Τρίτη, 8 Μαρτίου 2016

Χρηματοδότηση έργων της ΔΕΤΕΠΑ από τον τοπικό πόρο ανάπτυξης

Η ΔΕΤΕΠΑ στο πλαίσιο κατασκευής των έργων των επεκτάσεων των εγκαταστάσεών της χρηματοδοτήθηκε από τις αναλογούσες πιστώσεις του Τοπικού Πόρου Ανάπτυξης της ΠΕ Φλώρινας κατά το ποσό των 300.000 €.

Θα θέλαμε να τονίσουμε ότι είναι η πρώτη φορά που η ΔΕΤΕΠΑ επιχορηγείται από τις πιστώσεις της Περιφερειακής Ενότητας (αναλογούντα ποσά από τον Τοπικό Πόρο που αντιστοιχούν στην ΠΕ Φλώρινας – πρώην ΝΑ), από τότε που η κατανομή του τοπικού πόρου γίνεται ξεχωριστά στους Δήμους και ξεχωριστά στις Περιφερειακές ενότητες (πρώην Νομαρχίες) της Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας.

Έτσι ευχαριστούμε θερμά τον Αντιπεριφερειάρχη Φλώρινας, κο Μπίρο Στέφανο, που ενέταξε στις χρηματοδοτικές του προτεραιότητες την Τηλεθέρμανση του Δήμου Αμυνταίου, λαμβάνοντας υπόψη τον μεγάλο όγκο αναγκαιοτήτων και έργων που πρέπει να εξυπηρετηθούν από τον Τοπικό Πόρο του Νομού μας, καθώς και την οικονομική στενότητα που υπάρχει.

Επιπλέον έχει ζητηθεί από τον Αντιπεριφερειάρχη να στηρίξει τη ΔΕΤΕΠΑ στο αναπτυξιακό της έργο και στη συνεχή προσπάθεια που καταβάλλει για επέκταση και αναβάθμιση των υποδομών της, συνεχίζοντας την χρηματοδότηση των έργων της Τηλεθέρμανσης από τις πιστώσεις της ΠΕ Φλώρινας του ΕΑΠ 2012-2016.

Τέλος, πραγματοποιήθηκαν οι καταβολές από τον Δήμο Αμυνταίου προς τη ΔΕΤΕΠΑ ποσών της τάξεως των 953.524,00€ από τα αναλογούντα κονδύλια του Τοπικού Πόρου που αντιστοιχούν στο Δήμο Αμυνταίου, για την πληρωμή των τοκοχρεωλύσιων της ΔΕΤΕΠΑ των ετών 2013 και 2014. Τα τοκοχρεωλύσια που πληρώνει η ΔΕΤΕΠΑ (περίπου 500.000€ σε ετήσια βάση για την εξόφληση δανείων που είχαν ληφθεί για την υλοποίηση των έργων της Α’ φάσης το 2003), αποπληρώνονται από τις πιστώσεις του Τοπικού Πόρου ανάπτυξης που αναλογούν στο Δήμο Αμυνταίου.

ΕΚ ΤΗΣ ΔΕΤΕΠΑ
Χαριτίδης Ευθύμιος
Πρόεδρος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια στα blogs υπάρχουν για να συνεισφέρουν οι αναγνώστες στο διάλογο. Η ευθύνη των σχολίων (αστική και ποινική) βαρύνει τους σχολιαστές.