεδο η εικόνα της Αναστάσεως δεν είναι άλλη από την οπτικοποίηση της αναστάσιμης Ευαγγελικής περικοπής, δηλαδή της διήγησης για την εμπειρία των Μυροφόρων. Εδώ παριστάνεται ένας λαξευμένος τάφος κενός και ανοικτός, με την πέτρινη πλάκα που τον έφραζε πεσμένη, τις Μυροφόρες να προσεγγίζουν εν φόβω, και ένας άγγελος να κάθεται ήρεμος δίπλα στην είσοδο, να τους δείχνει τα εντάφια σπάργανα, άδεια, δίχως το σώμα του νεκρού, και να τους αναγγέλλει το υπερχαρμόσυνο μήνυμα. Η εικόνα εκφράζει επακριβώς την εκκλησιαστική εμπειρία, όπως αυτή έχει καταγραφεί στο Ευαγγέλιο. Τίποτα δεν παραλείπεται, αλλά και κανένα περισσευούμενο στοιχείο δεν εμφανίζεται, φλυαρώντας στην τάξη της παράστασης. Ο χρόνος είναι επίσης σαφής. Είναι το πρωινό μετά το Σάββατο του Πάσχα.
Όμως εδώ το γεγονός της Αναστάσεως δεν εξαντλείται στο ιστορικό γεγονός του δικού μας εγκόσμιου χωροχρόνου. Και αυτό γιατί το κεντρικότερο γεγονός της Θείας Οικονομίας έχει τόσο ισχυρή μυστηριακή διάσταση, που τα δυο επίπεδα, το Ιστορικό και το Μυστικό, αδυνατούν να χωρέσουν στην ίδια εικόνα. Και η μεταφυσική, η πνευματική διάσταση της Αναστάσεως αρχίζει να λαμβάνει χώρα με τον ίδιο τον σταυρικό θάνατο. Γιαυτό και στην Ορθόδοξη συνείδηση η Ανάσταση και η κάθοδος στον Άδη ταυτίζονται πνευματικά, διότι ταυτίζονται σωτηριολογικά. Διότι Ανάσταση για τον Ορθόδοξο δεν είναι απλώς η έξοδος από τον τάφο, αλλά το σύνολο γεγονός της συνέχισης της επιγείου παρουσίας στα καταχθόνια, είναι η Θεία παρουσία στους εν Άδει, στην διάσταση και τον κόσμο των νεκρών, και η συναρπαγή προς την αθανασία και την ενεργηθείσα από τον Θεό-Πατέρα συνανάσταση όχι κάποιων ανθρώπων-ατόμων, αλλά σύνολης της ανθρώπινης φύσης, αρχής γενομένης από τους πρωτοπλάστους.
Γιαυτό και τα όσα ιστορούνται στην ορθόδοξη εικόνα της εις Άδου καθόδου αν και απολύτως ξένα προς την ιστορική μας εμπειρία, ωστόσο για τον Ορθόδοξο Χριστιανό δεν είναι καθόλου λιγότερο πραγματικά, καθόλου ξένα προς την μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας. Άρα πρόκειται για μια παράσταση που εκτυλίσσεται αποκλειστικώς στο Πνευματικό (πλην διόλου ολιγότερο ρεαλιστικό) Επίπεδο της Εκκλησιαστικής εμπειρίας. Ο Χριστός εικονίζεται λαμπροφορεμένος θριαμβευτής, ήδη από την Μεγάλη Παρασκευή ολοζώντανος και πρωθυστέρως αναστημένος να κατέρχεται στον κόσμο των καταχθονίων, σπάζοντας πύλες και χειροπέδες σιδηρές, όσα κρατούσαν δέσμιο του θανάτου το γένος των ανθρώπων, και να συναρπάζει μαζί του στην Ανάσταση ζώντες και νεκρούς, συγκεφαλαιωμένους όλους στο πρόσωπο του γηραιού και εξασθενημένου Αδάμ. Τριγύρω ίσταται λαός νεκρών πολύς, και σαφώς διακρίνονται κάποιοι προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης, μαζί και ο Ιωάννης ο πρόδρομος. Δίχως αυτήν την συναρπαγή το γεγονός της ανάστασης θα ήταν αδιάφορο για τον άνθρωπο, για κάθε άνθρωπο.
Άρα στην Ανατολή δεν εικονίζουμε την έξοδο του Ιησού ως άνθρωπο-άτομο από το μνημείο, αλλά την έξοδο όλου του ανθρωπίνου γένους από την άβυσσο του θανάτου, όπως πνευματικά και μυστηριακά το βιώνουμε ως συνεχές γεγονός κάθε Κυριακή, εξόχως δε τις ημέρες Μεγάλη Παρασκευή και Μέγα Σάββατο, και φυσικά την Κυριακή των Κυριακών, δηλαδή ανήμερα της Λαμπρής.
Η προβληματική αυτή απουσιάζει εντελώς από την Δυτική σχολαστική θεολογία του Πάθους, την εμμόνως περιελισσόμενη γύρω από τον δικανικό νοηματικό άξονα της Θείας προσβολής και της σταυρικής θυσιαστικής αποχρέωσης. Εδώ, στην καθ ημάς Ανατολή, περισώζεται και δίδεται στον Λαό η σωτηριολογία της Αναστάσεως μέσα στην Εκκλησιαστική παράδοση και τέχνη, που είναι ταυτόχρονα και λαϊκή και λόγια (και αυτό είναι όντως μεγαλειώδες). Και όχι μόνο στην ζωγραφική, αλλά και στην υμνολογία. Μια τέχνη αμιγώς και εξολοκλήρου ταγμένη στην κατήχηση και εν Χριστώ παιδεία του εκκλησιαστικού σώματος.

Γιώργης Χατζής
Καθηγητής Μ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα...

