Σάββατο, 30 Απριλίου 2016

Η περιφορά των επιταφίων στη Φλώρινα (video - φωτογραφίες)

Σε κλίμα κατάνυξης πραγματοποιήθηκε η περιφορά των επιταφίων στην πόλη της Φλώρινας. Εκατοντάδες πιστοί συγκεντρώθηκαν στην κεντρική πλατεία της πόλης μαζί με τους επιτάφιους από τις ενορίες Αγ. Παντελεήμονα, Αγ. Γεωργίου και Αγ. Παρασκευής, ενώ στις ενορίες Αγ. Νικολάου και Αγ. Δημητρίου η περιφορά έγινε γύρω από το ναό.Διαβάστε περισσότερα...

Η εικονογράφηση του γεγονότος της Αναστάσεως του Ιησού κατά την Ορθόδοξη Εκκλησία

Έρευνα της Μαρία Τοτού

Το γεγονός της Αναστάσεως του Ιησού, δεν αποτελεί μόνο μεγάλο σταθμό στην ιστορία του ανθρώπινου γένους, ούτε ακόμα ένα ανεξίτηλο ορόσημο στη ζωή των Χριστιανών αλλά κυρίως είναι η βάση και το θεμέλιο της πίστεως στο πρόσωπο του Αναστάντος Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Είναι συγκλονιστική και συγχρόνως αποκαλυπτική η μαρτυρία του Αποστόλου Παύλου «εἰ δέ Χριστός οὐκ ἐγήγερται, κενόν ἂρα τό κήρυγμα ἡμῶν, κενή δέ καί ἡ πίστις ὑμῶν». (Α' Κορ. ιε' 12-19).
Η Ανάσταση του Χριστού αποτελεί το ύψιστο γεγονός της πίστεως μας και έχει άμεση σχέση με την Ανάσταση του ανθρώπου. Γίνεται το κέντρο της ορθοδόξου λατρείας μας και μυστική ελπίδα της δικής μας Αναστάσεως …Προσδοκώ Ανάστασιν νεκρών και ζωήν του Μέλλοντος αιώνος" – όπως επιβεβαιώνουμε με το Σύμβολο της Πίστεως μας.
Χαρακτηρίζεται ως «Πάσχα ἱερόν, καινόν, ἅγιον, Πάσχα μυστικόν, Πάσχα πανσεβάσμιον», αφού «ὑπέρ ἠμῶν ἐτύθη Χριστός» όπως μας διαβεβαιώνει η αποστολική φωνή.
«Πάσχα λύτρον λύπης», «τό ἡμέτερον Πάσχα» όπως γράφει ο υμνογράφος της Εκκλησίας μας.
«Πάσχα» σημαίνει: διάβασις θα γράψει ο αγωνιστής της Ορθοδοξίας Ιωσήφ Βρυέννιος, «από το σκότος της άγνοιας στο φως της αλήθειας και της χάριτος,
έξοδος από τον άδη και επαναφορά στη ζωή,
ανύψωση από τη γη στον Ουρανό,
μετάβαση από το θάνατο της αμαρτίας στη ζωή της αγιότητος.
Πάσχα, ανόρθωση των θνητών ανθρώπων και Ανάσταση,
ανάκληση των εξορίστων στον Παράδεισο,
παρηγορία των ψυχών και ευφροσύνη του νου,
Πάσχα, αληθινή ζωή».
Από εικονογραφικής πλευράς η Ανάσταση του Χριστού έχει αποδοθεί ανά τους αιώνες ποικιλοτρόπως με διάφορα μέσα, τεχνικές και συνθέσεις.
Σε κανένα από τα Ευαγγέλια δεν βρίσκουμε ακριβή περιγραφή της Αναστάσεως. Περιγράφεται ο σεισμός, ο κενός τάφος, η εμφάνιση του Αγγέλου και ο τρόμος των στρατιωτών, καθώς η Ανάσταση αποτελεί ένα γεγονός που δεν είδε άνθρωπος. (Ματθ. 28, 1-15, Μαρκ. 16, 1-9, Λουκ. 24, 1-12, Ιωαν.20, 1-9)

