Δευτέρα, 7 Μαρτίου 2016

Επιστολή Θεόκλητου προς τους πολιτιστικούς, μορφωτικούς και αθλητικούς συλλόγους

Επιστολή προς τους υπεύθυνους των πολιτιστικών, μορφωτικών και αθλητικών συλλόγων της μητροπολιτικής περιφέρειας απέστειλε ο Μητροπολίτης Φλωρίνης, Πρεσπών και Εορδαίας κ. Θεόκλητος, με την οποία μοιράζεται τις σκέψεις του για το περιεχόμενο και τις ημέρες τέλεσης ορισμένων εκδηλώσεων, καθώς και για τις καρναβαλικές εκδηλώσεις.

Αναλυτικά η επιστολή:

Ἀγαπητοί μου.
Μὲ ἀνάμικτα συναισθήματα σᾶς ἀπευθύνω τὴν παροῦσα ἐπιστολή, προκειμένου νὰ ἐκθέσω ὁρισμένες σκέψεις καὶ ἐπισημάνσεις. Αὐτὲς θεωρῶ, ὅτι ἔχουν σχέσι μὲ σημαντικὰ καὶ εὐαίσθητα θέματα.

Πρῶτα, ἐπιθυμῶ νὰ τονίσω ὅτι τιμῶ, συμπαρίσταμαι ἀλλὰ καὶ πολύ συχνὰ παρίσταμαι στὶς ἐκδηλώσεις καὶ δραστηριότητες τῶν συλλόγων τῆς Μητροπολιτικῆς περιφερείας μας. Γεγονὸς μαρτυρημένο εἶναι, ὅτι τὸ σύνολο τῶν παραδοσιακῶν συλλόγων μας ἔχουν σεβασμὸ ἔναντι τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καὶ τῆς Πατρίδος μας. Συμβάλλουν δὲ οὐσιαστικὰ στὴν ἀνάδειξι τῆς τοπικῆς ἱστορίας καὶ τῶν ἁγνῶν παραδόσεών μας, ἀλλὰ καὶ στὴν πανελλήνια προβολὴ τοῦ ἀκριτικοῦ μας τόπου.

Ὡστόσο, ἡ χαρὰ καὶ ἡ ὑπερηφάνεια ποὺ πολλάκις αἰσθάνομαι σκιάζονται ἀπὸ θλῖψι καὶ ἀνησυχία ἐξ αἰτίας ὁρισμένων δυσαρέστων φαινομένων. Αὐτὰ μετὰ λύπης μου διαπιστώνω σὲ κατὰ καιροὺς πραγματοποιούμενες ἐκδηλώσεις τῶν τοπικῶν συλλόγων μας.

Κατ᾽ ἀρχὴν παρατηρεῖται ἡ τοποθέτησι τῆς ἐνάρξεως καὶ τῆς τελέσεως σειρᾶς ἐκδηλώσεων καὶ πανηγυριῶν τὴν ἡμέρα τῆς Παρασκευῆς. Ὅπως ὅμως γνωρίζετε, ἡ ἡμέρα τῆς Παρασκευῆς ἔχει ἀποκτήσει, ἤδη ἀπὸ τὰ ἀποστολικὰ χρόνια, πένθιμο χαρακτῆρα, καθ᾽ ὅσον συνδέεται μὲ τὸ Πάθος τοῦ Χριστοῦ καὶ τὴν Σταυρική Του Θυσία. Γιαὐτὸν τὸν λόγο ὁρίσθηκε μαζὶ μὲ τὴν ἡμέρα τῆς Τετάρτης, σὰν ἡμέρα αὐστηρῆς νηστείας, κατὰ τὴν ὁποία δὲν ἐπιτρέπεται ἡ κατάλυσι ἀρτυσίμων τροφῶν.

Δυστυχῶς κατὰ τὴν τέλεσι διαφόρων πανηγυρικῶν ἐκδηλώσεων γίνεται ἄνευ προηγουμένου κρεωφαγία. Μάλιστα κατὰ τὴν ἡμέρα τῆς Παρασκευῆς καταλύεται ἡ ἀρχαιοτάτη νηστεία τῆς Ἐκκλησίας καὶ προσβάλλεται καὶ βλασφημεῖται τὸ Πρόσωπον τοῦ Κυρίου καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ὅλα αὐτὰ δὲ γίνονται τὴν Παρασκευὴ κατὰ τὴν ὁποία ὁ Κύριός μας Ἐσταυρώθη γιὰ τὴν λύτρωσι ὁλοκλήρου τοῦ ἀνθρωπίνου γένους.

