Κυριακή, 31 Αυγούστου 2014

Τρεις προκηρύξεις από τον ΔΕΔΔΗΕ και τη ΔΕΗ για 1.140 μόνιμους

Μέσα στον Σεπτέμβριο θα πραγματοποιηθεί από το ΑΣΕΠ η έκδοση των τριών προκηρύξεων της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) και του Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ) ΑΕ για 1.140 θέσεις μόνιμου προσωπικού.
Σύμφωνα με υψηλόβαθμο στέλεχος της Ανεξάρτητης Αρχής, αναμένεται ότι θα προηγηθεί η προκήρυξη του ΔΕΔΔΗΕ για 540 μονίμους και θα ακολουθήσουν η πρώτη προκήρυξη της ΔΕΗ για 16 Ειδικούς Επιστήμονες και η δεύτερη για 584 πτυχιούχους ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ .

Ειδικότητες
Σε δώδεκα ειδικότητες κατανέμονται οι 540 θέσεις που θα προκηρύξει με αντικειμενικά κριτήρια ο ΔΕΔΔΗΕ, ο οποίος αποτελεί θυγατρική εταιρεία της ΔΕΗ, ανεξάρτητη ωστόσο λειτουργικά και διοικητικά. Σύμφωνα με ανώτατο στέλεχος του φορέα, οι ειδικότητες που συγκεντρώνουν τον μεγαλύτερο αριθμό θέσεων είναι οι ακόλουθες έξι:
• Ηλεκτροτεχνιτών Δικτύων (Εναερίτες), 248 θέσεις,
• Ηλεκτρολόγων, 97 θέσεις
• Υπομηχανικών, 85 θέσεις
• Οικονομολόγων, 40 θέσεις
• Ηλεκτροτεχνικών Σταθμών και Υποσταθμών, 27 θέσεις και
• Πληροφορικής, 20 θέσεις.
Επίσης, θα προσληφθούν επτά Χειριστές Μηχανημάτων, έξι Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων Εξοπλισμού και πέντε Ηλεκτρονικοί Μηχανημάτων και Αυτοματισμού. Από δύο θέσεις κατανέμονται στις ειδικότητες Μηχανολόγων και Ηλεκτροτεχνικών Οργάνωσης Αυτοματισμού, ενώ θα προσληφθεί και ένας Ηλεκτρονικός.
Το νέο προσωπικό θα ενισχύσει πάγιες ανάγκες του φορέα στην κεντρική του υπηρεσία στην Αθήνα, αλλά και στους υποσταθμούς που διατηρεί στην περιφέρεια και θα επιλεγεί από το ΑΣΕΠ βάσει μορίων.

16 θέσεις ΕΕΠ
Στις αρχές ή μέσα Σεπτεμβρίου αναμένεται να εκδοθεί η πρώτη προκήρυξη της ΔΕΗ για 16 περίπου θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στις ειδικότητες Οικονομικών, Διοικητικού και Λογιστικού προσωπικού. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών για τη θέση του ενδιαφέροντός τους, ενώ απαιτείται, μεταξύ άλλων, άριστη γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή και άριστη γνώση τουλάχιστον μίας ξένης γλώσσας (αγγλικής, γαλλικής ή γερμανικής).

Τεχνικοί
Αναφορικά με τη δεύτερη προκήρυξη, η οποία θα εκδοθεί σε δεύτερο χρόνο, οι επιτυχόντες θα στελεχώσουν τα κεντρικά γραφεία της Επιχείρησης, τη Διεύθυνση Πληροφορικής και άλλες Διευθύνσεις, όπως και Λιγνιτικά Κέντρα, Διευθύνσεις Υδροηλεκτρικής Παραγωγής, Ατμοηλεκτρικούς και Τοπικούς Σταθμούς Παραγωγής.
Το νέο προσωπικό θα στελεχώσει περιοχές με υψηλές ανάγκες σε προσωπικό, μεταξύ των οποίων η Κοζάνη, η Φλώρινα, η Αρκαδία, η Βέροια, τα Χανιά αλλά και η Αττική.
Οσο για τις ειδικότητες που θα ζητηθούν περιλαμβάνουν πτυχιούχους Μηχανικούς, Ηλεκτροτεχνίτες και Ηλεκτροτεχνικούς Σταθμών, Υποσταθμών και Δικτύων, Οδηγούς, Χειριστές Μηχανημάτων και Τεχνικούς Ορυχείων.
Πέραν των τυπικών προσόντων, οι υποψήφιοι θα μοριοδοτηθούν σύμφωνα και με κοινωνικά κριτήρια, τα οποία συμπεριλαμβάνουν τον χρόνο ανεργίας, την οικογενειακή κατάσταση, την προϋπηρεσία των υποψηφίων και τον αριθμό των ανήλικων -εφόσον υπάρχουν- τέκνων.
Το σύνολο της διαδικασίας, από την έκδοση των προκηρύξεων έως και την έκδοση των οριστικών αποτελεσμάτων υλοποιείται από το ΑΣΕΠ, ενώ οι προθεσμίες για την υποβολή αιτήσεων θα έχουν διάρκεια είκοσι ημερών.

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
• Η πρώτη προκήρυξη που θα εκδοθεί από το ΑΣΕΠ θα αφορά 540 θέσεις στον Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας για τεχνικούς, οικονομολόγους, πληροφορικούς.
• Η δεύτερη θα αφορά 16 ειδικούς επιστήμονες στη ΔΕΗ.
• Η τρίτη 584 τεχνικούς και διοικητικούς στα κεντρικά γραφεία και ενεργειακά κέντρα της ΔΕΗ.

Πηγή: ethnos.gr

Διαβάστε περισσότερα...

Για μια πιο ισχυρή και πιο αποτελεσματική Τοπική Αυτοδιοίκηση

Η ερχόμενη αυτοδιοικητική περίοδος, που θα έχει για πρώτη φορά πενταετή διάρκεια, θα πρέπει να αποτελέσει για τους ΟΤΑ το εφαλτήριο για δημιουργία, μεταρρυθμίσεις και κυρίως να προσφέρει όραμα και προοπτική στις τοπικές κοινωνίες, προβάλλοντας και αναδεικνύοντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του κάθε δήμου. Η ορθή οικονομική διαχείριση αποτελεί τη βάση για την ομαλή λειτουργία ενός σύγχρονου αυτοδιοικητικού οργανισμού, αφού εξαιτίας της πολυπλοκότητας και της δομής, η διαφάνεια καθίσταται σημαντικότερη από ποτέ.
Θα πρέπει να ξεπεραστεί το αυτοδιοικητικό μοντέλο περασμένων ετών, που στήριζε την χρηματοδότηση του δήμου ή της περιφέρειας, καθαρά από το κεντρικό κράτος. Από τη μία η αισθητή μείωση της κρατικής χρηματοδότησης και από την άλλη, οι προϋπολογισμοί που βγαίνουν εκτός της αρχικής τους κατάρτισης, δημιουργεί την ανάγκη να περάσουν οι ΟΤΑ σε ακόμη μεγαλύτερη διεκδίκηση πόρων από ευρωπαϊκά κονδύλια, όπως το ΕΣΠΑ, για τη δημιουργία έργων υποδομής σε κάθε πόλη και νησί, χωρίς να χρειάζονται τα χρήματα για μια πλατεία ή μια ανάπλαση μιας γειτονιάς, να δαπανώνται από τα χρήματα των δημοτών ή από τα δημοτικά τέλη.
Το σωστό και έξυπνο management από τις δημοτικές και περιφερειακές αρχές, αποτελεί τον σημαντικότερο όρο για την επόμενη πενταετία προκειμένου η αυτοδιοίκηση να μην επηρεαστεί ακόμη περισσότερο από την αδυναμία του κεντρικού κράτους να την χρηματοδοτήσει.
Σε κάθε τοπική κοινωνία, η Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι αυτή που στέκεται αρωγός δίπλα στον πολίτη, σε αντίθεση με το απρόσωπο κεντρικό κράτος, καταλαβαίνει τις ανάγκες του και προσπαθεί να τις επιλύσει, αφού ασχολείται με την καθημερινότητα. Η παιδεία, ο πολιτισμός, η πρωτοβάθμια υγεία, η ύδρευση και η αποχέτευση όπου αυτή υπάρχει, οι μεταφορές, το οδικό δίκτυο, οι αστικές αναπλάσεις, το σχέδιο πόλης, η καθαριότητα και πολλά άλλα, αποτελούν ενδεικτικά τους τομείς που η Τοπική Αυτοδιοίκηση οφείλει να στέκεται δίπλα στον πολίτη. Και επειδή ένας δήμος ή μια Περιφέρεια αποτελεί έναν Οργανισμό με έξοδα και ανάγκες, θα πρέπει να αναζητηθούν έσοδα για να μην είναι ζημιογόνος. Νέες πηγές χρηματοδότησης, καθώς και στήριξη της τοπικής επιχειρηματικότητας με κίνητρα, που θα φέρει μακροχρόνια, έσοδα για το δήμο, αλλά και νέες θέσεις εργασίας για τους κατοίκους.
Σημαντικό σκέλος για την επομένη πενταετία θα αποτελέσει και η άσκηση κοινωνικής πολιτικής, με τα κοινωνικά παντοπωλεία, ιατρεία, φαρμακεία, τα ΚΕΠ υγείας, καθώς και την μείωση ή ολική απαλλαγή των δημοτικών τελών, σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Για πόλεις προσβάσιμες στα ΑΜΕΑ και σε μητέρες με καροτσάκια, με πεζοδρόμια και πάρκα πρασίνου, με λιγότερο τσιμέντο και περισσότερα δέντρα.
Αναβαθμισμένος θα είναι ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης όταν θα διεκδικήσει ακόμη περισσότερες αρμοδιότητες από το κεντρικό κράτος και θα τις συνδυάσει με ταυτόχρονη εισροή επιπλέον πόρων από αυτές. Νέες αρμοδιότητες και νέα έσοδα, πρέπει να πάνε μαζί. Διεκδικητικός ο ρόλος της, αλλά και αναπτυξιακός για την επόμενη ημέρα, μακριά από σκοπιμότητες συμφερόντων. Η απαγκίστρωση από τα κόμματα και ο απογαλακτισμός της θα αποτελέσει ένα μεγάλο βήμα για τις τοπικές κοινωνίες, προκειμένου να περάσουν πιο ενωτικά στο αύριο. Η κινητοποίηση των νέων ανθρώπων και η αξιοποίησή τους σε κάθε δήμο ή περιφέρεια, θα φέρει φρέσκες και καινοτόμες ιδέες για πιο έξυπνες και πράσινες πόλεις και θα μπορέσει να φέρει την ελπίδα και την προοπτική στις τοπικές κοινωνίες ότι κάτι καλύτερο γίνεται.