Ο αριθμός των δημοτικών συμβούλων στην Π.Ε. Φλώρινας ανά δημοτική ενότητα

Με απόφαση του υπουργού Εσωτερικών Γιάννη Μιχελάκη, ορίζεται ο αριθμός δημοτικών συμβούλων κάθε εκλογικής περιφέρειας του άρθρου 25 του Ν. 3852/2010 με βάση τον πληθυσμό της, όπως προκύπτει από τη τελευταία απογραφή.
Σημειώνεται ότι ο αριθμός των συμβούλων με βάση την τελευταία απογραφή, ορίζεται ανά δημοτική ενότητα:


Π. Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
17.368
27
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΕΤΟΥ
3.183
5
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
7.721
11
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΑΡΙΚΟΥ
633
1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΧΟΒΟΥ
1.124
2
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΥΜΦΑΙΟΥ
152
1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΙΛΩΤΑ
4.555
7
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΣΠΩΝ
1.554
13
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΡΥΣΤΑΛΟΠΗΓΗΣ
364
3
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΣΠΩΝ
1.190
10
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
32.919
33
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΩ ΚΛΕΙΝΩΝ
2.774
3
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΤΗΣ
5.941
6
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΑΣΜΑΤΟΣ
4.233
4
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
19.971
20
Διαβάστε περισσότερα...

Οι εκλογικές δαπάνες ανά υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο και ανά συνδυασμό

Τα ανώτατα όρια εκλογικών δαπανών όπως αυτά προκύπτουν με βάση τους συντελεστές της παρ. 2β του άρθρου 7 του ν. 3870/2010 «Εκλογικές δαπάνες συνδυασμών και υποψηφίων και έλεγχος αυτών, κατά τις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές» (Α΄ 138) καθορίζονται ανά υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο και ανάλογα με τον πληθυσμό της εκλογικής περιφέρειας στην οποία ανακηρύσσεται υποψήφιος ως εξής:
α. σε εκλογικές περιφέρειες με πληθυσμό μέχρι 30.000 κατοίκους σε 1.500€
β. σε εκλογικές περιφέρειες με πληθυσμό 30.001 έως 60.000 κατοίκους σε 2.000€
γ. σε εκλογικές περιφέρειες με πληθυσμό 60.001 έως 100.000 κατοίκους σε 2.500€
δ. σε εκλογικές περιφέρειες με πληθυσμό 100.001 έως 150.000 κατοίκους σε 3.000€
ε. σε εκλογικές περιφέρειες με πληθυσμό 150.001 έως 200.000 κατοίκους σε 3.500€
στ. σε εκλογικές ενότητες με πληθυσμό πάνω από 200.000 κατοίκους και για κάθε 100.000 κατοίκους πάνω από τις 200.000, το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο των εκλογικών δαπανών για κάθε υποψήφιο αυξάνεται κατά 1.000€

Διαβάστε περισσότερα...

Συνελήφθη ένας διακινητής για μεταφορά πέντε λαθρομεταναστών στην Κρυσταλλοπηγή

Χθες (18-04-2014) τις πρώτες πρωινές ώρες στην Κρυσταλλοπηγή, αστυνομικοί του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Κρυσταλλοπηγής Φλώρινας συνέλαβαν 46χρονο αλλοδαπό, υπήκοο Ελβετίας για παράνομη μεταφορά πέντε μη νόμιμων μεταναστών.
Συγκεκριμένα, από έλεγχο που έγινε σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, διαπιστώθηκε ότι ο 46χρονος οδηγός και ιδιοκτήτης του οχήματος, μετέφερε προς το εσωτερικό της χώρας πέντε αλλοδαπούς, τρεις υπηκόους Αλβανίας (36, 25 και 24 χρονών) και δύο υπηκόους Κοσσόβου (39 και 17 χρονών), μη νόμιμους μετανάστες, οι οποίοι προγενέστερα είχαν εισέλθει παράνομα στη χώρα.
Συνολικά κατασχέθηκαν:
• το Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο
• επτά (7) κινητά τηλέφωνα και
• το χρηματικό ποσό των χιλίων εξακοσίων σαράντα (1640) ευρώ.
Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην κα Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Καστοριάς.

Διαβάστε περισσότερα...

Σύλληψη για κατοχή ναρκωτικών στο Αμύνταιο

Συνελήφθη χθες (18.04.2014) τις πρώτες πρωινές ώρες στο Αμύνταιο Φλώρινας από αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας της Αστυνομικής Διεύθυνσης Φλώρινας 54χρονος ημεδαπός για κατοχή ναρκωτικών.
Συγκεκριμένα, σε γενόμενο αστυνομικό έλεγχο που του διενεργήθηκε καθώς και σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του συλληφθέντα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μικροποσότητες κάνναβης.
Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην κα Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Φλώρινας.
Διαβάστε περισσότερα...

Χρήστος Αλεμπάκης: «Με τη Γ. Ζεμπιλιάδου ελπίζουμε ξανά»

«Οι πόροι και οι ικανοί άνθρωποι δεν μας έλειψαν ποτέ. Το σχέδιο μας έλειψε, όπως πολύ σωστά τονίζει σε όλες τις ομιλίες της η Γεωργία Ζεμπιλιάδου. Τη γνωρίζω χρόνια και μπορώ να πω με απόλυτη βεβαιότητα πως με την ίδια στο τιμόνι της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας θα αποκτήσουμε επιτέλους και σχέδιο.
Γι΄ αυτό με τη Γεωργία Ζεμπιλιάδου είμαι σίγουρος πως θα μπορέσουμε να ελπίζουμε ξανά».

Χρήστος Αλεμπάκης
πρώην Δήμαρχος Φλώρινας

Διαβάστε περισσότερα...

Πασχαλινές επισκέψεις του Αντιπεριφερειάρχη Φλώρινας

Σειρά επισκέψεων αγάπης πραγματοποίησε τη Μεγάλη Τετάρτη και τη Μεγάλη Πέμπτη ο Αντιπεριφερειάρχης Φλώρινας Δημήτριος Ηλιάδης.
Ο κ. Ηλιάδης επισκέφτηκε κατά σειρά το Κ.Η.Φ.Η. Φλώρινας, το Γηροκομείο, το ΚΑΠΗ Φλώρινας, το ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. Γ.Ν. Φλώρινας (πρώην ΚΕΚΥΚΑμεΑ), το Κέντρο Προστασίας Παιδιού, και το ΚΑΠΗ Αμυνταίου.
Οι συναντήσεις πραγματοποιήθηκαν σε εγκάρδιο κλίμα, με ανταλλαγή πασχαλινών δώρων και ευχών.
Το βράδυ του Μ. Σαββάτου, ο κ. Ηλιάδης θα κάνει Ανάσταση μαζί με τους αξιωματικούς και τους οπλίτες στο στρατιωτικό φυλάκιο Νίκης.

Διαβάστε περισσότερα...