Δείτε ολοκληρωμένη την έρευνα, πατώντας εδώ.Η Μαρία Τοτού γεννήθηκε στην Καστοριά. Είναι παντρεμένη με τον Ιερέα Χαράλαμπο Δήμζα και μητέρα δύο παιδιών.
Με την ζωγραφική ασχολήθηκε από τα παιδικά της χρόνια.
Το 1999 παρακολούθησε μαθήματα αγιογραφίας στο ΚΕΚ Καστοριάς και έκτοτε ασχολείται επαγγελματικά με την Αγιογραφία. Μαθήτευσε 6 χρόνια κοντά στον καταξιωμένο αγιογράφο Αριστοτέλη Βαρσάμη. Είναι φοιτήτρια στο 4ο έτος στην Σχολή Καλών Τεχνών της Φλώρινας (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας), με εμβάθυνση στην Παραστατική Αρχαιολογία. Είναι σπουδάστρια στο ΙΕΚ Παστέρ στο Εξειδικευμένο Σεμινάριο Επιμόρφωσης «Μνημεία, μουσειακά αντικείμενα και έργα πολιτιστικής κληρονομιάς».
Είναι μέλος του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος – ΕΕΤΕ, από το 2008. Έχει διδάξει ζωγραφική και αγιογραφία για 7 χρόνια σε συνεργασία με συλλόγους, δήμους και την Ιερά Μητρόπολη Καστοριάς. Έχει κάνει πολλές ατομικές και ομαδικές εκθέσεις. Έχει αγιογραφήσει πολλούς ιερούς ναούς στους νομούς Καστοριάς, Φλώρινας, Ιωαννίνων και Άρτας.
Διαβάστε περισσότερα...

Το Άγιο και Μεγάλο Σάββατο

«Τῶ Αγίω καὶ Μεγάλω Σαββάτω,
τὴν θεόσωμον Ταφήν, καὶ τὴν εἰς Ἄδου Κάθοδον
τοῦ Κυρίου καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ἑορτάζομεν
δι' ὧν τῆς φθορᾶς τὸ ἡμέτερον γένος ἀνακληθέν,
πρὸς αἰωνίαν ζωὴν μεταβέβηκε»

Το απόγευμα της Μεγάλης Παρασκευής, αφότου εξέπνευσε ο Κύριος επί του σταυρού, έπρεπε να ταφεί και μάλιστα βιαστικά, διότι όπως μας πληροφορεί ο ιερός Ευαγγελιστής οι Ιουδαίοι «ἵνα μὴ μείνῃ ἐπὶ τοῦ σταυροῦ τὰ σώματα ἐν τῷ σαββάτῳ, ἐπεὶ παρασκευὴ ἦν· ἦν γὰρ μεγάλη ἡ ἡμέρα ἐκείνου τοῦ σαββάτου· ἠρώτησαν τὸν Πιλᾶτον ἵνα κατεαγῶσιν αὐτῶν τὰ σκέλη, καὶ ἀρθῶσιν» (Ιωάν.19: 31). Οι στρατιώτες με χονδρές σιδερένιες βέργες τσάκισαν τα κόκαλα των δύο συσταυρωμένων ληστών, για να επιταχύνουν το θάνατό τους, διότι ακόμη δεν είχαν εκπνεύσει.
«Επὶ δὲ τὸν Ἰησοῦν ἐλθόντες ὡς εἶδον αὐτὸν ἤδη τεθνηκότα, οὐ κατέαξαν αὐτοῦ τὰ σκέλη, ἀλλ' εἷς τῶν στρατιωτῶν λόγχῃ αὐτοῦ τὴν πλευρὰν ἔνυξε, καὶ εὐθέως ἐξῆλθεν αἷμα καὶ ὕδωρ» (Ιωάν.19:33). Αυτό σημαίνει ότι ο θάνατος του Κυρίου υπήρξε πραγματικός.
Κοντά στο σταυρό του Κυρίου είχαν απομείνει μόνο η Θεοτόκος και οι μαθήτριές Του, οι οποίες συνέπασχαν με Αυτόν, έκλαιγαν και πενθούσαν το άδικο πάθος και το θάνατό Του. Αντίθετα οι ένδεκα μαθητές είχαν κρυφτεί για το φόβο των Ιουδαίων (Ιωάν.20:19). Όμως ήταν αδύνατο σ’ αυτές να αναλάβουν το δύσκολο έργο της αποκαθηλώσεως και της ταφής του Χριστού. Το πιο ανυπέρβλητο εμπόδιο ήταν η αίτηση στον Πιλάτο να τους δοθεί η άδεια της ταφής.
Το έργο αυτό ανάλαβαν οι ευσεβείς άρχοντες Ιωσήφ και Νικόδημος. «ἐλθὼν Ἰωσὴφ ὁ ἀπὸ Ἁριμαθαίας, εὐσχήμων βουλευτής, ὃς καὶ αὐτὸς ἦν προσδεχόμενος τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ, τολμήσας εἰσῆλθε πρὸς Πιλᾶτον καὶ ᾐτήσατο τὸ σῶμα τοῦ Ἰησοῦ. ὁ δὲ Πιλᾶτος ἐθαύμασεν εἰ ἤδη τέθνηκε, καὶ προσκαλεσάμενος τὸν κεντυρίωνα ἐπηρώτησεν αὐτὸν εἰ πάλαι ἀπέθανε· καὶ γνοὺς ἀπὸ τοῦ κεντυρίωνος ἐδωρήσατο τὸ σῶμα τῷ Ἰωσήφ. καὶ ἀγοράσας σινδόνα καὶ καθελὼν αὐτὸν ἐνείλησε τῇ σινδόνι καὶ κατέθηκεν αὐτὸν ἐν μνημείῳ ὃ ἦν λελατομημένον ἐκ πέτρας, καὶ προσεκύλισε λίθον ἐπὶ τὴν θύραν τοῦ μνημείου» (Μάρκ.15: 43-46).
Τότε μαζεύτηκαν οι αρχιερείς και οι Φαρισαίοι στον Πιλάτο και τον παρακάλεσαν να ασφαλίσει τον τάφο του Χριστού μέχρι την Τρίτη ημέρα, διότι, όπως έλεγαν, «έχουμε υποψία μήπως οι μαθητές του κλέψουν την νύχτα το σώμα του Ιησού και κηρύξουν κατόπιν στο λαό ότι αναστήθηκε, όπως προείπε ο πλάνος εκείνος, όταν ακόμα ζούσε. Και τότε η πλάνη αυτή θα είναι χειρότερη από την πρώτη».
Ο Πιλάτος, αφού τους άκουσε, έδωσε την άδεια και πήγαν και ασφράγισαν τον τάφο. Για ασφάλεια, τοποθέτησαν και μια φρουρά από στρατιώτες και αποχώρησαν.