Συνυπογράφουν 12 περιφερειακοί και δημοτικοί σύμβουλοι από διαφορετικά μέρη της Ελλάδας:
Νεκτάριος Καλαντζής, Οικονομολόγος-Κοινωνιολόγος, δημοτικός σύμβουλος δήμου Παλλήνης
Θεώνη Λειβαδάρου, Οικονομικά, Έπαρχος Σαντορίνης, περιφερειακή σύμβουλος Νοτίου Αιγαίου
Ανατολή Κωνσταντινίδου, Εκπαιδευτικός, δημοτική σύμβουλος δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη
Σταυρούλα Αθανασάκου, Απόφοιτος ΤΕΦΑΑ, δημοτική σύμβουλος δήμου Ανατολικής Μάνης
Μανώλης Μάκαρης, Ιατρός-Καρδιολόγος, δημοτικός σύμβουλος δήμου Καλαμάτας
Ειρήνη Λελέκη, Κοινωνιολόγος, δημοτική σύμβουλος δήμου Καστελλορίζου-Μεγίστης
Βανέσσα Μαυροειδή, Φιλόλογος-Νομικός, δημοτική σύμβουλος δήμου Μεγαρέων
Αναστασία Παππά, Δικηγόρος, δημοτική σύμβουλος δήμου Μαραθώνα
Μαρία Καζαντζάκη, Δικηγόρος, δημοτική σύμβουλος δήμου Σύρου
Καλλιόπη (Κέλλυ) Καραμάνη, Οικονομολόγος, περιφερειακή σύμβουλος Ηπείρου
Ιορδάνης Μπάντης, Οικονομολόγος, δημοτικός σύμβουλος δήμου Αμυνταίου
Ευαγγελία Τσέλιου-Παναγοδήμου, Υπάλληλος ΤΕΙ, δημοτική σύμβουλος δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου

Διαβάστε περισσότερα...

Διακοπή ηλεκτροδότησης σε τοπικές κοινότητες του Αμυνταίου

Λόγω απαραίτητων τεχνικών εργασιών, στις 01.09.2014, ημέρα Δευτέρα και για το διάστημα από 08:30 έως 14:30 θα γίνει διακοπή ηλεκτροδότησης στις παρακάτω Τοπικές Κοινότητες:
Αγ. Παντελεήμονα
Βεγόρα
Σωτήρα
Λεβαία
(περιοχή πλησίον γηπέδου)
καθώς και στις αρδευτικές περιοχές:
Βεγόρα
Λεβαίας
Σωτήρα
Φιλώτα

Διαβάστε περισσότερα...

Συμμετοχή του ΠΔΜ στο Πανφλωρινιώτικο συλλαλητήριο για το νοσοκομείο

Το ΔΣ του ΕΣΔΕΠ/ΠΔΜ καλεί τους πολίτες της Ακαδημαϊκής κοινότητας, φοιτητές, εκπαιδευτικούς και διοικητικά μέλη να συμμετέχουν στο Πανφλωρινιώτικο συλλαλητήριο στις 3 Σεπτεμβρίου για την υπεράσπιση της δημόσιας υγείας στο νομό της Φλώρινας.

Γιατί:
• Δεν νοείται Πανεπιστημιούπολη χωρίς Νοσοκομείο.
• Δεν νοείται χώρα χωρίς Δημόσιο Σύστημα Υγείας.

Η Πρόεδρος
Άννα Σπύρτου
Επίκουρος Καθηγήτρια
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Ο Γραμματέας
Γιάννης Ζιώγας
Επίκουρος Καθηγητής
Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών

Διαβάστε περισσότερα...

Συμμετοχή στο Πανφλωρινιώτικο Συλλαλητήριο

Ο Νομαρχιακός Σύλλογος ατόμων με αναπηρία του Νομού Φλώρινας με έδρα τη Φλώρινα χαιρετίζει την πρωτοβουλία του Συλλόγου εργαζομένων και της Νοσοκομειακής επιτροπής των γιατρών του Νοσοκομείου για την οργάνωση του συλλαλητηρίου για τη στήριξη του Νοσοκομείου.
Εκφράζουμε την βαθύτατη ανησυχία μας για την γενικότερη κατάσταση που επικρατεί στα Περιφερειακά Ιατρεία του Νομού, το Νομαρχιακό Νοσοκομείο, και την πρωτοβάθμια περίθαλψη. Η επί χρόνια καθυστέρηση προκήρυξης μόνιμου ιατρικού προσωπικού, η μη κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων, η καθυστέρηση στους διορισμούς των επικουρικών ιατρών, η ελλιπής χρηματοδότηση οδηγεί σε συνεχή υποβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας και υποβάθμισης του νοσοκομείου.
Καλούμε τα μέλη του συλλόγου να συμμετέχουν ενεργά με τις οικογένειές τους.
Καλούμε τους Φλωρινιώτες να συμμετέχουν στο συλλαλητήριο.
Όλοι μαζί να δηλώσουμε την αντίθεσή μας στην συνεχή υποβάθμιση της λειτουργίας του Νοσοκομείου και να διεκδικήσουμε άμεση χρηματοδότηση και πρόσληψη μόνιμου ιατρικού προσωπικού.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα...

Αυγά: 8 αποδεδειγμένα οφέλη για την υγεία μας

Τα αυγά έχουν βρεθεί πολλές φορές στο επίκεντρο διαφόρων συζητήσεων ενώ έχουν υπάρξει αντικείμενο μελέτης για πολλούς ερευνητές και επιστήμονες, καθώς είναι τροφή υψηλής βιολογικής αξίας και θεωρούνται από τα πλέον πλούσια σε θρεπτικά συστατικά τρόφιμα που μας χαρίζει η φύση. Ας δούμε τα 8 σημαντικότερα οφέλη για την υγεία μας.
1. Είναι απίστευτα θρεπτικά
Τα αυγά είναι από τα πιο θρεπτικά τρόφιμα στον πλανήτη. Ένα ολόκληρο αυγό περιέχει όλα τα θρεπτικά συστατικά που απαιτούνται για να μετατραπεί ένα μόνο κύτταρο σε κοτόπουλο! Συγκεκριμένα ένα βραστό αυγό περιέχει το 6% της ΣΗΠ σε βιταμίνη Α, το 5% σε φυλλικό οξύ, το 7% σε βιταμίνη Β5, το 9% σε βιταμίνη Β12 και φώσφορο, το 15% σε βιταμίνη Β2 και το 22% σε σελήνιο.
2. Δεν επηρεάζουν αρνητικά τη χοληστερίνη του αίματος
Λόγω της αυξημένης περιεκτικότητας του κρόκου σε χοληστερίνη, για τουλάχιστον 2 δεκαετίες το αυγό αποκλείονταν ή περιορίζονταν από τη διατροφή ατόμων με καρδιαγγειακά νοσήματα και αυξημένη χοληστερίνη. Μάλιστα πριν μια δεκαετία επικρατούσε η σύσταση κατανάλωσης το πολύ 2-3 αυγών την εβδομάδα από το σύνολο του πληθυσμού.
Την ανατροπή των παραπάνω δεδομένων έφερε μια ανάλυση 224 μελετών σε περισσότερα από 5.000 άτομα για χρονική διάρκεια δυόμιση δεκαετιών η οποία έδειξε ότι τελικά δεν είναι η χοληστερίνη των αυγών και γενικότερα της διατροφής που αυξάνει τη χοληστερίνη του αίματος αλλά η κατανάλωση κορεσμένων λιπαρών που βρίσκονται σε ζωικές τροφές. Πιο συγκεκριμένα, μια διατροφή πλούσια σε λιπαρά κρέατα (όπως πανσέτα, παϊδάκια, μπριζόλα με το ορατό λίπος, λουκάνικα κ.ά.), ζωικά λίπη (όπως τα πλήρη γαλακτοκομικά, το βούτυρο που περιέχεται στα γλυκά κ.α.) και τηγανιτές τροφές είναι υπεύθυνη για την αύξηση της χοληστερίνης στο αίμα. Μελέτες δείχνουν πως η κατανάλωση ενός αυγού την ημέρα είναι απολύτως ασφαλής.
3. Αυξάνουν την «καλή» χοληστερόλη (HDL)
Η κατανάλωση αυγών οδηγεί σταθερά σε αύξηση των επιπέδων της HDL χοληστερόλης, η οποία συνδέεται με μειωμένο κίνδυνο διαφόρων ασθενειών. Μάλιστα πρόσφατη έρευνα έδειξε ότι η κατανάλωση 2 αυγών την ημέρα για διάστημα 6 εβδομάδων αύξησε κατά 10% τα επίπεδα της HDL χοληστερόλης.
4. Περιέχουν χολίνη, ένα «άγνωστο» σημαντικό θρεπτικό συστατικό
Ο κρόκος του αυγού είναι μία από τις πλουσιότερες διατροφικές πηγές χολίνης, η οποία ανήκει στην οικογένεια των βιταμινών Β και συνδέεται με την καλύτερη νευρολογική λειτουργία και τη μειωμένη φλεγμονή. Υπάρχουν ενδείξεις ότι η χολίνη που προέρχεται από διατροφικές πηγές, βοηθά την ανάπτυξη του εγκεφάλου των εμβρύων, όταν προσλαμβάνεται από τις έγκυες γυναίκες. Επίσης, μια διατροφή πλούσια σε χολίνη συνδέεται και με την ευτυχία. Σύμφωνα με τους ειδικούς, η χολίνη διασπάται και βοηθά στην παραγωγή των ορμονών της «ευτυχίας» όπως η σεροτονίνη, η ντοπαμίνη και η νορεπινεφρίνη.
5. Περιέχουν λουτεΐνη και η ζεαξανθίνη, αντιοξειδωτικά που έχουν σημαντικά οφέλη για την υγεία των ματιών
Μελέτες δείχνουν ότι η επαρκής κατανάλωση αυτών των αντιοξειδωτικών (που βρίσκονται κατά κύριο λόγω στον κρόκο του αυγού) μπορεί να μειώσει σημαντικά τον κίνδυνο για καταρράκτη και εκφύλιση της ωχράς κηλίδας.
6. Περιέχουν πρωτεΐνη υψηλής βιολογικής αξίας
Τα αυγά περιέχουν όλα τα απαραίτητα αμινοξέα στις σωστές αναλογίες. Μάλιστα ένα ολόκληρο αυγό περιέχει 6gr πρωτεΐνης. Η επαρκή κατανάλωση πρωτεΐνης μπορεί να βοηθήσει στην απώλεια βάρους, στην αύξηση της μυϊκής μάζας, στη μείωση της αρτηριακής πίεσης και στη βελτιστοποίηση της υγείας των οστών.
7. Περιέχουν ω-3 λιπαρά οξέα
Τα αυγά περιέχουν ω-3 λιπαρά οξέα, ένα στοιχείο πολύ σημαντικό για την ανάπτυξη της όρασης και της ακοής στα παιδιά και για την ανάπτυξη του εγκεφάλου καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής μας. Επίσης τα ω-3 λιπαρά οξέα μειώνουν τον κίνδυνο για καρδιακές παθήσεις καθώς μειώνουν τα επίπεδα των τριγλυκεριδίων στο αίμα.
8. Αποτελούν τρόφιμα με τον υψηλότερο δείκτη κορεσμού
Τα αυγά προκαλούν έντονο κορεσμό (μας κάνουν να νοιώθουμε χορτάτοι) και έτσι μας βοηθούν να χάσουμε βάρος. Μάλιστα είναι ιδανικά για πρωινό. Σε μια μελέτη, συμμετείχαν 160 υγιείς εθελοντές που βρίσκονταν σε υποθερμιδική δίαιτα με χαμηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά και χωρίστηκαν σε δύο ομάδες. Στην πρώτη ομάδα οι συμμετέχοντες έτρωγαν 2 αυγά στο πρωινό τους για 5 μέρες μέσα στην εβδομάδα, ενώ αυτοί της δεύτερης ομάδας έτρωγαν 1 ψωμάκι-κουλούρι. Και τα δύο πρωινά περιείχαν τον ίδιο ακριβώς αριθμό θερμίδων. Τελικά, οι εθελοντές της πρώτης ομάδας, που έτρωγαν αυγά, έχασαν το διπλάσιο βάρος σε σύγκριση με τους άλλους και σημειώθηκε κατά 83% μεγαλύτερη μείωση στην περιφέρεια της μέσης τους και μεγαλύτερη βελτίωση στα επίπεδα ενέργειας.