Μεγάλη Παρασκευή στη Φλώρινα (video)


Διαβάστε περισσότερα...

Παρασκευή, 18 Απριλίου 2014

Ολοκληρώθηκε η περιφορά των επιταφίων στη Φλώρινα

Σε κλίμα κατάνυξης ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η περιφορά των επιταφίων στην πόλη της Φλώρινας. Εκατοντάδες πιστοί συγκεντρώθηκαν στην κεντρική πλατεία της πόλης μαζί με τους επιτάφιους από τις ενορίες Αγ. Παντελεήμονα και Αγ. Γεωργίου, ενώ στις ενορίες Αγ. Παρασκευής, Αγ. Νικολάου και Αγ. Δημητρίου η περιφορά έγινε γύρω από τους ναούς.

Διαβάστε περισσότερα...

Η κορύφωση του Θείου Δράματος

Η Μεγάλη Παρασκευή αποτελεί την κορύφωση του Θείου Δράματος όπου ο ιερέας, αφού κατεβάσει τον Εσταυρωμένο, τον τοποθετεί στον Επιτάφιο που έχει ετοιμαστεί από νωρίς και ψάλλονται τα εγκώμια σε τρεις στάσεις: «Η Ζωή εν Τάφω» (α’ στάση), «Άξιον Εστί» (β’ στάση) και «Αι γενεαί πάσαι» (γ’ στάση), μετά τα οποία πραγματοποιείται και η περιφορά του Επιταφίου στους δρόμους της πόλης ή του χωριού.
Διαβάστε περισσότερα...

Ορκίστηκε ο νέος πρόεδρος της δημοτικής κοινότητας Φλώρινας Γιώργος Ηλιάδης (video)

Ορκίστηκε την Τετάρτη 16 Απριλίου 2014, από το Δήμαρχο Φλώρινας κ. Γιάννη Βοσκόπουλο, ο νέος πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Φλώρινας κ. Γιώργος Ηλιάδης.
Η ορκωμοσία του πραγματοποιήθηκε μετά από έκπτωση από το αξίωμα του προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας Φλώρινας κ. Ρόζα Κωνσταντίνου σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4257/2014 (ΦΕΚ Α, αρ. 93/14-04-2014), ο οποίος ψηφίστηκε στις 10-04-2014, και στο άρθρο 2, παράγραφο 2 αναφέρει ότι: « Πρόεδρος ή αναπληρωτής αυτού δεν μπορεί να γίνει ή να παραμείνει ο ανεξαρτητοποιηθείς ή ο διαγραφείς από το συνδυασμό με τον οποίο εκλέχθηκε».
Ο κ. Δήμαρχος ευχήθηκε καλή επιτυχία στον νεοεκλεγέντα πρόεδρο και καλή θητεία στα νέα του καθήκοντα.

Διαβάστε περισσότερα...

Νέοι υποψήφιοι με τους «Ανοιχτούς Ορίζοντες»

Σε συνέχεια των δύο πρώτων ανακοινώσεων υποψηφίων των ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΩΝ στις αυτοδιοικητικές εκλογές του Μαΐου, παρουσιάζουμε τριάντα ακόμη υποψηφίους.

ΑΡΑΒΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ
ΑΥΤΖΕΛΑΝΙΔΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ
ΒΑΡΑΔΙΝΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΓΚΙΝΗΣ ΝΙΚΟΣ
ΓΚΩΤΗΣ ΒΑΡΣΑΜΗΣ
ΓΡΑΜΠΟΒΑ ΣΤΕΛΛΑ
ΔΟΚΑΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΗΛΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ
ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ
ΜΑΝΑΒΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΑΥΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΜΟΡΦΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΠΑΣΟΥΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΝΕΒΟΛΙΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΑΤΕΓΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΠΑΤΜΑΝΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΣ
ΠΛΙΟΥΜΠΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΣΚΥΠΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΣΟΥΜΠΑΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΣΤΑΪΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΤΕΤΖΕΡΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΤΣΑΧΕΙΡΙΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ
ΤΣΑΧΕΙΡΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΤΣΟΥΜΗΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΤΣΟΥΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα...

Συμβουλές για αποφυγή χρήσης κροτίδων, βεγγαλικών και πυροτεχνημάτων

Επειδή κάθε χρόνο, πριν και κατά τη διάρκεια των Εορτών του Πάσχα, γινόμαστε μάρτυρες ατυχημάτων, ιδιαίτερα σε ανήλικους, εξαιτίας της επικίνδυνης συνήθειας καύσης κροτίδων, πυροτεχνημάτων και βεγγαλικών, παρόλο που κάτι τέτοιο απαγορεύεται από το νόμο, η Περιφερειακή Διεύθυνση Ασφαλείας Δυτικής Μακεδονίας, σας υπενθυμίζει ότι:
• Η κατασκευή, εμπορία, αγορά, κατοχή και χρήση κροτίδων και συσκευών εκτόξευσης αυτών από οποιονδήποτε απαγορεύεται και διώκεται ποινικά.
• Η αγορά βεγγαλικών και πυροτεχνημάτων είναι παράνομη. Μην τα αγοράζετε.
• Αποτρέψτε τα παιδιά από την χρήση ή την αυτοσχέδια κατασκευή τους.
• Ενημερώστε τα παιδιά για τους κινδύνους σοβαρού τραυματισμού, ακόμα και ακρωτηριασμού.
• Μην τους επιτρέπετε να προσεγγίζουν χώρους παράνομης καύσης των ειδών αυτών, διότι κανείς δεν εγγυάται ότι δεν θα προκληθεί ατύχημα.
• Οι ενήλικοι, μην χρησιμοποιείτε βεγγαλικά και πυροτεχνήματα, γιατί υπάρχει κίνδυνος να σας μιμηθούν τα παιδιά.
• Στις περιπτώσεις που ανήλικοι κατέχουν ή χρησιμοποιούν τέτοια είδη εκτός από τους ίδιους διώκονται ποινικά και οι γονείς τους.
Μην ξεχνάτε ότι τα βεγγαλικά και τα πυροτεχνήματα δεν είναι παιχνίδια, αλλά υλικά άκρως επικίνδυνα και η χρήση τους εγκυμονεί κινδύνους για την σωματική ακεραιότητα και την ίδια την ζωή.

Διαβάστε περισσότερα...