Διαβάστε περισσότερα...

Ο επιτάφιος του Αγίου Νικολάου

Γύρω από τον Ιερό Ναό έγινε χθες βράδυ η περιφορά του επιταφίου στην ενορία του Αγίου Νικολάου Φλώρινας.


Διαβάστε περισσότερα...

Η περιφορά του επιταφίου στη Μελίτη

Την πιο ιερή μέρα της Μεγάλης Εβδομάδας αποτελεί η Παρασκευή, μέρα κορύφωσης του θείου δράματος με την Αποκαθήλωση από το σταυρό και την Ταφή του Χριστού.
Λόγω του πένθους της ημέρας οι νοικοκυρές δεν ασχολούνται με τις δουλειές του σπιτιού, αποφεύγοντας ακόμη και το μαγείρεμα. Με λουλούδια που μαζεύουν ή αγοράζουν, οι γυναίκες πηγαίνουν στις εκκλησίες και στολίζουν τον Επιτάφιο.
Το πρωί της Μεγάλης Παρασκευής γίνεται στις εκκλησίες αναπαράσταση της ταφής του Χριστού, ενώ εντός της ημέρας οι πιστοί προσκυνάνε τον Επιτάφιο και τα παιδιά περνάνε από κάτω "για να τους πιάσει η χάρη".

Διαβάστε περισσότερα...

Συμβουλές για την αποφυγή εξαπάτησης από επιτήδειους

Η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, με αφορμή περιστατικά εξαπάτησης πολιτών, σε διάφορες περιοχές της χώρας μας, αλλά και στην περιφέρεια μας, από επιτήδειους που προσεγγίζουν κυρίως άτομα τρίτης ηλικίας και με διάφορα προσχήματα και τεχνάσματα τους αποσπούν χρηματικά ποσά, έκρινε σκόπιμο να δημοσιοποιήσει τις παρακάτω χρήσιμες συμβουλές για την καλύτερη ενημέρωση των πολιτών.