Παρακαλῶ ὅλους σας θερμῶς νὰ μεριμνήσετε, ὥστε ὁ καθορισμὸς τῶν προγραμματιζομένων ἐκδηλώσεών σας νὰ γίνεται μὲ τὴν ἀνάλογη προσοχή, προκειμένου νὰ μὴν θίγωνται ἱερὰ καὶ θέσμια τῆς Ἐκκλησίας μας. Εἶναι δὲ αὐτά, τὰ ὁποῖα σὲ καιροὺς χαλεποὺς κράτησαν τὴν πατρίδα μας Ὀρθόδοξη καὶ Ἑλληνική.

Προχωρῶ ὅμως καὶ στὴν ἐπισήμανσι ἑνὸς ἀκόμη πολὺ δυσαρέστου καὶ ἀνησυχητικοῦ ἐπὶ πλέον γεγονότος. Δυστυχῶς σὲ ὁρισμένες ἐκδηλώσεις ἀκούγονται τραγούδια μὲ περιεχόμενο ἀνθελληνικό. Αὐτὸ εἶναι προσβολὴ τῆς ἱερῆς μνήμης τῶν προγόνων μας, ποὺ θυσίασαν τὴν ζωή τους στοὺς ἡρωϊκοὺς ἀγῶνες γιὰ τὴν ἀπελευθέρωσι τῆς Μακεδονίας μας. Τοῦτο ὅμως ἐνισχύη τὸ προπαγανδιστικὸ ἔργο γειτονικοῦ κράτους, τὸ ὁποῖο ἐπισήμως ἀμφισβητεῖ τὴν Ἑλληνικότητα τῆς Μακεδονίας καὶ γι’ αὐτὸ ἐγείρει συνεχῶς ἀνεδαφικὰ ζητήματα κυριαρχικῶν δικαιωμάτων.

Ἡ τελευταία ἀλλὰ τὸ ἴδιο σημαντικὴ παρατήρησί μου ἀφορᾶ στὴν διοργάνωσι ἢ συμμετοχή σας σὲ καρναβαλικὲς ἐκδηλώσεις. Ἔθιμα εἰδωλολατρικὰ ἢ ξενόφερτα, στὰ ὁποῖα κυριαρχεῖ μὲ ἰδιάζουσα ὑπερβολὴ τὸ ἀσεμνότατο καὶ τὸ βακχικώτατο στοιχεῖο. Μάλιστα δὲ ὅλα αὐτὰ γίνονται μὲ τὴν ἔναρξι τῆς πλέον κατανυκτικῆς ἐκκλησιαστικῆς περιόδου τοῦ Τριῳδίου. Ὅλα τὰ καρναβαλικὰ εἶναι γεγονότα τὸ ὀλιγότερο ἀπαράδεκτα καὶ λυπηρὰ γιὰ τοὺς Ὀρθοδόξους Χριστιανούς.

Ἀγαπητοί μου, μὲ μεγάλη ἀγωνία συνέταξα καὶ σᾶς ἀπευθύνω τὶς ἀνωτέρω σκέψεις καὶ ἀνησυχίες μου. Τὸ κίνητρό μου εἶναι μόνο τὸ πατρικὸ ἐνδιαφέρον καὶ ἡ ἀγάπη μου γιὰ ὅλους καὶ ἰδιαίτερα γιὰ τὰ παιδιά σας. Ἔχω ἐλπίδα καὶ προσδοκία σίγουρη, ὅτι ὅσα ἐπεσήμανα θὰ τὰ λάβετε σοβαρὰ ὑπ᾽ ὄψι. Εὔχομαι δὲ κάθε ἐκδήλωσί σας νὰ τιμᾶ πραγματικὰ τὴν Πίστι μας, τὴν Ἑλλάδα καὶ τὴν Μακεδονία μας ἀλλὰ καὶ τὶς μνῆμες τῶν μαρτυρικῶν προγόνων μας.