Σύλληψη δύο ατόμων για παραβάσεις του νόμου περί ναρκωτικών

Το μεσημέρι της Μ. Τετάρτης σε περιοχή της Φλώρινας, αστυνομικοί του Ομάδας Πρόληψης Καταστολής Εγκληματικότητας της Αστυνομικής Διεύθυνσης Φλώρινας συνέλαβαν δύο 30χρονους ημεδαπούς για προμήθεια, κατοχή και χρήση ναρκωτικών ουσιών.
Συγκεκριμένα, μετά από αστυνομική έρευνα σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο που επέβαιναν οι συλληφθέντες προέκυψε ότι αμφότεροι έκαναν χρήση κάνναβης.
Στη συνέχεια διενεργήθηκαν παρουσία δικαστικού λειτουργού, κατ’ οίκον έρευνες στα σπίτια τους και σε ένα εξ αυτών βρέθηκε συσκευασία που περιείχε κάνναβη, συνολικού βάρους δέκα εφτά κόμμα τριών (17,3) γραμμαρίων.
Προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Αμυνταίου.
Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην κα Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Φλώρινας.

Διαβάστε περισσότερα...

Ώσπερ πελεκάν…

Tην Τρίτη 15 Απριλίου 2014, ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Πρεσπών σε συνεργασία με το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Δήμου Πρεσπών, πραγματοποίησε ενημερωτική εκδήλωση, στο πλαίσιο των δράσεων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.
Τα παιδιά του ΚΔΑΠ συμμετείχαν σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες και ενημερώθηκαν για τα σημαντικότερα υδρόβια πουλιά και σύμβολα του Εθνικού Πάρκου Πρεσπών, τους πελεκάνους. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των πελεκάνων, τους κινδύνους και τις απειλές που αντιμετωπίζουν και ιδιαίτερα τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να τους βοηθήσουμε.
Η αξία των πουλιών αυτών και ιδιαίτερα η αφοσίωση στα μικρά τους είναι γνωστή σε όλους. Τη Μεγάλη Παρασκευή ακούμε στην εκκλησία:
«Ώσπερ πελεκάν τετρωμένος την πλευράν Σου, Λόγε, Σους θανόντας παίδας εζώωσας, Επιστάξας ζωτικούς αυτοίς κρουνούς». (Εγκώμια, Στάσις Β, Ήχος πλ. α΄)

Μαζί με τα παιδιά της Πρέσπας, ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Πρεσπών εύχεται σε όλους καλό Πάσχα.

Διαβάστε περισσότερα...

Αύριο η λαϊκή αγορά Αμυνταίου

Λόγω της εορτής του Πάσχα η Λαϊκή Αγορά του Αμυνταίου αντί της Δευτέρας 21 Απριλίου θα πραγματοποιηθεί το Μεγάλο Σάββατο, 19 Απριλίου.
Διαβάστε περισσότερα...

Απαγόρευση αλιείας στη Βεγορίτιδα

Σύμφωνα με την κοινή απόφαση των Περιφερειακών Ενοτήτων Φλώρινας και Πέλλας και με το υπ Αριθμό Πρωτοκόλλου 3378 έγγραφό τους.
Σύμφωνα με τις κείμενες Διατάξεις και τους ισχύοντες νόμους και διατάγματα

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ απόλυτα η αλιεία με οποιοδήποτε μέσο και εργαλείο για την προστασία της αναπαραγωγής των ψαριών στη λίμνη Βεγορίτιδα, κατά το χρονικό διάστημα από Δευτέρα 21η Απριλίου 2014 και ώρα 12η μεσημβρινή έως και Κυριακή 01η Ιουνίου 2014 και ώρα 12η μεσημβρινή.
1. Κατά την παραπάνω απαγορευτική περίοδο οι αλιείς υποχρεούνται να μεταφέρουν  τις βάρκες από τις αποβάθρες και όλα τα αλιευτικά τους εργαλεία στα σπίτια τους.
2. Η τήρηση της παρούσας ανατίθεται στη Δημοτική Αστυνομία όπου υπάρχει Υπηρεσία σε λειτουργία, στις Αστυνομικές Αρχές, και τη Δ/νση Δασών των Π.Ε. για τις περιοχές που έχουν αρμόδιους υπαλλήλους, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Οι παραβάτες της παρούσας τιμωρούνται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, των Ν.Δ 420/70, Ν. 1740/87 και 2040/92.

Υπενθυμίζουμε πως θα δημιουργηθούν μεικτές ομάδες φύλαξης σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές για την απόλυτη τήρηση της παρούσας.

Παρακαλείσθε όλοι, σε περίπτωση που διαπιστώσετε την ύπαρξη κάποιου παραβάτη να τηλεφωνήσετε άμεσα στο 100 ή στον τηλεφωνικό αριθμό του Συλλόγου που θα είναι αναρτημένος στα τοπικά καταστήματα καθώς και σε πινακίδες περιφερειακά της λίμνης.

Ας αφήσουμε στις επόμενες γενιές μια καλύτερη λίμνη.

Διαβάστε περισσότερα...

Σάρωσαν τα μετάλλια αθλητές στίβου της Γ.Ε.Φ.