• Να μην πείθεστε εύκολα από άτομα, τα οποία σας “πλησιάζουν” ως γνωστοί συγγενικών - φιλικών προσώπων.
• Να είστε ιδιαίτερα επιφυλακτικοί όταν άγνωστοι προσπαθήσουν να σας πείσουν τηλεφωνικώς για την καταβολή χρηματικού ποσού, με το πρόσχημα πρόκλησης ατυχήματος από συγγενικό σας πρόσωπο.
• Να επικοινωνείτε τηλεφωνικά με το πρόσωπο αυτό, προς επιβεβαίωση των όσων επικαλούνται. Η επικοινωνία να γίνεται άμεσα, εάν είναι δυνατόν με άλλη τηλεφωνική συσκευή για να αποφευχθεί το ενδεχόμενο η «γραμμή» να είναι ακόμη ανοιχτή από τους δράστες, οι οποίοι δεν τερμάτισαν την προηγούμενη κλήση.
• Να έχετε πάντα διαθέσιμους τους τηλεφωνικούς αριθμούς, με τους οποίους πρέπει να επικοινωνήσετε σε περίπτωση ανάγκης (Αστυνομία, Πυροσβεστική, Νοσοκομεία, στενοί συγγενείς κ.α.).
• Σε καμία περίπτωση να μην πείθεσθε, ακόμη κι αν μιλήσετε με άτομο το οποίο σας έδωσαν οι δράστες κατά τη μεταξύ σας τηλεφωνική επικοινωνία, προσποιούμενο το συγγενή σας.
• Σε κάθε περίπτωση, να δηλώνετε ότι δεν πρόκειται να δώσετε χρήματα.
• Να ενημερώνετε τα οικεία σας πρόσωπα (του στενού και ευρύτερου συγγενικού, φιλικού και κοινωνικού περιβάλλοντος) και ιδιαιτέρως τα ηλικιωμένα άτομα σχετικά και να τους συμβουλεύετε προκειμένου να αποφευχθεί το ενδεχόμενο θυματοποίησης τους.
• Προσπαθήστε να συγκρατήσετε τα χαρακτηριστικά των δραστών, εάν έλθουν σε επαφή μαζί σας καθώς και των οχημάτων με τα οποία κινούνται (αριθμό κυκλοφορίας, μάρκα οχήματος, χρώμα κ.λπ.), για να βοηθήσετε το έργο των διωκτικών Αρχών.
• Να είστε ιδιαίτερα επιφυλακτικοί σε άγνωστα άτομα που επιχειρούν με διάφορα προσχήματα και τεχνάσματα να εισέλθουν στην οικία σας.
• Εφόσον άγνωστο άτομο εισέλθει στην οικία σας με οποιαδήποτε πρόφαση (π.χ. διεξαγωγή έρευνας, πώληση κάποιου προϊόντος, ανάγκη να πραγματοποιήσουν μια κλήση κ.λπ.), να μην επιτρέπετε να μεταβαίνει σε άλλους χώρους του σπιτιού σας, πέραν αυτών που χρειάζεται και ποτέ να μην χάνετε την οπτική επαφή μαζί του.
• Στην περίπτωση αυτή, να προσέχετε τα προσωπικά σας αντικείμενα, προκειμένου να αποφευχθεί το ενδεχόμενο αφαίρεσής τους με τη μέθοδο της απασχόλησης.
• Να είστε ιδιαίτερα επιφυλακτικοί όταν άγνωστοι προσπαθήσουν να σας πείσουν για την καταβολή χρηματικού ποσού, με το πρόσχημα επείγουσας ανάγκης συγγενικού - φιλικού προσώπου (π.χ. νοσηλεία σε νοσοκομείο).Το ίδιο μπορεί να προσπαθήσουν και τηλεφωνικά. Για τους ίδιους λόγους να μην ενδίδετε σε προτροπές για συνάντηση (ραντεβού κ.λπ.).
• Σε περιπτώσεις που άγνωστοι επικαλούνται έκτακτη ανάγκη γνωστού -συγγενικού σας προσώπου, να επιδιώκετε πάντα οι ίδιοι να επικοινωνείτε τηλεφωνικά με το γνωστό-συγγενικό σας πρόσωπο, προς επιβεβαίωση των όσων επικαλούνται. Η επικοινωνία να γίνεται με δικό σας τηλέφωνο και κατόπιν δικής σας πρωτοβουλίας και να μην δέχεστε να μιλάτε με άτομο, το οποίο κάλεσαν οι άγνωστοι.
• Να μην δέχεστε σε καμία περίπτωση άγνωστα άτομα να σας οδηγήσουν σε Πιστωτικό Κατάστημα ή ΑΤΜ για ανάληψη χρηματικού ποσού.
• Να μην πείθεσθε εύκολα σε ευκαιριακές αγορές προϊόντων που σας προτείνουν άγνωστα άτομα, ιδιαίτερα δε δίχως να δείτε πρώτα τα προϊόντα αυτά.
• Να μην πείθεστε από άγνωστους, οι οποίοι εμφανίζονται ως υπάλληλοι Δημόσιας Υπηρεσίας ή άλλου φορέα για την επιδιόρθωση κάποιου τεχνικού προβλήματος, εάν δεν τους έχετε εσείς προηγουμένως καλέσει.
• Να μην πείθεστε όταν άγνωστοι σας ζητούν να καταβάλλετε χρήματα για οφειλές γνωστών ή συγγενικών προσώπων σε δημόσιες υπηρεσίες ή σε καταστήματα-εταιρείες για αγορά αγαθών-προσφορά υπηρεσιών.
• Επισημαίνεται ότι από νοσοκομεία ή από δημόσιες υπηρεσίες δεν χρησιμοποιείται η πρακτική υπάλληλοί τους να μεταβαίνουν σε οικίες ή σε δημόσιους χώρους και να ζητούν από πολίτες την καταβολή χρημάτων για υπηρεσίες που παρέχουν.
• Να ενημερώνετε πάντα τις αστυνομικές Αρχές, ακόμη και σε περίπτωση απόπειρας απάτης σε βάρος σας.
• Να απευθύνεστε στο Τμήμα Ασφαλείας της περιοχής σας, ενώ για άμεση αστυνομική επέμβαση μπορείτε να επικοινωνείτε με την Άμεση Δράση, καλώντας τον τριψήφιο αριθμό 100, ακόμα και στέλνοντας δωρεάν μήνυμα (SMS) στον ίδιο αριθμό.

