Τρίτη, 12 Απριλίου 2016

Συνεδριάζει η οικονομική επιτροπή του δήμου Αμυνταίου

Συνεδριάζει σήμερα Τρίτη, στις 2 το μεσημέρι στο γραφείο δημάρχου, η οικονομική επιτροπή του δήμου Αμυνταίου, με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξη:
1. Ψήφιση πιστώσεων οικονομικού έτους 2016.
2. Ανατροπή προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης.
3. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο Αμυνταίου περί της υλοποίησης του προϋπολογισμού Α΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2016.
4. Εισήγηση από την Οικονομική Επιτροπή περί τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2016 και κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης.
5. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για την σύνταξη υπομνήματος για ανωμοτί κατάθεση του εποχιακού υπαλλήλου Σαββάκη Σάββα μετά από την υπ’ αριθ. 781/15 κλήση του Ειρηνοδικείου Φλώρινας.
6. Ορισμός συμβολαιογράφου για να συντάξει συμβόλαιο που αφορά την αγορά οικοπέδου, για την επέκταση των Νεκροταφείων Αμυνταίου.
7. Έγκριση πρακτικών εκμίσθωσης του Τουριστικού Περιπτέρου στην Τ.Κ. Νυμφαίου.
8. Ανάθεση μελέτης με τίτλο «Πίνακας υλοτομίας δημοτικού δάσους Ασπρογείων» προϋπολογισμού 500,00€.
9. Ανάθεση μελέτης με τίτλο «Πίνακας υλοτομίας δημοτικού δάσους Κλειδίου» προϋπολογισμού 1.000,00€.
10. Ανάθεση μελέτης με τίτλο «Πίνακας υλοτομίας δημοτικού δάσους Τ.Κ. Νυμφαίου» προϋπολογισμού 2.460,00€.
11. Ανάθεση μελέτης με τίτλο «Αναβάθμιση και επικαιροποίηση υδραυλικής μελέτης ΕΕΛ Φιλώτα» προϋπολογισμού 17.700,00€.
12. Ανάθεση μελέτης με τίτλο «Αναβάθμιση και επικαιροποίηση χημικοτεχνικής μελέτης ΕΕΛ Φιλώτα» προϋπολογισμού 5.000,00€.
13. Ανάθεση μελέτης με τίτλο «Αναβάθμιση και επικαιροποίηση ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης ΕΕΛ Φιλώτα» προϋπολογισμού 5.000,00€.
14. Ανάθεση μελέτης με τίτλο «Τοπογραφική αποτύπωση ανάπλασης Φιλώτα» προϋπολογισμού 6.150,00€.
15. Ανάθεση μελέτης με τίτλο «Αρχιτεκτονική μελέτη ανάπλασης Φιλώτα» προϋπολογισμού 4.551,00€.
16. Ανάθεση μελέτης με τίτλο «Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη ανάπλασης Φιλώτα» προϋπολογισμού 4.305,00€.
17. Ανάκληση της με αριθμό 65/2016 ΑΟΕ και εκ νέου ανάθεση της μελέτης με τίτλο «Μελέτη Φυσικών και άλλων καταστροφών στα πλαίσια της δράσης DECIDE» προϋπολογισμού 17.700,00€.
18. Ανάκληση της με αριθμό 23/2016 ΑΟΕ και εκ νέου ανάθεση της μελέτης με τίτλο «Στατική μελέτη Α/Σ εξωτερικού δικτύου αποχέτευσης Τ.Κ. Κέλλης» προϋπολογισμού 3.690,00€.
19. Ανάκληση της με αριθμό 24/2016 ΑΟΕ και εκ νέου ανάθεση της μελέτης με τίτλο «Στατική μελέτη γέφυρας οδού Αναργύρων – Βαλτονέρων - Λιμνοχωρίου» προϋπολογισμού 4.920,00€.
20. Έγκριση του πρακτικού Ι του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της μελέτης με τίτλο «Διαχειριστική Μελέτη 10ετίας 2016-2025 του Δημοτικού Δάσους Τ.Κ. Νυμφαίου».
21. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας του δημόσιου ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτή της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια οχήματος 4Χ4 με 3 αποσπώμενες υπερκατασκευές στα πλαίσια του έργου με διακριτικό τίτλο DECIDE.
22. Έγκριση Πρακτικών Δημοπρασίας (έπειτα από εξέταση ενδεχόμενων ενστάσεων) του Πρόχειρου (Συνοπτικού) Διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτή – χορηγητή της προμήθειας με τίτλο: “Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Αμυνταίου, για το έτος 2016”, προϋπολογισμού 72.000,00 €.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια στα blogs υπάρχουν για να συνεισφέρουν οι αναγνώστες στο διάλογο. Η ευθύνη των σχολίων (αστική και ποινική) βαρύνει τους σχολιαστές.