Ντίνα Ιουλία
Πτυχιούχος Διαιτολόγος-Διατροφολόγος
Κιν. 6976158400 e-mail: ioulieta_3@hotmail.com

Διαβάστε περισσότερα...

4 χώρες – 115 συμμετοχές στη β’ περίοδο του Κάμπ

Ξεκίνησε η 2η Περίοδος του Καλοκαιρινού Κάμπ Ξιφασκίας που ο Όμιλος Ξιφασκίας Φλώρινας οργανώνει για 8η συνεχή χρονιά στο «Πατουλίδειο» Αθλητικό Κέντρο του Δήμου Πρεσπών.
Μετά την ιδιαίτερα επιτυχημένη προετοιμασία της 1ης Περιόδου (22-29 Αυγούστου) με την συμμετοχή 57 μικρών ξιφομάχων -13 χρονών, σειρά έχουν οι «μεγάλοι ξιφομάχοι» +13 χρονών. Συνολικά 15 πίστες στο ειδικά διαμορφωμένο «Πατουλίδειο» θα φιλοξενήσουν άπειρες μονομαχίες από 29 Αυγούστου έως 7 Σεπτεμβρίου.
Το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου στον ίδιο χώρο διοργανώνεται το Διεθνές Κύπελλο «Λυγκηστίς» με την συμμετοχή 200 αθλητών και αθλητριών υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ξιφασκίας και του Δήμου Πρεσπών.
Τόσο οι προπονήσεις όσο και οι αγώνες έχουν ελεύθερη είσοδο για το κοινό και είστε όλοι καλεσμένοι.
Το Δ.Σ. του Ο.ΞΙ.Φ. νοιώθει την υποχρέωση να συγχαρεί δημόσια τους αθλητές – αθλήτριες Ξένια Κωσταντίνου, Δέσποινα Αριστείδου, Άννα Σταυρίδου, Παντελή Αφορόζη και Κων/νο Ηλιάδη για την εισαγωγή στα ΑΕΙ / ΤΕΙ της προτίμησής τους.
Ξεκίνησαν οι δηλώσεις συμμετοχής για το HELEXPO CUP και το EUROCUP, των οποίων την οργανωτική ευθύνη έχει ο Όμιλος Ξιφασκίας Φλώρινας.
Ξεκίνησαν οι εγγραφές των νέων τμημάτων του Ο.ΞΙ.Φ. Πληροφορίες στο 2385028600.

Από το Δ.Σ.
Διαβάστε περισσότερα...

Μαθήματα τένις της Λέσχης Πολιτισμού Φλώρινας

Η ομάδα αντισφαίρισης της Λέσχης Πολιτισμού Φλώρινας, μέλος της Ε.Φ.Ο.Α (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΑΘΛΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ), κάνει έναρξη μαθημάτων για τη νέα περίοδο και καλεί τους αθλητές όλων των τμημάτων τη Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου 2014, στις 5.30 το απόγευμα, στα γήπεδα τένις του Αγίου Νικολάου.

Λειτουργούν:
• Τμήματα mini τένις για παιδιά από 4 έως 7 χρονών
• Τμήματα για παιδιά από 7 χρονών και πάνω
• Τμήματα ενηλίκων αρχαρίων και προχωρημένων.
• Τμήματα αγωνιστικά.

Πληροφορίες και εγγραφές στους προπονητές της ομάδας
• Κουτσοτόλη Βασίλη τηλ: 2385026629 - 6937032611 και
• Γυφτοπούλου Φανή τηλ: 6948548658.

Από το Δ.Σ της Λ.Π.Φ

Διαβάστε περισσότερα...

Συγχαρητήριο μήνυμα στους επιτυχόντες στα Α.Ε.Ι και Τ.Ε.Ι

Εύχομαι σε όλους τους επιτυχόντες στα Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. θερμά συγχαρητήρια.
Η επιτυχία τους αυτή είναι μια επίμονη προσπάθεια πολλών ετών, με τη μεγάλη συνδρομή των γονέων και των εκπαιδευτικών.
Είμαι σίγουρος ότι θα συνεχίσουν να κάνουν περήφανους τους γονείς, με την ολοκλήρωση των σπουδών το συντομότερο δυνατόν.
Η ακριτική μας Φλώρινα πρωταγωνιστή στις πανελλαδικές εξετάσεις και τα παιδιά μας πρωτεύουν σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης.
Για τα παιδιά που δεν μπόρεσαν να πετύχουν το στόχο τους, δεν πρέπει να απελπίζονται, ευκαιρίες υπάρχουν για όλους, αρκεί να εμπιστευθούν τον εαυτό τους και να συνεχίσουν στο μέλλον με διάθεση τις προσπάθειες τους
Πολλά συγχαρητήρια σε όλους.

Μπίρος Στέφανος
Αντιπεριφερειάρχης
Π.Ε. Φλώρινας
Διαβάστε περισσότερα...

Συγχαρητήριο μήνυμα για τους επιτυχόντες των ΑΕΙ και ΤΕΙ

Συγχαίρω όλες τις μαθήτριες και τους μαθητές που πέτυχαν να εισαχθούν σε Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Επιπρόσθετα, εκφράζω τα θερμά μου συγχαρητήρια στους γονείς και τους καθηγητές των παιδιών, οι οποίοι στάθηκαν στο πλευρό τους και μοιράστηκαν τις αγωνίες και τις ελπίδες τους.
Συγχαρητήρια όμως αξίζουν και σε αυτούς που φέτος προσπάθησαν αλλά δεν τα κατάφεραν. Πιστεύω πως συνεχίζοντας τη μεθοδική τους προσπάθεια, θα τους δοθούν οι ευκαιρίες για προσωπική πρόοδο και κοινωνική καταξίωση.
Ο τόπος μας έχει ανάγκη από νέους επιστήμονες που κάποια στιγμή, από όποια θέση κι αν βρεθούν, θα συμβάλουν κι αυτοί με τη σειρά τους στην ανάπτυξή του.
Εύχομαι τα χρόνια των σπουδών σας να είναι δημιουργικά και παραγωγικά, με γνώσεις και επιτυχίες.
Καλή ακαδημαϊκή σταδιοδρομία!

Κωνσταντίνος Θεοδωρίδης
Δήμαρχος Αμυνταίου

Διαβάστε περισσότερα...

Συγχαρητήριο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Φλώρινας

Με αφορμή τη νέα σύνθεση του Δ.Σ. του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Φλώρινας, λόγω παραίτησης του Προέδρου της κ. Στέφανου ΜΠΙΡΟΥ, εκφράζουμε τα θερμά μας συγχαρητήρια στο νέο Δ.Σ. και ειδικότερα στο νέο Πρόεδρο κ. ΣΙΑΚΟ Κωνσταντίνο και ευχόμαστε καλή δύναμη και καλή επιτυχία στο δύσκολο έργο που αναλαμβάνει, ευελπιστώντας στη συνέχιση της αγαστής συνεργασίας που είχαμε έως τώρα με το απερχόμενο Δ.Σ.
Επίσης, θα θέλαμε να ευχηθούμε στον απερχόμενο Πρόεδρο κ. Στέφανο ΜΠΙΡΟ, καλή σταδιοδρομία και καλή επιτυχία στο χώρο της τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΠΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα...

Σάββατο, 30 Αυγούστου 2014

Η συναυλία της Ευανθίας Ρεμπούτσικα στη Φλώρινα (video)

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων «Πρέσπες 2014», η Ευανθία Ρεμπούτσικα εμφανίστηκε το βράδυ της Πέμπτης στην πόλη της Φλώρινας.
Δείτε σε video όλη τη συναυλία.


Διαβάστε περισσότερα...

Σε κλίμα ενότητας η τελετή παράδοσης – παραλαβής στην Π.Ε. Φλώρινας (video)

Πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής 29 Αυγούστου 2014, σε πολύ καλό κλίμα, η διαδικασία της παράδοσης – παραλαβής της Αντιπεριφέρειας της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, παρουσία του νέου Περιφερειάρχη Δυτ. Μακεδονίας κ. Θεόδωρου Καρυπίδη και του απερχόμενου Περιφερειάρχη κ. Γεωργίου Δακή, καθώς και των νέων και απερχόμενων Αντιπεριφερειαρχών Π.Ε Φλώρινας κ. Στέφανου Μπίρου και κ. Δημήτρη Ηλιάδη. Στην τελετή παραβρέθηκαν επίσης νεοεκλεγέντες και απερχόμενοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι καθώς και Διευθυντές και Προϊστάμενοι των υπηρεσιών της Π.Ε. Φλώρινας.Στην τοποθέτησή του, ο απερχόμενος Aντιπεριφερειάρχης κ. Δημήτρης Ηλιάδης, φανερά συγκινημένος, έκανε ειδική μνεία στην εικοσαετή προσφορά του στην τοπική αυτοδιοίκηση. Ευχαρίστησε όλους όσους, όλα αυτά τα χρόνια, βοήθησαν και στάθηκαν στο πλευρό του για την ανάπτυξη της περιοχής. Στον σύντομο απολογισμό του αναφέρθηκε αναλυτικά στα 23 έργα που υλοποιήθηκαν και υλοποιούνται στην περιφερειακή ενότητα Φλώρινας και χρηματοδοτήθηκαν από το ΕΣΠΑ, στα 7 έργα που υλοποιούνται με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα INTERREG Ελλάδα-FYROM, στα έργα που υλοποιήθηκαν από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους και στα έργα που υλοποιήθηκαν μέσα από τα προγράμματα Πίνδος και ΕΠΑΔΥΜ. Αναφέρθηκε επίσης στην αξιοποίηση του ειδικού αναπτυξιακού πόρου και ανακοίνωσε ότι ήδη υπάρχει ανάδοχος στο χιονοδρομικό κέντρο Βίγλας Πισοδερίου. Ευχαρίστησε θερμά τους περιφερειακούς συμβούλους και το υπαλληλικό προσωπικό γιατί, όπως είπε χαρακτηριστικά, χωρίς αυτούς δεν μπορούσε να επιτευχθεί αυτό το σημαντικό έργο. Ευχήθηκε στους νέους Περιφερειάρχη και Αντιπεριφερειάρχη καλή θητεία για τα επόμενα πέντε χρόνια και δήλωσε ότι θα είναι πάντα στο πλευρό τους.
Ο απερχόμενος Αντιπεριφερειάρχης Φλώρινας παρέδωσε στον νέο περιφερειάρχη και τον νέο αντιπεριφερειάρχη, όλα τα στοιχεία των πεπραγμένων της προηγούμενης αυτοδιοικητικής περιόδου, που αφορούν σε οικονομικά και διοικητικά ζητήματα, όπως προβλέπεται από το καταστατικό.