Οι δράστες χρησιμοποιούν συνήθως την εξής μεθοδολογία:

Απάτη με το πρόσχημα της πρόκλησης τροχαίου ατυχήματος
• Οι δράστες, έχοντας προφανώς αντλήσει πληροφορίες για την οικογενειακή κατάσταση των υποψήφιων θυμάτων, πραγματοποιούν αιφνιδιαστικές τηλεφωνικές κλήσεις σε αυτούς, προσποιούμενοι άλλοτε νοσοκομειακούς γιατρούς και άλλοτε δικηγόρους ή αστυνομικούς, υποστηρίζοντας ψευδώς ότι στενό συγγενικό τους πρόσωπο (συνήθως τέκνο τους) έχει προκαλέσει με υπαιτιότητά του τροχαίο ατύχημα, με συνέπεια τον θανάσιμο ή βαρύτατο τραυματισμό συνήθως ανήλικου παιδιού.
• Επιπλέον ισχυρίζονται ότι για να αποφευχθεί η φυλάκιση του συγγενικού τους προσώπου και να απεμπλακεί από τις επικείμενες ποινικές συνέπειες, απαιτείται η καταβολή σημαντικών χρηματικών ποσών, το ύψος των οποίων διαφοροποιείται σε κάθε περίπτωση, ανάλογα με τη δεκτικότητα και την ευπιστία των θυμάτων.
• Για να γίνουν πιο πειστικοί, άλλοι συνεργάτες τους παρεμβάλλονται στην τηλεφωνική επικοινωνία και προσποιούνται το συγγενικό τους πρόσωπο, εκλιπαρώντας για βοήθεια και ασκώντας αφόρητη ψυχολογική πίεση στα θύματα.
• Στη συνέχεια και εφόσον τα θύματα έχουν πεισθεί, είτε εμφανίζονται στην οικία τους για την παραλαβή των χρημάτων, είτε δίνουν ραντεβού σε προκαθορισμένο από τους δράστες τόπο και χρόνο, πλησίον της οικίας.

Επισημαίνεται ότι στα τροχαία ατυχήματα ακολουθούνται πάντα από τις αστυνομικές Αρχές οι νόμιμες και προβλεπόμενες ενέργειες, υπό την καθοδήγηση των κατά τόπους Εισαγγελικών Αρχών και σε καμία περίπτωση δεν υφίστανται παρέκκλιση από αυτές, με την καταβολή χρηματικών ποσών.

Διαβάστε περισσότερα...