Μὲ πολλὲς ἐγκάρδιες καὶ πατρικὲς εὐχὲς

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ὁ Φλωρίνης, Πρεσπῶν & Ἑορδαίας
ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ

15 σχόλια:

 1. Δουλειά δεν είχαμε...Τα λέει αυτά ένα επίσιμο πρόσωπο του θεσμού της εκκλησίας,η οποία σε χαλεπούς καιρους σαν αυτούς που ζούμε,παραμένη κλειστή στο μικροκοσμό της και χτίζει επιβλητικά μοναστήρια,χαίρει φοροαπαλλαγών και όλα αυτά τα χρόνια δεν έχει αντιδράσει ουσιαστικά στη "νηστεία" που έχει επιβληθεί στο έθνος και την πατρίδα,που με πολύ σθένος υπερασπήζεται....Και ΟΧΙ τα συσσίτια και η συλογή ρούχων δεν είναι αντίδραση!!!Δεν έχω σκοπό να προσβάλλω,φυσικά υπάρχουν και υγιείς εξαιρέσεις στους κόλπους της!!Απλά τροφή για σκέψη....Τι θα έλεγε ο Ιησούς;;Μήπως αυτοί πρώτα τον προσβάλλουν;;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ο ΔΕΣΠΟΤΗΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΚΑΤΙ ΚΑΝΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΝΕΜΕΝΟ ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΟ.ΜΟΙΡΑΖΕΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 200 ΜΕΡΙΔΕΣ ΦΑΓΗΤΟΥ. ΒΟΗΘΑΕΙ ΜΕ ΠΟΛΛΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ .ΑΛΛΑ ΕΠΕΙΔΉ ΔΕΝ ΚΑΝΕΙ ΔΙΑΦΗΜΗΣΗ -ΑΛΛΩΣΤΕ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ-ΠΟΛΛΟΙ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ.
   ΕΓΩ ΠΡΩΤΟΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΕΣΥ ΝΑΙ ΕΣΥ ΤΙ ΕΚΑΝΕΣ ΣΗΜΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΟ ΣΟΥ???
   ΤΡΟΦΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΓΙΑ ΣΚΕΨΗ ΧΡΙΑΖΕΤΑΙ.
   ΤΗΝ ΔΕ ΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΝ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΗ Η ΕΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ.

   Διαγραφή
  2. Γιατί τόσο μένος προς την εκκλησία φίλε μου; Κάλμαρε λίγο!