Ακολούθησαν οι σύντομες τοποθετήσεις των θεματικών αντιπεριφερειαρχών κ.κ. Χρήστου Ευαγγέλου και Ιωάννη Κιοσέ, οι οποίοι εξέφρασαν την απόλυτη ικανοποίησή τους από την προσφορά της περιφερειακής διοίκησης τα τελευταία τρισήμιση χρόνια και ευχαρίστησαν τον κ. Δακή και τους συνεργάτες τους για την εμπιστοσύνη που έδειξαν στο πρόσωπό τους. 

Στη συνέχεια τον λόγο πήρε ο κ. Δακής ο οποίος, με κάθε λεπτομέρεια, αναφέρθηκε στην πετυχημένη θητεία της πρώτης «καλλικρατικής» περιφερειακής διοίκησης. Ευχαρίστησε όλους και τον καθένα ξεχωριστά, σε όλα τα επίπεδα, για την συμβολή τους στην προσπάθεια που καταβλήθηκε από πλευράς περιφέρειας για την ανάπτυξη της περιοχής. Αναφέρθηκε σε όλα τα σημαντικά έργα που υλοποιήθηκαν σε επίπεδο περιφέρειας και ειδικότερα στα μεγάλα έργα που αφορούν στην περιφερειακή ενότητα Φλώρινας. Κι αυτός από την πλευρά του ευχήθηκε στην νέα περιφερειακή αρχή, καλή και αποδοτική θητεία.

Στην τοποθέτησή του, ο νέος αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Φλώρινας κ. Στέφανος Μπίρος, αφού ευχαρίστησε όλους τους Φλωρινιώτες που έδωσαν τη δυνατότητα σ’ αυτόν και τους συνεργάτες του να εκπροσωπήσουν, ως νέα διοικητική αρχή, την περιφερειακή ενότητα Φλώρινας, ευχαρίστησε ειδικότερα τον κ. Καρυπίδη γιατί επέλεξε τον ίδιο να ηγηθεί αυτής της προσπάθειας. Ευχαρίστησε επίσης τον κ. Ηλιάδη και τους συνεργάτες του, που όλο το προηγούμενο διάστημα πρόσφεραν εμπεριστατωμένη ενημέρωση σχετικά με όλα τα θέματα που αφορούν στην λειτουργία της περιφέρειας. Αναφέρθηκε στους στόχους της νέας περιφερειακής αρχής τονίζοντας ότι βασική προτεραιότητα θα είναι ο πολίτης και οι ανάγκες αυτού. Βασικοί στόχοι της νέας αρχής είναι:
-Η διασύνδεση της Περιφέρειας με την υπόλοιπη χώρα και τις υπόλοιπες Βαλκανικές χώρες.
- Η καταπολέμηση της ανεργίας σε συνεργασία με φορείς και η ανάπτυξη της κοινωνικής αλληλεγγύης.
-Η ανάπτυξη του πρωτογενή τομέα και της κτηνοτροφίας.
- Η προσέλκυση επενδύσεων με παροχή κινήτρων και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
-Η διατήρηση του Δημόσιου χαρακτήρα της ηλεκτρικής ενέργειας και των υδάτων
-Η κοινωνική στήριξη των ευπαθών ομάδων και η δημιουργία υποδομών για την υλοποίησή της.
-Η ανάπτυξη του τουρισμού με εκμετάλλευση του φυσικού μας πλούτου και η προβολή και αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς της Π.Ε. Φλώρινας.
-Η αναβάθμιση του ΤΕΙ και ΑΕΙ και η διασύνδεση τους με την τοπική κοινωνία και διατήρηση του δημόσιου χαρακτήρα της παιδείας.
Κλείνοντας, ο κ. Μπίρος κάλεσε όλους του εργαζόμενους της Π.Ε. Φλώρινας καθώς και όλους τους πολίτες να συστρατευτούν στη κοινή προσπάθεια για την ανάπτυξη της περιοχής.

Τελευταίος μίλησε ο νέος περιφερειάρχης κ. Θεόδωρος Καρυπίδης, ο οποίος είπε τα εξής: «Όταν πάει κάποιος να παραλάβει κάτι, πρέπει να γνωρίζει τι παραλαμβάνει. Όταν έχει ένα πρόβλημα, πρέπει να κάνει διάγνωση. Κι αν συζητάμε εδώ επί ώρες, ξέρουμε ότι το πρόβλημα βρίσκεται στην Αθήνα. Γνωρίζουμε όλοι ότι όλα τα στελέχη της προηγούμενης περιφερειακής αρχής κατέβαλαν σημαντικές προσπάθειες. Γιατί δεν απέδωσαν οι προσπάθειες; Γιατί κυριαρχεί το Αθηνοκεντρικό κράτος και πέντε οικογένειες. Εμείς είμαστε απέναντι σ’ αυτούς, τι να κάνουμε δηλαδή; Εμείς θα το παλέψουμε. Αυτοί που έχουν τις προσλαμβάνουσες πέριξ του Κολωνακίου και της πλατείας Συντάγματος, χωρίς να έχουν πατήσει ποτέ μαντρί, χωράφι και ούτω καθεξής, δεν μπορούν να ασκούνε πολιτικές στην περιφέρεια. Ξεκάθαρη δέσμευση προεκλογική, γι’ αυτό πήραμε και την εντολή, εγώ να ξεκινήσω από το χωρίο και να φτάσω στην πόλη, και αυτό το λέω σε όλους. Έτσι θα δομήσουμε την ανάπτυξη. Και πρέπει να το δει και η πόλη ως συμφέρον της. Διότι αν δεν υπάρχει εισόδημα στο χωριό θα πεθάνει και η πόλη. Αυτό θα το αλλάξουμε, το μοντέλο αλλάζει. Το δεύτερο που πρέπει να αλλάξει είναι το εξής: Ότι αποφασίζεται, ότι σχεδιάζεται πρέπει να έρθει στη λογική του όταν κάτι χρησιμοποιείται να παράγει ωφελιμότητα. Με προτεραιότητα και πολιτική προσέγγιση πρώτα για την κοινωνία και μετά για τους αριθμούς. Δεν έχουμε τη δυνατότητα της διασφάλισης άλλων πόρων αλλά ούτε και το άγχος της απορροφητικότητας. Δεν σημαίνει κάτι αν η περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας είναι χαμηλότερη στην απορροφητικότητα. Θέλω να πω ότι, δεν παίζει ρόλο να ευημερούν οι αριθμοί, όταν υποφέρουν οι πολίτες. Εδώ πρέπει να αλλάξουμε πολιτικές και εκεί πρέπει να δώσουμε μαζί μια μάχη. Εγώ τα πράγματα τα προσεγγίζω πολιτικά. Το τεχνοκρατικό κομμάτι της διοίκησης και της λειτουργίας ανήκει στους υπηρεσιακούς παράγοντες. Τους οποίους εγώ τους θεωρώ δημόσιους λειτουργούς. Ακριβώς όπως το διατυπώνω. Εγώ δεν θα το επιτρέψω να θεωρούν ότι είστε οι βολεμένοι του συστήματος, οι τεμπέληδες και πάει λέγοντας. Θα είμαι μαζί σας, θα σταθώ απέναντι σε όλες αυτές τις φωνές και τις συμπεριφορές που διχάζουν -γιατί όλοι εδώ μιλάμε για ενότητα- αλλά, όπως είπα και στην ορκωμοσία, όπου υπάρχουν παθογένειες και προβλήματα θα πέσει φως και θα οδηγηθούν αυτές οι περιπτώσεις εκεί που πρέπει να οδηγηθούν. Διότι είναι προσβλητικό για όλους μας να υπάρχουν σκιές, να υπάρχουν συμπεριφορές που δεν συνάδουν ούτε με το πολίτευμά μας αλλά πολύ περισσότερο ούτε με την λειτουργία που θα έπρεπε να έχουμε σε μια τέτοια δύσκολη περίοδο που διανύει η χώρα. Θέλω με τους υπηρεσιακούς παράγοντες να έχω άμεση επαφή, να συνομιλούμε, να καταθέτουν τις απόψεις τους. Το ίδιο θα πράξει και ο κ. Μπίρος, οι πόρτες θα είναι ανοιχτές για όλους τους πολίτες. Και θέλω, απευθυνόμενος στους συναδέλφους μου δημοσιογράφους, μέσω αυτών να καλέσω τους πολίτες της Δυτ. Μακεδονίας και να τους πω ότι ήρθε η ώρα. Προεκλογικά τους έλεγα ότι αν μας ψηφίσετε θα μπλέξετε. Τώρα είναι μπλεγμένοι και από τη μία του Σεπτέμβρη καλούνται να διοικήσουν. Σας ευχαριστώ θερμά!».

Διαβάστε περισσότερα...