Την Μ. Τριτη 15/04/2014 διεξήχθη το Διασυλλογικό Πρωτάθλημα Παίδων- Κορασίδων Δυτικής Μακεδονίας. Οι αθλητές του στίβου έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους και έδειξαν ότι βρίσκονται σε άριστη φυσική κατάσταση.
Ο Ιορδανής Μπουτάκης συμμετείχε σε δύο ατομικά αγωνίσματα και κατέκτησε δύο μετάλλια. Στα 110 μ. με εμπόδια κέρδισε την τρίτη θέση και στα 400 μ. την πρώτη. Ο αθλητής της Γ.Ε. Φλωρινας παρόλο τον τραυματισμό του έδειξε στον αγώνα ότι δεν τον σταματάει τίποτα και ότι είναι έτοιμος για τον πανελλήνιο.
Ο Πιάγκας Χρήστος πρωτοεμφανιζόμενος αθλητής της Γ.Ε.Φ. έκανε μια καλή κούρσα στα 3000 μ. σπάζοντας το ατομικό του ρεκόρ και κερδίζοντας την πρώτη θέση.
Άλλη μια συγκλονιστική κούρσα ήταν της Ιωαννίδου Γαλανής. Η αθλήτρια συμμετείχε στα 5000 μ. βάδην και ανέβηκε στο μεγαλύτερο σκαλί του βάθρου. Στους δυο τελευταίους αγώνες έχει ρίξει το ατομικό της ρεκόρ κατά πολύ και δηλώνει πολλά υποσχόμενη για το μέλλον.
Την τρίτη θέση επίσης κέρδισε η Ναταλία Περιβολάρη. Η μικρούλα αθλήτρια αγωνίστηκε σε μεγαλύτερη κατηγορία και έδειξε ότι είναι έτοιμη να κερδίσει στους επόμενους αγώνες στην κατηγορία της.
Ο Χατζόπουλος Πέτρος ‘’ο εκρηκτικός αθλητής της ομάδας’’ αγωνίστηκε στα 100 μ. και κατέκτησε την 5 θέση ισοφαρίζοντας το ρεκόρ του που είχε στους σχολικούς αγώνες.
Η Νεοκάζη Κατερίνα η ‘’άλτρια’’ της ομάδας πήρε την 5 θέση στο άλμα εις ύψος.
Επίσης καλή εμφάνιση έκαναν και οι μικρότεροι αθλητές της Γ.Ε.Φ. Νίκου Ελένη, Τριανταφυλλίδου Κυριακή και Νακής Αχιλλέας διεκδικώντας μια θέση στην οκτάδα και δηλώνοντας ότι στην κατηγορία τους θα πρωταγωνιστήσουν.
Το Δ.Σ. και η προπονήτρια της Γ.Ε.Φ στίβου Θωμαιδου Χρύσα συγχαίρουν και ευχαριστούν τα παιδιά και τους εύχονται καλή συνέχεια.

Διαβάστε περισσότερα...

Αήττητη η ομάδα τένις της Λ.Π. Φλώρινας στη Βέροια

Η ομάδα του τένις της Λ.Π. Φλώρινας συμμετείχε στο 2ο Ενωσιακό προ--παιδικό ομαδικό πρωτάθλημα (ΚΕΔ.Μ.) στην Βέροια (13 Απριλίου 2014).
Στο πράσινο επίπεδο συμμετείχε η Ιωσήφ Ελευθερία κερδίζοντας και τις επτά ομάδες με τις οποίες αγωνίστηκε.
Στο πορτοκαλί επίπεδο η Ναλπαντίδου Βάσια με τον Παπαθανασίου Αχιλλέα κέρδισαν όλες τις ομάδες με σχετική ευκολία.
Στο κόκκινο επίπεδο η Ιωσήφ Ανδριάνα, η Ναλπαντίδου Μένια, η Κάλφα Μαριάννα και η Κάλφα Σοφία έδωσαν τον δικό τους αγώνα με μεγάλη χαρά και αισιοδοξία για επερχόμενες επιτυχίες .
Οι προπονητές τους Γυφτοπούλου Φανή και Κουτσοτόλης Βασίλης δηλώνουν ικανοποιημένοι απο τα αποτελέσματα των αγώνων και αισιοδοξούν για μεγαλύτερες επιτυχίες στο μέλλον .

Διαβάστε περισσότερα...

Σάρισες: αντιμετωπίζοντας τους κορυφαίους

Με τους κορυφαίους της κατηγορίας τους βρέθηκαν αντίπαλοι οι τρεις έφηβοι των ΣΑΡΙΣΩΝ Σουμπάσης, Ιωαννίδης και Λυγούρας στους τελικούς του Πανελλήνιου Ατομικού Πρωταθλήματος Εφήβων που διεξήχθη στην Αθήνα στις 15 και 16 Απριλίου 2014 στο Σ.Ε.Φ.
Πρώτα στο ομαδικό η ομάδα μας κληρώθηκε να παίξει με τον Άρη Νικαίας και την Ελευσίνα. Και στα δύο παιχνίδια ηττήθηκαν με σκορ 1-3 και 0-3. Τη μοναδική νίκη πήρε ο Ιωαννίδης.
Στο ατομικό έπαιξε ο Σουμπάσης (Νο 51). Αποκλείστηκε στη φάση των ομίλων σημειώνοντας δύο ήττες (0-3) από τον Σγουρόπουλο (Νο 2) αθλητή της ομάδας Α.Ο. “Ταταύλα” Κων/πόλεως και από τον Σκουτέρη (Νο 14) της ομάδας Α.Σ. “Πρόοδος” Βουτζάς Ραφήνας.
Στο διπό ο Σουμπάσης αγωνιζόμενος με τον Λυκοστράτη της Βέροιας σε αγώνα νοκ-άουτ έχασε από το δίδυμο Αντωνιάδη (Νο 3) -Κορδούτη (Νο 11) με σκορ 0-3 και αποκλείστηκε από τη συνέχεια.
Μπορεί τα αποτελέσματα να ήταν αρνητικά για τους αθλητές μας, όμως η παρουσία της Φλώρινας για πρώτη φορά στους τελικούς της κορυφαίας διοργάνωσης της κατηγορίας από μόνη της είναι μεγάλη επιτυχία. Οι αθλητές μας άπειροι από τόσο σημαντικά παιχνίδια δεν μπόρεσαν να αποδώσουν σύμφωνα με τις δυνατότητές τους. Οι αντίπαλοι σαφώς καλύτεροι σε όλα τα επίπεδα επικράτησαν εύκολα.
Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στα παιδιά και στον προπονητή για την προσπάθεια που κατέβαλαν.

Διαβάστε περισσότερα...

Παρουσίαση των υποψηφίων της Λαϊκής Συσπείρωσης

Την Τρίτη 22 Απρίλη 2014, στις 7:00΄ μ.μ., στην «Οδό Ονείρων», θα γίνει η παρουσίαση της Διακήρυξης και των υποψηφίων Περιφερειακών Συμβούλων στην Π.Ε. Φλώρινας και των υποψηφίων Δημοτικών Συμβούλων στο Δήμο Φλώρινας, της ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ, – των Συνδυασμών που στηρίζει το ΚΚΕ, – στους Δήμους και στην Περιφέρεια.
Την παρουσίαση θα κάνουν: Ο υποψήφιος Αντιπεριφερειάρχης στην Π.Ε. Φλώρινας Βασίλης Καραντζίδης και η υποψήφια Δήμαρχος Φλώρινας Βίκη Παπαναστασίου.
Διαβάστε περισσότερα...