Δεύτερη θέση από τον Λάζαρο Καραμητάνη στο πανελλήνιο σχολικό πρωτάθλημα σκάκι

Στο βάθρο κατάφερε να ανέβει ο σκακιστής της Λέσχης Πολιτισμού Φλώρινας Καραμητάνης Λάζαρος μετά από εξαιρετική εμφάνιση στην κατηγορία μαθητών- μαθητριών Δ’ Δημοτικού του 28ου Πανελλήνιου Ατομικού Σχολικού Πρωταθλήματος Σκάκι, που διεξήχθη το τριήμερο από 23 έως 25 Απριλίου 2016 στη Χαλκιδική.

Ο Λάζαρος, με μόλις μία ήττα και επτά βαθμούς σε εννέα αγώνες τερμάτισε δεύτερος ανάμεσα σε 87 μαθητές από όλη την Ελλάδα!

Σε πολύ καλές θέσεις τερμάτισαν επίσης οι σκακιστές Παπαδόπουλος Ζήσης, (6,5 βαθμοί- 5ος στην κατηγορία του Λυκείου) και Πατρίκη Αλεξάνδρα (4,0 βαθμοί- 4η στις μαθήτριες της Β’ Γυμνασίου), ενώ πολύ καλή εμφάνιση πραγματοποίησαν και οι σκακιστές: Αποστολίδης Αθανάσιος (5 βαθμοί- ΣΤ’ Δημοτικού), Σιώκης Λουκάς (4,5 βαθμοί- ΣΤ’ Δημοτικού), Αποστολίδης Αναστάσιος (4,5 βαθμοί- ΣΤ’ Δημοτικού), Αποστολίδης Άγγελος (3,5 β.- Δ’ Δημοτικού), Καράντζα Κωνσταντίνα (Ε’ Δημοτικού).

Στο ομαδικό πρωτάθλημα για τα δημοτικά, το Πειραματικό Σχολείο Φλώρινας (Αποστολίδης Αθανάσιος, Αποστολίδης Αναστάσιος, Αποστολίδης Άγγελος, Καράντζα Κωνσταντίνα) εκπροσώπησε την πόλη και κατετάγη 32ο ανάμεσα στις ομάδες των δημοτικών σχολείων όλης της Ελλάδας, που είχαν καταφέρει να προκριθούν στους τελικούς.

Πολλά συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά, που εκπροσωπώντας την Λέσχη Πολιτισμού Φλώρινας, τα σχολεία τους και την πόλη της Φλώρινας, μας έκαναν για άλλη μια φορά περήφανους.

Από το Δ.Σ. της Λ.Π.Φ.
Διαβάστε περισσότερα...

Γενική συνέλευση του Συλλόγου Ηπειρωτών Φλώρινας

Το Δ.Σ. του Συλλόγου Ηπειρωτών Φλώρινας «Η Ολυμπιάς» καλεί τα μέλη του σε Ετήσια Γενική Συνέλευση, την Κυριακή 8/5/16 και ώρα 19:00 στο χώρο του Πρότυπου Δημοτικού Σχολείου, συμφ. με το άρθρο 8 του καταστατικού.

ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ
- Διοικητικός και οικονομικός απολογισμός έτους 2015
- Οικονομικός προϋπολογισμός και σχεδιασμός δράσεων 2016
- Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γ.Σ. θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 15/5/16 στον ίδιο χώρο και ώρα ανεξαρτήτως του αριθμού των παρευρισκομένων συμφ. με το άρθρο 8 του καταστατικού.

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος
Καλδάνης Κων/νος
Ο Γεν.Γραμματέας
Παρδάλης Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα...

Παρασκευή, 29 Απριλίου 2016

Οι επιτάφιοι στην πόλη της Φλώρινας (φωτογραφίες)

Δείτε φωτογραφίες από τους στολισμένους επιτάφιους των ενοριών της Φλώρινας και συγκεκριμένα των Ιερών Ναών Αγίου Παντελεήμονα, Αγίας Παρασκευής, Αγίου Γεωργίου, Αγίου Νικολάου και Αγίου Δημητρίου.


Διαβάστε περισσότερα...

Επιτάφιοι σε κοινότητες του νομού Φλώρινας (φωτογραφίες)

Μέσα σε κλίμα κατάνυξης και με τις καμπάνες να χτυπούν πένθιμα, σε κάθε τοπική κοινότητα του νομού Φλώρινας οι επιτάφιοι είναι στολισμένοι και οι πιστοί προσκυνούν.

Δείτε χαρακτηριστικές φωτογραφίες επιταφίων από αρκετές κοινότητες.

Διαβάστε περισσότερα...