Εγκαίνια του Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης του δήμου Φλώρινας (video)

Πραγματοποιήθηκαν την Πέμπτη 28 Αυγούστου 2014 τα εγκαίνια του Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης του Δήμου Φλώρινας, παρουσία της Γενικής Γραμματέως Ισότητας των Φύλων κ. Βάσως Κόλλια και του Δημάρχου Φλώρινας κ. Γιάννη Βοσκόπουλου.
Ο Δήμος Φλώρινας, συμμετέχοντας στην προσπάθεια της Γενικής Γραμματείας, αποδέχτηκε τη δημιουργία και λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής στην πόλη της Φλώρινας και μετά από τις απαραίτητες διαδικασίες, το κέντρο άνοιξε τις πόρτες του τον Μάρτιο του 2014.Ο Δήμαρχος Φλώρινας, κατά το χαιρετισμό του είπε:
«Το κέντρο συμβουλευτικής υποστήριξης γυναικών του Δήμου Φλώρινας είναι πια μια πραγματικότητα, ύστερα από πολλές προσπάθειες και στενή συνεργασία με την Γενική Γραμματέα Ισότητας των Φύλων την κ. Βάσω Κόλλια.
Δυστυχώς η βία υπάρχει στην κοινωνία μας σε όλες τις μορφές της. κυρίως η ενδοοικογενειακή βία, η οποία έχει πολλαπλές επιπτώσεις στην ίδια την γυναίκα, στο παιδί, στο οικογενειακό περιβάλλον.
Οι καιροί βέβαια έχουν αλλάξει. Οι γυναίκες που ανέχονται την ενδοοικογενειακή βία όλο και λιγοστεύουν, και αυτό είναι παρήγορο. Ψάχνουν υποστηρικτικούς μηχανισμούς. Δεν φοβούνται να μιλήσουν. Και σ’ αυτό η Γενική Γραμματεία ισότητας των φύλλων έπαιξε καθοριστικό ρόλο.
Το κέντρο συμβουλευτικής υποστήριξης γυναικών, το οποίο έχουμε την τιμή να εγκαινιάσει η κ. Βάσω Κόλλια, η Γενική Γραμματέας Ισότητας, θα διαθέτει νομικούς, κοινωνιολόγους, ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς. Θα είναι το σημείο αναφοράς κάθε γυναίκας που κακοποιείται, για να τις προσφέρουμε την υποστήριξη μας.
Είναι μια δομή που έχουμε ανάγκη ως κοινωνία και έλειπε από την πόλη μας.
Με εχεμύθεια και σεβασμό και με την αρωγή του Δήμου τα στελέχη του κέντρου βοηθούν ακούραστα και με ζήλο όσες κυρίες ζητήσουν τη στήριξη του.
Ήδη, έχουν απευθυνθεί στο κέντρο και βοηθηθεί συνδημότισσες μας, οι οποίες μπορούν πια να βρουν το δρόμο τους, με ηρεμία και με αξιοπρέπεια.
Σε σύντομο χρονικό διάστημα θα ξεκινήσουνε και ενημερωτικές συναντήσεις σε Τοπικές Κοινότητες, ώστε η ύπαρξη του κέντρου να μαθευτεί σε κάθε γωνιά του Δήμου μας.
Επιπρόσθετα, έχουμε προσχωρήσει σε συναντήσεις με φορείς και συλλόγους ώστε να μας βοηθήσουν ο κάθε ένας με τον τρόπο του στις ενέργειές μας και σήμερα θα υπογράψουμε και τα σχετικά πρωτόκολλα συνεργασίας.
Πριν κλείσω την ομιλία μου, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την κ. Κόλια και τους συνεργάτες της, την κ. Καφατσάκη, την κ. Τελώνη, την κ. Μπέη και τους συνεργάτες τους στο Υπουργείο Εσωτερικών, την κ. Κατσαβού και τους συνεργάτες τους στην ΕΕΤΤΑΑ, καθώς και τους υπαλλήλους του Δήμου μας, διότι χάρη στη βοήθεια όλων τους λειτούργησε το Κέντρο στην πόλη μας, καθώς και το ΚΤΕΛ Φλώρινας για τη αγαστή συνεργασία μας.
Εύχομαι και ελπίζω το κέντρο συμβουλευτικής υποστήριξης να καλύψει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των κακοποιημένων γυναικών.


Η Γενική Γραμματέας Ισότητας των Φύλων, είπε:
«Αν και δεν έχω καμία σχέση με τη Φλώρινα, όταν βρίσκομαι εδώ νιώθω ότι βρίσκομαι σε μια δική μου πόλη. Είμαι διπλά χαρούμενη επειδή συνεργάζομαι με το Δήμαρχό σας για άλλη μια φορά, καθώς συναντηθήκαμε για πρώτη φορά το 2007 για το Κέντρο Πληροφόρησης Νέων της Φλώρινας, το οποίο ήτανε ένα από τα καλύτερα Κέντρα Πληροφόρησης σε όλη τη Ελλάδα.
Όταν ανέλαβα τη Γραμματεία Ισότητας ένα χρόνο πριν κάπου το φθινόπωρο, ενημερώθηκα ότι το Συμβουλευτικό Κέντρο είχε κάποιο πρόβλημα, είχε κολλήσει μέσα στην απίστευτη γραφειοκρατία του δημοσίου. Μιλώντας με την κ. Καφατζάκη, είπα ότι πρέπει να κάνουμε τα πάντα γιατί εκεί υπάρχει ένας Δήμαρχος, και δεν το λέω επειδή είμαστε εδώ, αλλά γιατί ο Δήμαρχος αγαπά τους θεσμούς, τους αγκαλιάζει και τους πηγαίνει ένα βήμα πιο πέρα από εκεί που τους αφήσαμε εμείς.
Η βία κατά των γυναικών είναι ένα θέμα, ένα φαινόμενο το οποίο δεν σας κρύβω μπορεί να είναι δίπλα μας, για το οποίο μπορεί να μην μιλάμε είτε λόγω ντροπής, είτε γιατί είναι ένα ταμπού και δεν παίρνουμε το θάρρος να το μοιραστούμε, είτε γιατί η ίδια η γυναίκα νιώθει υπεύθυνη για την βία στην οποία έχει πέσει θύμα. Είναι ένα παλιό πρόβλημα και πολλές φορές μας ρωτάνε αν έχουμε στοιχεία ανίχνευσης βίας κατά των γυναικών και πόσο έχει αυξηθεί. Δεν ξέρουμε να απαντήσουμε γιατί είναι η πρώτη μας φορά μετά από αυτές τις δομές του κράτους που έχουμε στοιχεία.
Δυστυχώς, είναι ένα πρόβλημα που έχει να κάνει με την περίεργη και αρρωστημένη αντιπαλότητα μεταξύ γυναικός και ανδρός η οποία δεν έχει καμία λογική εξήγηση.
Εύχομαι πραγματικά σε λίγο καιρό να μας πουν τα στελέχη ότι δεν είναι απαραίτητο το κέντρο και αυτό όχι γιατί δεν κάνετε καλά τη δουλειά σας ή σας έχει εγκαταλείψει ο Δήμαρχος με τη βοήθεια του, αλλά γιατί δε θα το έχετε πραγματικά ανάγκη, γιατί θα έχουμε καταφέρει όλοι μαζί οι φορείς να καταπολεμήσουμε το πρόβλημα αυτό, να μάθουμε ο ένας να σέβεται τον άλλον γιατί έχει να κάνει με το σεβασμό και την αξιοπρέπεια μας και να μην χρειαστεί οι γυναίκες να το επισκεφτούν.
Δήμαρχε μου σ’ ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δίνεις την ευκαιρία για ακόμη μια φορά να βρίσκομαι στη Φλώρινα και μαζί να εγκαινιάζουμε ένα τόσο σπουδαίο έργο. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στα στελέχη σου, στην διαχειριστική αρχή όπου ένα χρόνο τους έζησα από κοντά και είδα πόσο σκληρά δουλεύουν για την υλοποίηση αυτού του έργου. Επίσης να συγχαρώ και να ευχαριστήσω τα στελέχη της ΕΕΤΑΑ που είναι δίπλα μας όλο αυτό το καιρό και μας βοηθάνε με τις προτάσεις και τις ιδέες τους».


Ακολούθησε η υπογραφή των συμφώνων συνεργασίας, μεταξύ του Δήμου Φλώρινας, του Νοσοκομείου και του Δικηγορικού Συλλόγου Φλώρινας, ενώ άμεσα θα υπογραφεί και με την Αστυνομική Διεύθυνση Φλώρινας.

Διαβάστε περισσότερα...

«Σερσέ Λα Φαμ» στον Άγιο Αχίλλειο

Κορυφώνονται απόψε, στις 20.30 στον Άγιο Αχίλλειο, οι εκδηλώσεις «Πρέσπες 2014» με την παράσταση «Σερσέ Λα Φαμ» από το Κ.Θ.Β.Ε.
Πρόκειται για την πανελλήνια πρεμιέρα του αφιερώματος στα 100 χρόνια από τη γέννηση του Βασίλη Τστσάνη.
Πρωταγωνιστούν: Λεωνίδας Κακούρης, Βίκυ Παπαδοπούλου, Χρήστος Σιρμαδάνης.
Τραγουδούν: Δημήτρης Μπάσης, Γιώτα Νέγκα, Γιάννης Διονυσίου.
Η Ευανθία Ρεμπούτσικα ανοίγει και κλείνει την παράσταση με αυτοσχεδιασμούς πάνω στα μαγικά τραγούδια του Τσιτσάνη

Διαβάστε περισσότερα...

Αύριο ο 1ος παιδικός διαγωνισμός - σεμινάριο ερασιτεχνικής αλιείας

Το Δ.Σ. του Α.Σ.Ε.Α.Φ. διοργανώνει σεμινάριο - διαγωνισμό ερασιτεχνικής αλιείας για παιδιά κάτω των 16 ετών. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 31 Αυγούστου 2014 στη λιμνοδεξαμενή του Δ.Δ. Περάσματος του Δήμου Φλώρινας.
Ώρες του διαγωνισμού 10:00 έως 14:00.
Η συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι ΔΩΡΕΑΝ.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται με σκοπό:
• Τη γνωριμία και επαφή των παιδιών με την υδρόβια ζωή
• Την άμεση επαφή τους με τα ψάρια των γλυκών νερών
• Την εκμάθηση τρόπων και τεχνικών ερασιτεχνικής αλιείας
• Την εκπαίδευση τους για σωστή μεταχείριση και απελευθέρωση των ψαριών

Δηλώσεις συμμετοχής στους κους Γιαζιτζίδη Βαγγέλη 6972837897 και Χάτζιο Μιχάλη 6937031881.
Περισσότερες πληροφορίες καθώς και το καταστατικό του διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του συλλόγου aseaf.gr

Το Δ.Σ. του Α.Σ.Ε.Α.Φ

Διαβάστε περισσότερα...

Εορτή της καταθέσεως της Τίμιας Ζώνης της Θεοτόκου

Φέρομεν εἰς γνῶσιν τῶν εὐλαβῶν Χριστιανῶν ὅτι ἐπ᾽ εὐκαιρίᾳ τῆς ἑορτῆς τῆς Καταθέσεως τῆς Τιμίας Ζώνης τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, τμῆμα τῆς ὁποίας φυλάσσεται στὴν Ἱερὰ Μονὴ Κοιμήσεως Θεοτόκου Κλαδορράχης, θὰ τελεσθοῦν οἱ κάτωθι λατρευτικὲς ἐκδηλώσεις στὴν Ἱερὰ Μονή μας:

Σάββατον 30 Αὐγούστου 2014
Ἑσπέρας – 6:30 μ.μ.: Πανηγυρικὸς Ἀρχιερατικὸς Ἑσπερινός.