Τρεις επιπλέον Αντιπεριφερειάρχες στη Δυτική Μακεδονία

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Γιώργου Δακή, ορίζονται τρεις επιπλέον Θεματικοί Αντιπεριφερειάρχες, για την περίοδο από 17 Απριλίου 2014 έως 31 Αυγούστου 2014, μετά την πρόσφατη Υπουργική ρύθμιση που δίνει τη δυνατότητα στον Περιφερειάρχη για ορισμό και νέων Αντιπεριφερειαρχών.
Ορίζονται οι εξής:
Βασίλης Πάτρας με τομέα αρμοδιότητας Οικονομικών
Γιάννης Γιάτσιος με τομέα αρμοδιότητας Περιφερειακής Πολιτικής
Γιάννης Κιοσές (φωτ.) με τομέα αρμοδιότητας Πολιτικής Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα...

Πασχαλινές επισκέψεις του δημάρχου Φλώρινας (video)

Τις καθιερωμένες επισκέψεις ενόψει των εορτών του Πάσχα, πραγματοποίησε ο Δήμαρχος Φλώρινας κ. Γιάννης Βοσκόπουλος τη Μεγάλη Τετάρτη 16 Απριλίου 2014.
Συγκεκριμένα, ο κ. Δήμαρχος επισκέφθηκε το φυλάκιο της Νίκης, το ΚΑΠΗ Φλώρινας, το ΚΕΦΙΑΠ Φλώρινας, το γηροκομείο Φλώρινας, την παιδική μέριμνα και το Μητροπολίτη Φλώρινας.
Ο κ. Δήμαρχος ευχήθηκε στον κόσμο καλές γιορτές και Καλή Ανάσταση, με δύναμη, κουράγιο και προσωπική ευτυχία για τον καθένα.
Οι επισκέψεις ολοκληρώθηκαν με τη συνάντηση του Δημάρχου κ. Βοσκόπουλου με το Μητροπολίτη Φλώρινας κ. Θεόκλητο.Διαβάστε περισσότερα...

Ευχαριστήριο της Μητρόπολης

Ἡ Ἀνάστασις τοῦ Χριστοῦ, καρπὸς τῆς ἀπείρου ἀγάπης Του πρὸς τὸ ἀνθρώπινον γένος, εὑρίσκει τὸ ἀληθινό της νόημα μέσῳ τῆς αὐθεντικῆς καὶ γενναιοδώρως προσφερομένης ἀγάπης ὅλων πρὸς ὅλους, ἰδίως μάλιστα πρὸς ὅσους εὑρίσκονται εἰς μεγάλην ἀνάγκην. Ζωντανὸν παράδειγμα τῆς ἀγάπης καὶ φιλανθρωπίας ταύτης ἀπετέλεσε ἡ ἐκ νέου πολύτιμος προσφορὰ βοηθείας ἐκ μέρους τῶν κάτωθι ἐπιχειρήσεων:
α) Τῶν «SUPER MARKETS ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ», τὰ ὁποῖα διὰ τῆς διαθέσεως μεγάλου ἀριθμοῦ κουπονιῶν εἰς τὴν Ἱερὰν ἡμῶν Μητρόπολιν ἔδωκαν τὴν δυνατότητα εἰς πενομένους συνανθρώπους μας νὰ ἐξασφαλίσουν ἀπαραίτητα εἴδη διατροφῆς κατὰ τὴν περίοδον τῶν ἑορτῶν τοῦ Πάσχα.
β) Τῶν «SUPER MARKETS ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗ ΥΠΕΡ-ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ Μ. & ΣΙΑ Ο.Ε.», τὰ ὁποῖα διέθεσαν ἐπίσης μεγάλον ἀριθμὸν κουπονιῶν εἰς τὴν Ἱερὰν Μητρόπολίν μας, προσέτι δὲ καὶ ἑκατὸ (100) κιλὰ ὀσπρίων (φακῶν), προκειμένου νὰ διανεμηθοῦν εἰς ἀδελφοὺς μας στερουμένους καὶ τῶν στοιχειωδῶν ἀγαθῶν διὰ τὴν ἐπιβίωσίν των.
Ἐπαινοῦντες καὶ συγχαίροντες δημοσίως τοὺς ἀνωτέρω δωρητάς, ἐκφράζοντες δὲ καὶ τὰς ὁλοθέρμους εὐχαριστίας ἡμῶν πρὸς αὐτούς, εὐχόμεθα τὸ παράδειγμά των νὰ εὕρῃ πολλοὺς μιμητὰς εἰς τὴν δοκιμαζομένην ὑπὸ τῆς κρίσεως φιλτάτην ἡμῶν Πατρίδα, οὕτως ὥστε τὸ μήνυμα τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Θεανθρώπου νὰ φωτίζῃ καὶ νὰ θερμαίνῃ τὰς καρδίας ὁλοκλήρου τοῦ κόσμου.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Διαβάστε περισσότερα...