   Διαγραφή
 2. Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΊΤΗΣ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΣΤΕΙΛΕΙ ΕΠΙΣΤΟΛΉ ΣΤΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΥΣ ΖΗΤΉΣΕΙ ΝΑ ΜΑΖΈΨΟΥΝ ΤΡΌΦΙΜΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΌΣΦΥΓΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΑΣΧΟΛΕΊΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΑ.ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΔΕΝ ΕΊΝΑΙ ΑΝ ΚΆΠΟΙΟΣ ΦΆΕΙ ΚΡΕΑΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ ΑΛΛΑ ΑΝ ΕΊΝΑΙ ΝΗΣΤΙΚΟΣ ΓΙΑ ΜΕΡΕΣ. ΈΛΕΟΣ ΠΙΑ.Ο ΚΌΣΜΟΣ ΚΑΊΓΕΤΑΙ ΚΙ ΕΜΕΊΣ ΑΣΧΟΛΟΎΜΑΣΤΕ ΜΕ ΣΑΧΛΑΜΆΡΕΣ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Δυστυχώς η υπερπαραγωγή πανηγυριών από διαφόρους αδιαφόρους συλλόγους της περιοχής μας πέραν και των καρναβαλιών είναι πλέον γεγονός και δυστυχώς αι καρναβαλικαί παρομοίου είδους πανηγυρικές εκδηλώσεις έχουν πάρει διαστάσεις επιδημίας στην Φλώρινα. Και αυτές οι εκδηλώσεις δεν περιορίζονται μόνο την περίοδο της Απόκρεω αλλα όλο τον χρόνο. Το χρήμα που σπαταλιέται στας παρομοίους καρναβαλικές η μη εκδηλώσεις εάν συγκεντρωνόταν σε ένα ταμείο θα ήταν ικανό να επιλύσει πολλά επισιτιστικά - κοινωνικά προβλήματα. Αλλα για την προβολή την διασπορά χρήματος και .."κεφιού" όλοι είναι πρόθυμοι . Τοπικά ήθη και έθιμα που περιορίζονταν σε ένα χωριό η μία γιορτή έχουν καταντήσει τουριστικές ατραξιόν και φιέστες για την εισροή ανθρώπων και αντιλήψεων πέραν του χωριού της τοπικής παραδόσεως Γιορτάζουν καρναβαλιζόμενοι όλο τον χρόνο κοροϊδεύοντας τον ίδιο τους τον εαυτό και εκφυλίζοντας τα ήθη τα έθιμα τας παραδόσεις ακόμη και τον εορτάζοντα Άγιο της εκκλησίας του χωριού η της ενορίας στην πόλη για να προσκομίσουν κέρδη ΄και προκατασκευασμένη διασκέδαση.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Ε ΔΕ ΘΑ ΚΑΤΑΡΓΗΣΟΥΜΕ ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΤΑ ΤΟΠΙΚΆ ΗΘΗ ΚΑΙ ΕΘΙΜΑ.Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΈΧΕΙ ΑΡΚΕΤΟ ΧΡΗΜΑ ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΗΡΊΞΕΙ ΤΟΥΣ ΠΡΌΣΦΥΓΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΦΤΩΧΟΎΣ. ΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΝ "ΚΑΠΟΙΟΙ" ΝΑ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΤΑ ΛΑΔΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΣ ΤΑ ΔΩΣΟΥΝ ΕΚΕΊ ΠΟΥ ΠΡΈΠΕΙ. ΦΤΆΝΕΙ ΠΙΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΝΑΚΡΙΒΕΣ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΕΣ ΣΤΙΣ ΕΚΚΛΗΣΊΕΣ.Ο ΘΕΟΣ ΛΑΤΡΕΥΕΤΑΙ ΚΑΙ ΧΩΡΊΣ ΦΑΜΦΑΡΕΣ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Ακου μητροπολιτη.....βουβες ταινιες μοναχα ο τζαρλι τσαπλιν επαιζε..οσο για το καρναβαλι μην αρχιζεις παλι τα ιδια με τον αλλον!!αυτα απο εναν Ορθοδοξο Μακεδονα!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Δέσποτα μην ασχολείσαι με καρναβάλια τζαμπα χάνεις την ωρα σου και τα λόγια σου. Αν ολοι αυτοι οι καρναβαλιστές και οι εκπρόσωποι συλλόγων διέθεταν το 1/10 της ενέργειας και των χρημάτων που διαθέτει η Μητρόπολη για τους φτωχούς συνανθρώπους μας τα πραγματα θα ηταν πολυ καλυτερα στο νόμο. Ακομα και οι Συριζαίοι που ειναι άθεοι οι περισσότεροι τωρα εκλιπαρούν με πρώτο τον Τσιπρα την εκκλησία να σταθεί στο ύψος της και να συνδράμει στο προσφυγικό. Αλήθεια τωρα ειναι καλη η εκκλησία; Κοιταχτείτε λιγο στον Καθρέφτη και αφού αποβάλετε το καρναβάλι που έχετε μεσα σας μετα να κάνετε σχόλια για το Δεσποτη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Οι Μακεδόνες και θα τραγουδάμε και θα χορεύουμε δίχως τον τρόμο του παρελθόντος. Δεν φοβόμαστε και δεν σκύβουμε το κεφάλι. Χ.Ο. ΜΑΚΕΔΟΝΑΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Κανένας δεν σου απαγορεύει να χορεύεις και να τραγουδάς Έλληνα Μακεδόνα. Αλώστε η Μακεδονία είναι μια και Ελληνική.

   Διαγραφή
  2. Δε κατάλαβα γιατί να φοβηθείς, αφού στη Μακεδονία είσαι(!)

   Διαγραφή
 8. Σεβασμιώτατε σέβομαι απόλυτα τις θέσεις της Εκκλησίας. Δεν είναι όμως περισσότερο λογικό να πείσετε το ποίμνιο να μην συμμετέχει αντί να ζητάτε να μην γίνονται καν;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Μας κοροιδεύεις μάλλον! Αν θες κύριε θεόκλητε να είσαι σωστός να τα λές αυτά όταν μοιράζει κεμπάπια σε νηστείες χριστουγέννων ο δήμος φλώρινας. Αλλά αυτό δεν το βλέπεις.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Εμπρός προβατάκια μου, όπου να ναι φτάνουμε Τεχεράνη, έλεγε ένας καλός ποιμένας...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Τρομερό το κινητό θέλει το Γερμανό του, οι Ρώσοι τον Στάλιν, οι Σέρβοι τον Μιλόσεβιτς, οι κορεάτες τον Κιμ Γιονγκ, το ποίμνιο τον ποιμένα του... Ε τι στο καλό κανένας δεν θέλει την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του;Όλοι ντε και καλά να έχουν κάποιον να τους δείχνει το δρόμο, λες και η ανθρωπότητα γεννάει όλο τυφλούς. (Στο μυαλό ίσως...)

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Τα σχόλια στα blogs υπάρχουν για να συνεισφέρουν οι αναγνώστες στο διάλογο. Η ευθύνη των σχολίων (αστική και ποινική) βαρύνει τους σχολιαστές.