Κυριακὴ 31 Αὐγούστου 2014
Πρωΐ – 7:15-10:30 π.μ.: Ὄρθρος καὶ Ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία.
Τῶν ἱερῶν Ἀκολουθιῶν θὰ προστεῖ καὶ θὰ ὁμιλήσει ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ἀριανζοῦ κ. Βαρθολομαῖος.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς

Διαβάστε περισσότερα...

Έναρξη εγγραφών στο Ωδείο Φλώρινας

Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά στο Ωδείο Φλώρινας καθώς και στο παράρτημα Αμυνταίου αρχίζουν την 1 Σεπτεμβρίου. Θα λειτουργήσουν και φέτος:
Τμήμα μουσικής προπαιδείας,
Κλασικό τμήμα (έγχορδα, πνευστά, κρουστά, πιάνο, θεωρητικά, μονωδία),
Μοντέρνο τμήμα (ελ.τραγούδι, ρυθμική κιθάρα, ηλεκτρική κιθάρα, ηλεκτρικό μπάσο, ντραμς, σαξόφωνο),
Λαϊκό – Παραδοσιακό τμήμα (ακκορντεόν, αρμόνιο, μπουζούκι, μπαγλαμάς, ταμπουράς, σαντούρι, παραδοσιακά πνευστά, ούτι),
Τμήμα βυζαντινής μουσικής,
Τμήμα προετοιμασίας για την εισαγωγή στα Τμήματα Μουσικών Σπουδών των Πανεπιστημίων,
Τμήμα μουσικής τεχνολογίας.
Χορωδία παραδοσιακής μουσικής.

Παρακαλούνται όσοι ενδιαφέρονται να φοιτήσουν στο Ωδείο να κάνουν εγκαίρως την εγγραφή τους ώστε να μπορέσει το Ωδείο να οργανώσει τα ανάλογα τμήματα, λόγω της έναρξης των μαθημάτων της νέας σχολικής περιόδου στις 15 Σεπτεμβρίου.

Επιπλέον το Δ.Σ. του ωδείου αποφάσισε την έκπτωση 50% επί του ποσού της εγγραφής, για όσους πραγματοποιήσουν την εγγραφή εντός του διαστήματος 1-15 Σεπτεμβρίου.

Ώρες λειτουργίας της γραμματείας του Ωδείου Φλώρινας για εγγραφές, τις καθημερινές 10 π.μ. ως 9 μ.μ. Τηλ. επικοινωνίας: 23850-46542 και παραρτήματος Αμυνταίου 10 π.μ. ως 3 μ.μ. Τηλ. επικοινωνίας 23860-24243

Διαβάστε περισσότερα...

Ολοκληρώθηκε το 3o Ανοιχτό Τουρνουά Τένις Ανδρών - Γυναικών της Λέσχης Πολιτισμού Φλώρινας

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το 3ο Ανοιχτό Τουρνουά Τένις Ανδρών-Γυναικών της Λέσχης Πολιτισμού Φλώρινας μέσα στα πλαίσια των "Πολιτιστικών Δρώμενων " του Δήμου Φλώρινας. Κατά την διάρκεια της εβδομάδας διεξάγονταν καθημερινά αγώνες τένις.
Την Παρασκευή 22/08/2014 , εγκαινιάζοντας τις εγκαταστάσεις φωτισμού στα γήπεδα, διοργανώθηκε νυχτερινό μίνι τουρνουά διπλών παιχνιδιών ,όπου με την παρουσία διάφορων εδεσμάτων, δόθηκε ένα εορταστικό κλίμα στη βραδιά. Στο τουρνουά συμμετείχαν και τρεις γυναίκες οι: Παπαθανασίου Γιοβάνκα, Ζιώρδα Χριστιάνα και Κωνσταντινοπούλου Ελευθερία.
Την Δευτέρα 25/08/2014 διεξήχθη ο τελικός ανδρών. Μετά από πολύωρο αγώνα την πρώτη θέση κατέκτησε ο Βοσκόπουλος Γιάννης και την δεύτερη ο Παπαθανασίου Φωκίων με σκορ 2-1 (6-7 , 6-2 , 6-3 ) (αθλητές της Λέσχης Πολιτισμού Φλώρινας).
Ευχαριστούμε πολύ το Δήμο Φλώρινας καθώς και όλους όσους συμμετείχαν και βοήθησαν στην πραγματοποίηση αυτού του τουρνουά.

Από το Δ.Σ της Λ.Π.Φ

Διαβάστε περισσότερα...

Σύλληψη διωκόμενου αλλοδαπού στην Κρυσταλλοπηγή

Τις μεσημβρινές ώρες της Πέμπτης, στην Κρυσταλλοπηγή, αστυνομικοί της Ομάδας Δίωξης Διασυνοριακού Εγκλήματος της Διεύθυνσης Αστυνομίας Φλώρινας σε συνεργασία με αστυνομικούς του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Κρυσταλλοπηγής Φλώρινας συνέλαβαν, 29χρονο αλλοδαπό, υπήκοο Αλβανίας, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης.

Συγκεκριμένα, όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, σε βάρος του συλληφθέντα εκκρεμούσαν
α) ένταλμα σύλληψης της Ανακρίτριας Λάρισας
β) βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Λάρισας και
γ) δύο (2) καταδικαστικές αποφάσεις του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Λάρισας για βαριά και επικίνδυνη σωματική βλάβη από κοινού, παράνομη οπλοφορία-οπλοχρησία, συμπλοκή, παράνομη είσοδο στη χώρα και παραβίαση των περιορισμών διαμονής.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Καστοριάς.

Διαβάστε περισσότερα...

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Φλώρινας συμμετέχει στο συλλαλητήριο για το νοσοκομείο

Το Δ.Σ. της Ένωσής μας χαιρετίζει την πρωτοβουλία του Σωματείου Εργαζομένων και της Νοσοκομειακής Επιτροπής των Γιατρών του Γ.Ν. Φλώρινας, για την πραγματοποίηση συλλαλητηρίου στη Φλώρινα (Κεντρική Πλατεία) την Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 19.30΄ και θα συμμετάσχει σ΄ αυτό για να δηλώσουμε κι εμείς την αντίθεσή μας στη συνεχή υποβάθμιση του Νοσοκομείου, τονίζοντας ότι όλοι μας πρέπει να κάνουμε προσπάθειες, έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε και να διαφυλάξουμε το πολυτιμότερο αγαθό του ανθρώπου, την υγεία.
Καλούμε όλα τα μέλη μας και τις οικογένειές τους να συμμετάσχουν στο ανωτέρω συλλαλητήριο για να αντισταθούμε και να μην επιτρέψουμε την υποβάθμιση της υγείας στην περιοχή μας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΠΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα...

Ερώτηση του ΚΚΕ για τον καταρροϊκό πυρετό

Προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Τα κρούσματα του καταρροϊκού πυρετού αυξάνονται και πληθαίνουν σχεδόν σε όλες τις περιοχές της χώρας, ενώ οι κτηνοτρόφοι φοβούνται να τα δηλώσουν, γιατί αυτό θα συνοδευτεί με υποχρεωτικό περιορισμό στους στάβλους και επιβάρυνση των κτηνοτρόφων με την αγορά των ζωοτροφών, τη στιγμή που δεν έχουν ρευστότητα για τα απολύτως αναγκαία. Ακόμα πιο δύσκολη είναι η κατάσταση στους μετακινούμενους κτηνοτρόφους που – από τη φύση της δουλειάς τους – δεν μπορούν να ανταποκριθούν σε τέτοιου είδους περιοριστικά μέτρα. Ταυτόχρονα οι περισσότεροι μικρομεσαίοι παραγωγοί δεν πήραν ούτε την εξισωτική αποζημίωση, αυθαίρετα κόπηκε ή αυτή συρρικνώθηκε δραστικά, χωρίς να ευθύνονται οι κτηνοτρόφοι γι’ αυτό, αλλά το νέο σχέδιο δράσης για τους βοσκοτόπους ΕΕ και κυβέρνησης.
Δραματικές καταστάσεις βιώνουν οι κτηνοτρόφοι από την εγκληματική κυβερνητική αδιαφορία που αφορούν:
- Τις μεγάλες ελλείψεις σε κτηνιάτρους στις κρατικές κτηνιατρικές διευθύνσεις,
- Την απουσία ψεκασμών σε περιοχές που διαχειμάζει το κουνούπι-ξενιστής, αλλά και ελέγχων σε όλα ανεξαιρέτως τα κοπάδια,
- Την ανυπαρξία διανομής δωρεάν στους κτηνοτρόφους εντομοκτόνων και εντομοαπωθητικών, αλλά και ζωοτροφών σε όσα κοπάδια έχουν προσβληθεί,
- Την ανυπαρξία προγραμματισμού αποζημιώσεων για την δραστική μείωση της παραγωγής, των απωλεσθέντων ζώων και του εισοδήματος
Ακριβώς αυτή την κατάσταση εκμεταλλεύονται και οι έμποροι που αν και η συγκεκριμένη ασθένεια δεν έχει καμιά επίπτωση στην ανθρώπινη υγεία, όμως εκβιάζουν για να πάρουν σε ακόμα χαμηλότερες, εξευτελιστικές τιμές γάλα και σφάγια. Οι ευθύνες της κυβέρνησης είναι βαριές και μεγάλες. Οδηγεί την εκτατική αιγοπροβατοτροφία που δραστηριοποιούνται κύρια μικρομεσαίοι κτηνοτρόφοι στην καταστροφή, διευκολύνοντας τους κυβερνητικούς σχεδιασμούς για δημιουργία επιχειρηματικής σταβλισμένης καπιταλιστικής μορφής κτηνοτροφικών μονάδων, που σημαίνει συγκέντρωση και συγκεντροποίηση σε λίγα χέρια και καταστροφή των πολλών μικρομεσαίων.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Υπουργός αν σκοπεύει να λάβει άμεσα και γρήγορα τα παραπάνω διατυπωμένα από τους κτηνοτρόφους μέτρα ικανοποίησης και επιβίωσης τους, απέναντι στον καταρροϊκό πυρετό.

Ο βουλευτής
Νίκος Μωραΐτης
Διαβάστε περισσότερα...