Πέμπτη, 17 Απριλίου 2014

Σήμερον κρεμάται επί ξύλου

Το Θείο Δράμα κορυφώνεται σήμερα Μεγάλη Πέμπτη με την υμνογραφία να σχετίζεται με τα Πάθη του Χριστού, τη Σταύρωση και το θάνατό Του. Η Εκκλησία τιμά τον Μυστικό Δείπνο, τον Νιπτήρα και την προδοσία στον Κήπο της Γεσθημανή.
Το βράδυ ψάλλεται ο όρθρος της Μεγάλης Παρασκευής και διαβάζονται τα περίφημα 12 Ευαγγέλια. Ανάμεσα στο 5ο και 6ο ψάλλεται το αντίφωνο «Σήμερον κρεμάται επί ξύλου...» και ο Εσταυρωμένος λιτανεύεται από τους ιερείς.
Στην ακολουθία των Παθών διαβάζονται κυρίως το κατά Ιωάννη και το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Σε αυτά περιγράφονται τα γεγονότα που εκτυλίχθηκαν μετά τη σύλληψη του Ιησού. «Από τον Άννα στον Καϊάφα» και την άρνηση του Πέτρου («Πριν αλέκτορα φωνήσαι, τρις απαρνήση με») μέχρι την μεταφορά στο Πραιτώριο ενώπιον του Πιλάτου.
Το Θείο Δράμα κορυφώνεται με την καταδίκη του Ιησού σε σταυρικό θάνατο, την μεταμέλεια και τον απαγχονισμό του Ιούδα. Ο Ιησούς βασανίζεται και αναγκάζεται να κουβαλήσει το Σταυρό του στο λόφο του Γολγοθά. Αφήνει το πνεύμα επί του Σταυρού και περιγράφεται το περιστατικό με τους δύο ληστές.
Ο Ιωσήφ ο από Αριμαθείας ζητά από τον Πιλάτο το Σώμα του για να το θάψει και η ευαγγελική διήγηση τελειώνει με την Ταφή του Ιησού και τη Σφράγιση του Τάφου του από Αρχιερείς και Φαρισαίους.Την Μεγάλη Πέμπτη γιορτάζουμε τέσσερα γεγονότα:
1. Τον Ιερό Νιπτήρα, το πλύσιμο δηλαδή των ποδιών των μαθητών από τον Κύριο, δείχνοντας για το ποια πρέπει να είναι η διακονία των πιστών στην Εκκλησιά. Ο Χριστός έπλυνε τα πόδια των μαθητών Του και τα σκούπισε με το «λεντίον» (πετσέτα) που είχε ζωστεί, σε ένδειξη της μέγιστης ταπείνωσής Του. Παράλληλα τους είπε: «αν, λοιπόν, εγώ ο Κύριος κι ο Διδάσκαλος σας έπλυνα τα πόδια, έχετε κι εσείς την υποχρέωση να πλένετε ο ένας τα πόδια του άλλου».
2. Τον Μυστικό Δείπνο, δηλαδή την παράδοση του Μυστήριου της Θειας Ευχαριστίας. Ο Χριστός παρέθεσε στον όμιλο των μαθητών το τελευταίο Δείπνο πριν τον σταυρικό θάνατό Του. Δεν ονομάζουμε όμως τον Δείπνο αυτόν «μυστικό», επειδή… έγινε χωρίς να το γνωρίζουν άλλοι, αλλά επειδή ο Χριστός μύησε τους Μαθητές Του στο «Μυστήριο των Μυστηρίων», την Θεία Ευχαριστία. Τους παρέδωσε το Σώμα Του και το Αίμα Του, την αιώνια πνευματική τροφή, που παραθέτει η Εκκλησία στους πιστούς σε κάθε λειτουργική σύναξη. Τους είπε, λοιπόν, δείχνοντας το ψωμί: «Λάβετε, φάγετε, τούτο εστί το Σώμα μου, το υπέρ υμών κλώμενον εις άφεσιν αμαρτιών». Μετά το δείπνο, έλαβε το ποτήρι με το κρασί και είπε: «Πίετε εξ αυτού πάντες. Τούτο εστί το Αίμα μου, το της Καινής Διαθήκης, το υπέρ υμών εκχυνόμενον εις άφεσιν αμαρτιών».
3. Την Προσευχή του Κυρίου στο Όρος των Ελαιών και
4. Την Προδοσία του Ιούδα, δηλαδή την αρχή του Πάθους του Κυρίου 4. Ο Ιούδας παρέδωσε τον Κύριο στους Ιουδαίους για το ευτελές ποσό των «τριάκοντα αργυρίων», δίνοντάς του συνθηματικά έναν ασπασμό και λέγοντας ειρωνικά «Χαίρε, ραββί».

Το πρωί της Μεγάλης Πέμπτης γίνεται η Θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου.
Κοινωνούν πολλοί πιστοί, κατάλληλα προετοιμασμένοι με εξομολόγηση και νηστεία. Για όσους νηστεύουν αυστηρά τη Μεγ. Βδομάδα (χωρίς λάδι), η Μεγ. Πέμπτη καταλύεται.
Δηλ. τρώμε λάδι, καθώς γιορτάζουμε την παράδοση της Θ. Ευχαριστίας από τον Χριστό στην Εκκλησία και τιμάμε ξεχωριστά την ημέρα αυτή. Την ίδια μέρα βάφουν τα πασχαλινά κόκκινα αυγά. Η παράδοση αναφέρει ότι η Αγία Μαρία την Μαγδαληνή πήγε στη Ρώμη και διαμαρτυρήθηκε στον Αύγουστο για το έγκλημα του Πιλάτου, αναφέροντας παράλληλα τα σχετικά με την Ανάσταση του Χριστού. Επειδή όμως ο Αύγουστος δυσπιστούσε, εκείνη τον καλέσει να πιστέψει στην Ανάσταση, αν κοκκίνιζε μόνο του το αυγό που κρατούσε στα χέρια της. Όπως και έγινε.

