Τρίτη, 19 Απριλίου 2016

Συγκρίσεις Τμημάτων Μηχανογραφικού Δελτίου 2016

της Μαρίας Μπιλιώνη,
Συμβούλου Εκπαίδευσης και Σταδιοδρομίας

Δύσκολη κατά γενική ομολογία είναι η απόφαση του κάθε μαθητή για την επιλογή του τμήματος, στο οποίο θέλει να σπουδάσει. Εκτός από την πολύ καλή γνώση του αντικειμένου του κάθε τμήματος, ο υποψήφιος θα κληθεί να επιλέξει μεταξύ 2 ή 3 τμημάτων με παρεμφερή τίτλο και να ιεραρχήσει τις προτιμήσεις του.

Σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να «ζυγίσει» τα θετικά και τα αρνητικά των τμημάτων και να αποφασίσει τελικά τη σειρά προτίμησης, η οποία και θα δηλωθεί στο μηχανογραφικό δελτίο.

Προσπαθώντας, λοιπόν, να βοηθήσω όσους βρίσκονται σε αυτήν την κατάσταση, παρουσιάζω συγκρίσεις τμημάτων πανεπιστημιακών ιδρυμάτων της χώρας του 1ου επιστημονικού πεδίου και σε επόμενα άρθρα μου θα ακολουθήσουν συγκρίσεις τμημάτων όλων των υπολοίπων επιστημονικών πεδίων.

1ο Επιστημονικό Πεδίο
Ξένες φιλολογίες και Τμήμα Μετάφρασης & Διερμηνείας Ιονίου Πανεπιστημίου
Η κύρια διαφορά των φιλολογικών τμημάτων ξένων γλωσσών (Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας) και του Τμήματος Μετάφρασης & Διερμηνείας στην Κέρκυρα είναι τα επαγγελματικά δικαιώματα. Οι απόφοιτοι των ξένων φιλολογιών μπορούν να διδάξουν την ξένη γλώσσα, κάτι που δεν προκύπτει από τα επαγγελματικά δικαιώματα του μεταφραστικού τμήματος. Από την άλλη, οι πτυχιούχοι του μεταφραστικού τμήματος έχουν το δικαίωμα υπογραφής επίσημων μεταφράσεων του κράτους, ενώ οι απόφοιτοι ξένων φιλολογιών δεν το έχουν. Αυτό το δικαίωμα μπορούν να αποκτήσουν μετά από ένα μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στην μετάφραση ή τη διερμηνεία.

Τμήματα που οδηγούν στο ΠΕ2 (Φιλολόγων)
20 (είκοσι) πανεπιστημιακά τμήματα εντάσσουν τους αποφοίτους τους στο ΠΕ2 με βασική επαγγελματική διέξοδο τη διδασκαλία φιλολογικών μαθημάτων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα. Τα τμήματα αυτά είναι αναλυτικά:
6 τμήματα Φιλολογίας (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ιωάννινα, Ρέθυμνο, Καλαμάτα),
1 τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας (Κομοτηνή),
2 τμήματα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας (Αθήνα, Ιωάννινα)
1 τμήμα Φιλοσοφίας & Παιδαγωγικής (Θεσσαλονίκη)
1 Τμήμα Φιλοσοφικών & Κοινωνικών Σπουδών (Ρέθυμνο)
1 τμήμα Φιλοσοφίας (Πάτρα)
4 τμήματα Ιστορίας & Αρχαιολογίας (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ιωάννινα, Ρέθυμνο)
1 τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας & Κοινωνικής Ανθρωπολογίας (Βόλος)
1 τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας & Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών (Καλαμάτα)
1 τμήμα Ιστορίας & Εθνολογίας (Κομοτηνή)
1 τμήμα Ιστορίας (Κέρκυρα)
Οι διαφορές των παραπάνω τμημάτων εντοπίζονται στο πρόγραμμα σπουδών του κάθε τμήματος, δηλ. στα μαθήματα που διδάσκονται οι φοιτητές του κάθε τμήματος και στο πόσο καλά γνωρίζει ο κάθε πτυχιούχος το γνωστικό αντικείμενο των αρχαίων και των λατινικών. Συγκεκριμένα, οι πτυχιούχοι των τμημάτων Φιλολογίας έχουν διδαχθεί πολλά μαθήματα αρχαίων και λατινικών, οι απόφοιτοι των τμημάτων Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας λιγότερα μαθήματα αρχαίων και ελάχιστα μαθήματα λατινικών και, ανάλογα με την κατεύθυνση σπουδών που θα επιλέξουν, πολλά μαθήματα φιλοσοφίας ή παιδαγωγικής ή ψυχολογίας. Οι πτυχιούχοι των τμημάτων Ιστορίας Αρχαιολογίας διδάσκονται περίπου τα ίδια μαθήματα αρχαίων και λατινικών με τους πτυχιούχους των τμημάτων ΦΠΨ και ανάλογα με την επιλεγμένη κατεύθυνση σπουδών πολλές ιστορίες και αρχαιολογίες. Συνεπώς, κριτήριο επιλογής των υποψηφίων μεταξύ των τριών αυτών ομάδων τμημάτων είναι ο αριθμός των μαθημάτων αρχαίων και λατινικών που επιθυμεί ο υποψήφιος να διδαχθεί κατά τις βασικές σπουδές του και κατ’ επέκταση η κύρια επαγγελματική δραστηριότητα που θέλει να έχει αργότερα με την είσοδό του στην αγορά εργασίας.

Τμήματα ξένων γλωσσών και πολιτισμών (σλαβικών, τουρκικών, μεσογειακών, βαλκανικών)
Η ομάδα αυτή των τμημάτων του 1ου ΕΠ (Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών-Θεσσαλονίκη, Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών-Ρόδος, Τμήμα Σλαβικών Σπουδών–Αθήνα, Τουρκικών Σπουδών & Σύγχρονων Ασιατικών Χωρών- Αθήνα, Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξεινίων χωρών-Κομοτηνή), ασχολείται με την εκπαίδευση των φοιτητών στις γλώσσες, τον πολιτισμό και την ιστορία των βαλκανικών, μεσογειακών, σλαβικών και τουρκικών χωρών. Βασικό τους χαρακτηριστικό είναι η διδασκαλία των αντίστοιχων γλωσσών και η εκπαίδευσή τους στον πολιτισμό και την ιστορία των αντίστοιχων χωρών. Η επιλογή ενός από αυτά τα τμήματα καλό είναι να συνδυαστεί με ένα μεταπτυχιακό στα οικονομική ή τη διοίκηση προκειμένου να απασχοληθεί σε εταιρείες που αναπτύσσουν εξαγωγική δραστηριότητα στις ανάλογες χώρες(1).

---------------

1. Ν. Παυλάκος & Σπ. Μιχαλούλης, Πάμε… Πανεπιστήμιο 2016, Orientum Ε.Π.Ε.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια στα blogs υπάρχουν για να συνεισφέρουν οι αναγνώστες στο διάλογο. Η ευθύνη των σχολίων (αστική και ποινική) βαρύνει τους σχολιαστές.