Οι αστυνομικοί της Φλώρινας στην ένστολη διαμαρτυρία στη Θεσσαλονίκη

Η Ένωσή μας θα συμμετάσχει στην ένστολη συγκέντρωση διαμαρτυρίας που διοργανώνει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων (Π.Ο.ΑΣ.Υ.) στη Θεσσαλονίκη (Λευκός Πύργος), την 05-09-2014 και ώρα 18.00΄, εν όψει των εξαγγελιών το Πρωθυπουργού της Χώρας, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, για: άρση των μισθολογικών μας αδικών και πλήρη συμμόρφωση της Κυβέρνησης με τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, για διασφάλιση των ασφαλιστικών μας ταμείων και για να δοθεί προτεραιότητα στην ενίσχυση των αξιομάχου των Σωμάτων Ασφαλείας.
Η μέχρι σήμερα απραξία της επίσημης Πολιτείας στα κυρίαρχα και φλέγοντα ζητήματά μας, μας οδηγεί και πάλι στο δρόμο των ένστολων πανελλαδικών κινητοποιήσεων.
Η κίνηση των μελών μας θα πραγματοποιηθεί με λεωφορείο το οποίο θα αναχωρήσει την 15.00΄ ώρα της 05-09-2014 από την Α.Δ. Φλώρινας.
Καλούνται όλα τα μέλη μας να διαθέσουν λίγες ώρες για να διαφυλάξουμε τους κόπους και τις θυσίες μιας ζωής, με δεδομένο ότι κανένας αγώνας δεν πάει χαμένος.

ΤΟ Δ.Σ.

Διαβάστε περισσότερα...

Έναρξη προπονήσεων για τον ΑΟΦ

Οι προπονήσεις Φθινοπώρου 2014 του Αθλητικού Ομίλου Φλώρινας ξεκινούν στις 2-9-2014 και θα περιλαμβάνουν τρέξιμο, ποδήλατο, ορειβασία, δύναμη, Roller ski.
Το πρόγραμμα έχει αναρτηθεί στο επίσημο site του ΑΟΦ www.aoflor.blogspot.com.

Το Δ.Σ.

Διαβάστε περισσότερα...

Κοντά στην εθνική ομάδα μπάσκετ

Η Εθνική ομάδα μπάσκετ ξεκινά το Σάββατο 30 Αυγούστου στην Ισπανία τη μεγάλη προσπάθειά της στο Μουντομπάσκετ 2014. Η «Επίσημη Αγαπημένη» των Ελλήνων φιλάθλων θα παλέψει για τη διάκριση στη σπουδαία αυτή διοργάνωση.

H αποστολή της Ελλάδος:
Νίκος Ζήσης (αρχηγός)
Νικ Καλάθης
Βαγγέλης Μάντζαρης
Κώστας Σλούκας
Κώστας Βασιλειάδης
Κώστας Παπανικολάου
Γιάννης Αντετοκούμπο
Κώστας Καϊμακόγλου
Γιώργος Πρίντεζης
Ίαν Βουγιούκας
Γιάννης Μπουρούσης
Ανδρέας Γλυνιαδάκης

Προπονητής: Φώτης Κατσικάρης
Βοηθοί: Δημήτρης Πρίφτης, Θανάσης Σκουρτόπουλος

Στην προετοιμασία συμμετείχαν και οι Γιάννης Αθηναίου, Βλαδίμηρος Γιάνκοβιτς, Μιχάλης Τσαϊρέλης και Γιώργος Μπόγρης

Η Εθνική θα αντιμετωπίσει στην Α΄ φάση κατά σειρά τις Σενεγάλη, Φιλιππίνες, Πουέρτο Ρίκο, Κροατία και Αργεντινή.

*Η εικόνα είναι από το μοναδικό φιλικό που έδωσε στο ΟΑΚΑ η Εθνική και δώσαμε το παρών εκεί χειροκροτώντας τους Έλληνες διεθνείς μαζί με 8000 περίπου φιλάθλους.

Αθλητικές Σελίδες

Διαβάστε περισσότερα...

Συγχαρητήρια του δημάρχου Φλώρινας στους επιτυχόντες στις πανελλήνιες εξετάσεις 2014

Ως Δήμαρχος του Δήμου Φλώρινας, συγχαίρω τους επιτυχόντες στις Πανελλαδικές Εξετάσεις και την εισαγωγή τους στα Ιδρύματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας μας.
Εύχομαι στον καθένα και στην καθεμιά ξεχωριστά, καλή επιτυχία, σ’ αυτό το νέο και σημαντικό ξεκίνημα της ζωής τους.
Θερμά συγχαρητήρια αξίζουν στους γονείς και τους καθηγητές, για τη σημαντική και σπουδαία στήριξη τους στα παιδιά.
Σε όσους δεν κατάφεραν να έχουν θετικό αποτέλεσμα, δεν πρέπει να απελπίζονται. Δεν τα κατάφεραν σε μια δοκιμασία, αλλά η ζωή είναι γεμάτη προκλήσεις, τις οποίες μπορούν να αξιοποιήσουν με περισσότερο κόπο και συστηματικότερη προσπάθεια. Και τότε θα πετύχουν τους στόχους τους.
Οι μεγάλες επιτυχίες των παιδιών μας αποδεικνύουν τη μεγάλη προσπάθεια που γίνεται από την εκπαιδευτική κοινότητα σε όλα της τα επίπεδα και μας γεμίζει όλους με περηφάνια και αισιοδοξία για το μέλλον του τόπου μας.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα...

Συγχαρητήρια μηνύματα για τους επιτυχόντες των πανελληνίων εξετάσεων

Αισθάνομαι την ανάγκη να εκφράσω τα θερμά μου συγχαρητήρια σε όλους τους επιτυχόντες στα Ανώτατα και Τεχνολογικά Ιδρύματα για την υπομονή, την επιμονή και την κοπιώδη προσπάθεια.
Εύχομαι καλές σπουδές και ευόδωση των επιθυμιών τους σε όλη τους τη ζωή.
Επίσης συγχαίρω τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων για την αδιαμφισβήτητη συμβολή τους στην επιτυχία των μαθητών καθώς και τους γονείς τους για την αμέριστη συμπαράσταση και τις πολύχρονες θυσίες τους.
Υπενθυμίζω σε όσους υποψηφίους δεν κατάφεραν να εισαχθούν στις σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ότι η ζωή προσφέρει πολλές ευκαιρίες και επιλογές για όλους.
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΙΔΗΣΤο Δ.Σ. της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Φλώρινας συγχαίρει θερμά τα παιδιά των μελών και τις οικογένειές τους που εισήχθησαν στα Τριτοβάθμια Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Χώρας μας, σε μια πραγματικά δύσκολη εποχή και εύχεται καλή επιτυχία στις σπουδές τους και καλή σταδιοδρομία, επισημαίνοντας ότι πάντα έρχεται η στιγμή που οι αγώνες και οι προσπάθειες δικαιώνονται.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΠΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ


Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων για την εισαγωγή των μαθητών, στα Α.Ε.Ι και Τ.Ε.Ι της χώρας για το έτος 2014, αφορά "τα παιδιά μου" που το σχ. έτος 2011-2012 που ήμουν Διευθύντρια στο 2ο ΛΥΚΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ, φοιτούσαν στην Α΄ τάξη.
Αισθάνομαι την ανάγκη να τα συγχαρώ μέσα από την καρδιά μου, για τις επιτυχίες τους μετά από την κοπιαστική διαδικασία των εξετάσεων που πέρασαν.
Τα συγχαρητήριά μου απευθύνονται και στους Εκπαιδευτικούς του Λυκείου που στήριξαν την προσπάθεια των μαθητών και στους γονείς που με θυσίες στήριξαν τα παιδιά τους στην προσπάθειά τους αυτή.
Εύχομαι σε όλα τα παιδιά της Ελλάδας, πάνω από όλα υγεία και κουράγιο για να ανταποκριθούν στο δύσκολο δρόμο που επέλεξαν και να πιστέψουν ότι οι προσπάθειές τους και η υπομονή θα τους εξασφαλίσει στο μέλλον μια καλύτερη ζωή.
Τα παιδιά που δεν κατάφεραν να πετύχουν τους στόχους τους, θα ήθελα να τα διαβεβαιώσω ότι η ζωή δεν σταματάει εδώ, αλλά υπάρχουν ευκαιρίες για όλους, αρκεί να πιστέψουν στον εαυτό τους και να συνεχίσουν στο μέλλον τις προσπάθειές τους.
Εδώ πιστεύω ότι κλείνει για μένα ένας κύκλος, που ξεκίνησε το 2002, όταν αποφάσισα να επιστρέψω στον τόπο που γεννήθηκα. Ίσως κάποτε κάνω τον απολογισμό για τα 12 χρόνια της επιστροφής και της ζωής μου στη Φλώρινα.
ΒΙΡΓΙΝΙΑ Ι. ΛΟΥΚΑ
ΠΡΩΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΤΟΥ 2ου ΓΕΛ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα...

«Η Παρέα της Φλώρινας» εκθέτει στο Γκάζι

«Η Παρέα της Φλώρινας» εκθέτει στις 4/9/2014 και ώρα 20:00 στη Τεχνόπολις στο Γκάζι για τα παιδιά της ΚΟΜΠΑΝΙ.
Μια ομάδα πτυχιούχων, σπουδαστών-καλλιτεχνών του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας της Φλώρινας ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα του Συνδέσμου Επιστημόνων & Καλλιτεχνών για τα παιδιά του ΚΟΜΠΑΝΙ, μία πόλη στη Βόρεια Συρία, εκφράζονται μέσα από τα έργα τους και δίνουν τη δική τους απάντηση σε αυτό τον διαρκώς μεταβαλλόμενο κόσμο που στις μέρες μας έχει χάσει πια τις αξίες του.
Όλοι οι καλλιτέχνες, πτυχιούχοι και σπουδαστές, μέσα από τις δουλειές τους θέλουν να δώσουν το μήνυμα της αλληλεγγύης, της κοινωνικής προσφοράς της ελπίδας, μία υπόσχεση για το μέλλον. Οι φοιτητές παρουσιάζονται με έργα που φιλοτέχνησαν αποκλειστικά για την έκθεση, η οποία επιθυμεί να είναι ανοιχτή και πλουραλιστική, συμπεριλαμβάνοντας και καλύπτοντας εκφραστικά είδη και μέσα –ζωγραφικές, χαρακτικές, φωτογραφικές, σκίτσο, γλυπτικές συνθέσεις και βίντεο.
Οι συμμετέχοντες, σε ένα σκηνικό κρίσης και αποπροσανατολισμού, έρχονται να δώσουν στην τέχνη την επικοινωνιακή δύναμη και τον παρεμβατικό της ρόλο, έρχονται να απομονώσουν την εχθρότητα και τη βία, να κάνουν τη τέχνη τη γλώσσα των λαών, να ελευθερώσουν συναισθήματα και να εκπροσωπήσουν σύγχρονες καλλιτεχνικές δυνάμεις, που με τη ζωντάνια και τη θέλησή τους, δε θα πάψουν να αγωνίζονται.
Τέλος, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες μαζί με τους αποφοίτους της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, με τη συμμετοχή τους θέλουν να στείλουν ένα μήνυμα στους κατοίκους της Β. Συρίας και ιδιαίτερα στα παιδιά του ΚΟΜΠΑΝΙ. Ένα μήνυμα που τους λέει ότι είναι εδώ, και με τα μόνα όπλα που διαθέτουν, χρώματα, πινέλα, καμβάδες αλλά και μέσα από τη συλλογικότητα την ανθρωπιά και τη συνεργασία, κάτι που χαρακτηρίζει τη σχολή της Φλώρινας, θα προσπαθούν να φτιάξουν έναν καλύτερο και πιο όμορφο κόσμο υποσχόμενοι τα παρακάτω.
Όταν θα βλέπετε τη μέρα να χαράζει ,να χαμογελάτε, γιατί θα υπάρχετε
Όταν θα χαμογελάτε θα ζούμε μαζί σας
Όταν θα βλέπετε τα άστρα και θα ονειρεύεστε θα ονειρευόμαστε μαζί σας
Όταν θα μας μιλάτε για λουλούδια θα σας ζωγραφίζουμε κήπους
Όταν θα βλέπετε το ουράνιο τόξο μετά τη καταιγίδα ,να ελπίζετε σε ένα καλύτερο κόσμο
Όταν θα πάψετε να χαμογελάτε δε θα υπάρχουμε.
Συντονισμός-Οργάνωση Άννα Τσαμκόσογλου