Από τη Μεγάλη Πέμπτη, αρχίζουν κυρίως τα πασχαλινά έθιμα.
Από το πρωί οι γυναίκες καταγίνονται με το ζύμωμα. Ζυμώνουν τις κουλούρες της Λαμπρής με διάφορα μυρωδικά και τις στολίζουν με ξηρούς καρπούς και με στολίδια από ζυμάρι. Τα ονόματά τους ποικίλουν ανάλογα με το σχήμα που τους δίνουν.
Λέγονται κουτσούνες, κουζουνάκια, κοφίνια, καλαθάκια, δοξάρια, αυγούλες, λαζαράκια.
Βασική ασχολία της ημέρας είναι και το βάψιμο των Αυγών. Πάσχα δίχως κόκκινα αυγά δε γίνεται. Για αυτό και η Μεγάλη Πέμπτη λέγεται επίσης και Κόκκινη Πέμπτη ή «ΚοκκινοΠέμπτη».
Το βάψιμο των αυγών γίνεται με ορισμένη εθιμοτυπία. Σε πολλά μέρη, είναι συγκεκριμένος ο αριθμός αυγών που θα βάψουν και οι τρόποι και τα μέσα βαφής που θα χρησιμοποιήσουν.
Σε ορισμένες περιοχές διατηρούν και κάποιες δεισιδαιμονίες: «πχ το δοχείο όπου βάφουν τα αυγά, πρέπει να είναι καινούριο, τη βαφή δεν την βγάζουν από το σπίτι, ούτε επιτρέπεται να τη χύσουν».
Άλλοτε γυναίκες και άντρες ασχολούνταν με το γράψιμο ή το κέντημα των αυγών. Δηλαδή ζωγράφιζαν πάνω στα αυγά με λιωμένο κερί, πουλιά ή διάφορα άλλα σχήματα. Τα κορίτσια βάζουν στα αυγά και φτερά από χαρτί χρωματιστό, τους βάζουν ουρά, μύτη από ζυμάρι σαν πουλί και το κρεμούν από την οροφή.
Το αυγό, που περικλείνει μέσα του μια ζωή, έχει μια δύναμη, που σύμφωνα με μια παλιά αντίληψη, μεταδίδεται σε ανθρώπους, ζώα και φυτά. Την έννοια αυτή έχουν και τα πασχαλινά αυγά, των οποίων η δύναμη ενισχύεται και από κάποια άλλα στοιχεία.
Για παράδειγμα, όλα τα κόκκινα αυγά, δεν έχουν την ίδια χάρη.
«Θαυμαστές ιδιότητες, έχει κυρίως το αυγό της Παναγίας, το πρώτο αυγό που θα βάψουν και θα το βάλουν στο εικονοστάσι του σπιτιού». Με το αυγό της Παναγίας, οι γυναίκες σταυρώνουν τα παιδιά ενώ μερικές φορές το αυγό έχει και κάποιες ανατρεπτικές ιδιότητες. Όπως για παράδειγμα, αν το αυγό είναι τριών χρόνων και τοποθετηθεί στην κοιλιά εγκύου γυναίκας ή ζώου, αποτρέπεται το ενδεχόμενο αποβολής».
Στα χωριά της Καρδίτσας, πιστεύουν ότι το πασχαλινό αυγό έχει θεραπευτικές ικανότητες. Λένε μάλιστα ότι όσοι έχουν αιματώδη στίγματα στο ασπράδι των ματιών τους και σπάσουν το φυλαγμένο από πέρσι πασχαλινό αυγό και βάλλουν επάνω τον κρόκο, θα βρουν τη γιατρειά τους.
Εξαιρετικές ιδιότητες έχουν και τα ευαγγελισμένα αυγά, εκείνα δηλαδή που στέλνονται στην εκκλησία για να λειτουργηθούν.
Στη Σινώπη, βάφονται τόσα αυγά όσα τα άτομα του σπιτιού και ένα της Παναγίας. Το βράδυ τα βάζουν σε ένα κουτάκι και τα πηγαίνουν στην Εκκλησία για να διαβαστούν. Τα τοποθετούν κάτω από την Αγία Τράπεζα και τα αφήνουν εκεί έως την Ανάσταση.
Τα τσόφλια αυτών των αυγών, τα βάζουν στις ρίζες των δέντρων για να πιάσουν όλοι οι καρποί.
Στον ίδιο σκοπό, αποβλέπει και το έθιμο των χωρικών της Δυτικής Μακεδονίας, όπου το αυγό που θα πρωτοβάψουν τη Μεγάλη Τετάρτη τα μεσάνυχτα, (γιατί τότε βάφονται τα αυγά) θα ταφεί στην πρώτη αυλακιά του χωραφιού, εκεί ακριβώς όπου θα πρωταρχίσει το αλέτρι. Αυτό γίνεται για να βλαστήσει ο σπόρος με τη ζωτική δύναμη που έχει μέσα του το αυγό.
Η σύμπτωση ασκεί πάντα ιδιαίτερη γοητεία στο πνεύμα του λαού. Έτσι όσα αυγά, γεννήσουν οι κότες τη Μεγάλη Πέμπτη, έχουν εξαιρετικά θαυμαστές ιδιότητες και αποτρέπουν κάθε κακό.
Στο Σοποτό τωνΚαλαβρύτων, τα αυγά που γεννιούνται τη Μ. Πέμπτη, τα πηγαίνουν στην Εκκλησία την ίδια μέρα, και αφού διαβαστούν, τα θάβουν πάλι την ίδια μέρα σταυρωτά στο αμπέλι για να μην το τρώει το σκαθάρι ή για να μην πέσει χαλάζι.
Στην Κορώνη, τα φυλάνε στο σπίτι και τα τρώνε όποτε τους πονάει ο λαιμός, γιατί πιστεύουν ότι κάνουν πολύ καλό.
Τη Μεγάλη Πέμπτη, όταν τη Νύχτα διαβάζονται τα δώδεκα Ευαγγέλια και γίνεται η τελετή της Σταύρωσης του Χριστού, η συγκίνηση της λαϊκής ψυχής για το θείο δράμα κορυφώνεται. Σε πολλά μέρη γυναίκες και κορίτσια, διανυκτερεύουν στην εκκλησία, «φυλάγουν και μοιρολογούν το Χριστό» όπως συνηθίζουν να κάνουν για κάθε αγαπημένο τους νεκρό.
Η εξαιρετική ιερότητα των όσων τελούνται στις λειτουργίες της Μ. Πέμπτης και της Μ. Παρασκευής, προσδίδει κατά τη λαϊκή πίστη, σε όλα τα αντικείμενα της λατρείας, (ύψωμα, λάδι, λουλούδια, κεριά) ξεχωριστή θεία δύναμη.
Έτσι, το ύψωμα της Μεγάλης Πέμπτης, οι γυναίκες σε πολλά μέρη της εβδομάδας, το βάζουν σε ένα σακουλάκι που έχει μέσα λουλούδια και το φυλάγουν πίσω από τα εικονίσματα για θεραπευτικές χρήσεις.
Στη Ζάκυνθο, επτά αγνές παρθένες, καθαρίζουν το σιτάρι ανά κόκκο, το πλένουν και το απλώνουν στον ήλιο, το αλέθουν και το ζυμώνουν για να κατασκευάσουν λειτουργία.
Εξίσου θαυμαστές ιδιότητες αποδίδουν και στα κεριά που ανάβουν, όταν διαβάζονται τα Δώδεκα Ευαγγέλια.
Σε πολλά μέρη το κερί αυτό, που μένει άκαυτο, το φυλάνε για φυλαχτό και όταν μπουμπουνίζει το χειμώνα και βρέχει δυνατά, το ανάβουν για να μην πέσει αστροπελέκι.
Η νύχτα της Μεγάλης Πέμπτης, θεωρείται κυρίως από τις γυναίκες, ως η ιδανικότερη στιγμή για τον αγιασμό ειδών καθημερινής χρήσης, για την τέλεση μαγγανειών για την αποτροπή ασθενειών και για την παρασκευή φυλαχτών.
Σε πολλές περιοχές, κάθε οικογένεια φέρνει στην Εκκλησία ψωμί, αλάτι, αυγά και νερό σε φιάλη για να αγιαστούν.

Διαβάστε περισσότερα...