Δευτέρα, 28 Μαρτίου 2016

Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Αμυνταίου

Συνεδριάζει σήμερα, στις 6 το απόγευμα, το δημοτικό συμβούλιο Αμυνταίου, με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξη:
1. Προγραμματισμός προσλήψεων εκτάκτου προσωπικού.
2. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου.
3. Σύσταση Τοπικού Συμβουλίου Προσφύγων.
4. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση της Β΄ Φάσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Αμυνταίου 2015-2019.
5. ΄Εγκριση της με αριθμό 14/2016 απόφασης της επιτροπής ποιότητας ζωής που αφορά την Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων έτους 2015 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αμυνταίου.
6. Συζήτηση και λήψη απόφασης για πώληση αλόγων περιπάτου στην T.K. Nυμφαίου.
7. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την παραίτηση του Δήμου Αμυνταίου από τμήματα του ακινήτου με ΚΑΕΚ 47011ΕΚ00091/0/0 και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για υπογραφή δήλωσης παραίτησης στο Κτηματολογικό Γραφείο Αμυνταίου.
8. ΄Εγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Διάνοιξη δρόμων και κατασκευή κρασπεδώσεων περιοχής επεκτάσεων Αμυνταίου» προϋπολογισμού μελέτης 120.000,00€.
9. ΄Εγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αγροτική οδοποιία Δήμου Αετού» προϋπολογισμού μελέτης 595.000,00€.
10. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την με αριθμό 13/2016 απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης-Αθλητισμού που αφορά τoν «Προγραμματισμό πρόσληψης ‘ ΄Εκτακτου Προσωπικού»
11. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την με αριθμό 14/2016 απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης-Αθλητισμού που αφορά τον «Προγραμματισμό Πρόσληψης ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ στα πλαίσια υλοποίησης των προγραμμάτων Μαζικού Αθλητισμού περιόδου 2016 – 2017».
12. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την με αριθμό 15/2016 απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης-Αθλητισμού που αφορά την « Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ)».
13. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεως Ιωαννίδη Χαράλαμπο σπουδαστή ΤΕΙ, για πρακτική άσκηση στο Δήμο Αμυνταίου.
14. Έγκριση μετακίνησης του Δημάρχου στην Αθήνα.
15. Ανανέωση αδειών παραγωγών λαϊκών αγορών Δημοτών Δήμου Αμυνταίου.
16. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με την κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης της Οικονομικής Επιτροπής.
17. Διάθεση και ψήφιση πιστώσεων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια στα blogs υπάρχουν για να συνεισφέρουν οι αναγνώστες στο διάλογο. Η ευθύνη των σχολίων (αστική και ποινική) βαρύνει τους σχολιαστές.