Πτυχιούχοι: Κώστας Γκράτσας, Γεωργία Δαμιανίδου, Μάικ Ζαϊμης, Κατερίνα Λαμπροπούλου, Τάσος Λεπτοκαρόπουλος ,Δήμητρα Ξενάκη

Φοιτητές: Ελευθερία Ανδριανοπούλου, Έφη Βασιλούδη, Ορέστης Δημόπουλος,Δημήτρης Δήμου, Ναταλία Ηρειώτη, Άννα Μαρία Θεοδώρογλου, Θεώνη, Γιώργος Ιωαννίδης, Λουκάς Καρούσος, Ειρήνη Ματσακατσιάν, Νατάσα Μυλιτσοπούλου, Θεοδώρα Μιχαηλίδου, Βάσω Μπουρμά, Ευγενία Νόση, Σούλα Ξυνέλη, Αγγελική Παπαμιχαήλ, Ηλίας Ράμμος, Αργύρης Ρήμος, Άννα Μαρία Σαμαρά, Άρης Σαραντόπουλος, Χρήστος Σκούρτης, Ίριδα Σπίνουλα, Σοφία Τασχουνίδου, Χριστίνα Τζάνη, Άννα Τσαμκόσογλου, Λάζαρος Τσολαρίδης, Ειρήνη Φουντουραδάκη.

Διαβάστε περισσότερα...

Παρασκευή, 29 Αυγούστου 2014

Παγκόσμιος Πρωταθλητής ο Ηλιάδης!

Ακόμα μια μεγάλη επιτυχία για την Ελλάδα, με τον Ηλία Ηλιάδη να κατακτά το τρίτο χρυσό μετάλλιο και έκτο στην καριέρα του στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Τζούντο.
Ο Έλληνας αθλητής, επικράτησε με Ippon του Ούγγρου, Κρίστιαν Τοτ στον τελικό της κατηγορίας του και ανέβηκε στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου.
Διαβάστε περισσότερα...

Παράδοση – παραλαβή στην Π.Ε. Φλώρινας

Σήμερα, στη 1 το μεσημέρι, θα πραγματοποιηθεί η τελετή παράδοσης – παραλαβής της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, στο κτίριο της Περιφέρειας, στον 2ο όροφο, παρουσία του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, Θεόδωρου Καρυπίδη.
Διαβάστε περισσότερα...

Παιδικό Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών από τον «Αριστοτέλη»

Με επιτυχία στέφθηκε το παιδικό Φεστιβάλ παραδοσιακών χορών το οποίο διοργάνωσε το Τμήμα Εθνογραφίας και Χορού του Φ. Σ. Φ. ο Αριστοτέλης στον αύλειο χώρο στις 26 Αυγούστου.
Παρουσιάσθηκαν χοροί από την Θεσσαλία, την Θράκη, την Ήπειρο και την Φλώρινα. Συμμετείχαν ο Σύλλογος Θρακιωτών Φιλώτα ‘ ο Φιλώτας’ και ο Σύλλογος Θεσσαλών και Φίλων της Θεσσαλίας Φλώρινας!
100 μικροί χορευτές και χορεύτριες ενθουσίασαν το κοινό της Φλώρινας με τις χορευτικές τους ικανότητες!
Θερμές ευχαριστίες σε όλα τα μέλη του Τμήματος Εθνογραφίας και Χορού οι οποίοι βασιζόμενοι στον εθελοντισμό και στην αγάπη για τους παραδοσιακούς χορούς δούλεψαν άοκνα προκειμένου να πραγματοποιηθεί αυτό το Φεστιβάλ.

Διαβάστε περισσότερα...

Προσκυνηματική εκδρομή στην Αλβανία

Φέρομεν εἰς γνῶσιν τῶν εὐλαβῶν Χριστιανῶν ὅτι ἀπὸ τὴν Ἱερὰ μας Μητρόπολη διοργανώνεται προσκυνηματικὴ ἐκδρομὴ στὴν Ἀλβανία τὸ Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου καὶ τὴν Κυριακὴ 21 Σεπτεμβρίου 2014.
Συγκεκριμένα, τὸ Σάββατο θὰ πραγματοποιηθεῖ ἐπίσκεψη στὸ Ἀργυρόκαστρο καὶ τὰ Ἑλληνόφωνα χωριὰ τῆς Ἀλβανίας.
Θὰ ἀκολουθήσει προσκύνημα καὶ τέλεση Ἱερᾶς Παρακλήσεως στὸν τάφο τοῦ Ἱερομάρτυρος καὶ ἰσαποστόλου Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ, στὸ Κολικόντασι τῆς Βορείου Ἠπείρου, μὲ ἀφορμὴ τὴν συμπλήρωση 300 ἐτῶν ἀπὸ τὴν γέννησή του (1714 - 2014).
Τὴν Κυριακὴ 21 Σεπτεμβρίου θὰ τελεσθεῖ Ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία στὸν Καθεδρικὸ Ναὸ τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου στὰ Τίρανα, ἱερουργοῦντος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Τιράνων, Δυρραχίου καὶ πάσης Ἀλβανίας κ.κ. Ἀναστασίου, συνιερουργοῦντος δὲ τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. Θεοκλήτου.
Ἐπιστροφὴ στὴν Φλώρινα τὴν ἴδια μέρα μέσω Ἀχρίδος, ὅπου καὶ θὰ πραγματοποιηθεῖ ἐπίσκεψη στὸν Ὅσιο Ναούμ.
Τιμὴ συμμετοχῆς: 95 εὐρώ, περιλαμβάνει τὴν μετακίνηση μὲ τὸ λεωφορεῖο, ὅπως ἐπίσης τὸ πρωϊνὸ καὶ τὴν διανυκτέρευση σὲ ξενοδοχεῖο.
Πληροφορίες καὶ δηλώσεις συμμετοχῆς στὴν Ὀρθόδοξη Ἱεραποστολικὴ Ἀδελφότητα «Ἁγία Μακρίνα», τηλέφ.: 23850 29940 καὶ 6936856892.
Προτρέπομεν πατρικῶς νὰ συμμετάσχετε προκειμένου νὰ ὠφεληθεῖτε ψυχικῶς καὶ νὰ οἰκοδομηθεῖτε πνευματικῶς.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Διαβάστε περισσότερα...

Σύλληψη 37χρονης για κατοχή ναρκωτικών

Συνελήφθη τις μεσημβρινές ώρες της Τετάρτης στη Φλώρινα από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Φλώρινας, 37χρονη ημεδαπή για κατοχή ναρκωτικών και λαθραίων τσιγάρων.

Συγκεκριμένα, κατόπιν κατάλληλης αξιοποίησης στοιχείων, οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν, παρουσία δικαστικού λειτουργού, έρευνα στο σπίτι της 37χρονης, όπου συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
• ακατέργαστη κάνναβη, βάρους 9,9 γραμμαρίων και
• 29 πακέτα τσιγάρων, χωρίς την ενδεικτική ταινία φόρου κατανάλωσης.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος της θα υποβληθεί στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Φλώρινας ενώ προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Ασφάλειας Φλώρινας.

Διαβάστε περισσότερα...

Τουρνουά beach volley στο Tsotakis Place

Ολοκληρώθηκε το προηγούμενο Σαββατοκύριακο το 1ο Τουρνουά BEACH VOLLEY ανδρών - γυναικών στο καινούργιο γήπεδο για βόλεϊ στην άμμο του TSOTAKIS PLACE.
Το ενδιαφέρον και η συμμετοχή ιδιαίτερα των ανδρών αθλητών ήταν μεγάλο, αλλά και τα παιχνίδια που πραγματοποιήθηκαν ικανοποίησαν τόσο τους θεατές όσο και τους συμμετέχοντες.
Τα ζευγάρια των ανδρών που πήραν μέρος στους αγώνες Beach Volley ήταν:
• Σταμπουλτζής Σ. - Κατίδης
• Διαφωνίδης - Αντωνιάδης
• Τόττης - Πετίδης
• Δημητριάδης - Γεωργιάδης
• Σουμπάσης - Γκίνης
• Σουλίδης - Σακαρίδης
• Στανίδης - Νάστος
• Κλιμεντίδης - Κουγιουμτζόγλου
• Γλούφτσης - Σταμπουλτζής Κ.
• Σολάκης - Ευαγγέλου
• Ξανθόπουλος - Τσεμπερίδης
• Φωτιάδης - Στεργίου
Στον τελικό επικράτησαν οι Σταμπουλτζής Κ. - Γλούφτσης απέναντι στους Στεργίου - Φωτιάδη.

Τα ζευγάρια των κοριτσιών που πήραν μέρος στους αγώνες Beach Volley ήταν:
• Καραμήτσου - Κούλη
• Βελιάννη - Πέσσιου
• Σιδερίδου - Μάντσου Ε.
• Μάντσου Δ. - Παπατριανταφύλλου
Στον τελικό επικράτησαν οι Σιδερίδου - Μάντσου Ε. απέναντι στις Μάντσου Δ. - Παπατριανταφύλλου.
Σημαντική τέλος ήταν η συμβολή στη διοργάνωση του Τουρνουά της διαιτησίας και της γραμματιακής υποστήριξης των Βελιάννη Μάκη και Σιδερίδη Ντάνη.

Διαβάστε περισσότερα...