Δευτέρα, 18 Ιανουαρίου 2016

Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Φλώρινας

Συνεδριάζει σήμερα, στις 3 το μεσημέρι στο Πέρασμα, το δημοτικό συμβούλιο Φλώρινας, με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξη:
1. «Παραλαβή και έγκριση μελετών: "Τοπογραφική μελέτη - Διαδρομές σύνδεσης και ανάδειξης νερόμυλων Κρατερού", "Αρχιτεκτονική μελέτη - Διαδρομές σύνδεσης και ανάδειξης νερόμυλων Κρατερού", "Στατική μελέτη - Διαδρομές σύνδεσης και ανάδειξης νερόμυλων Κρατερού", "Περιβαλλοντική μελέτη - Διαδρομές σύνδεσης και ανάδειξης νερόμυλων Κρατερού" και "Δασοτεχνική μελέτη - Διαδρομές σύνδεσης και ανάδειξης νερόμυλων Κρατερού"»
Εισηγητής κος Γεώργιος Απιδόπουλος, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Βασιλικής Σεχίδου, Προϊσταμένης Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
2. «Έγκριση πρακτικού κλήρωσης μελών και συγκρότηση τεσσάρων (4) τριμελών Επιτροπών Παραλαβής Προμηθειών, του άρθρου 28 Ν. 11389/1993 (Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών Τοπικής Αυτοδιοίκησης), για το έτος 2016»
Εισηγητής κος Χρήστος Μπαρδάκας, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Βογδάνη-Δημητρίου, Διευθύντριας Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
3. «Έγκριση πρακτικού κλήρωσης μελών και συγκρότηση επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών έως του ποσού των 2.934,70 €, έτους 2016 Δήμου Φλώρινας»
Εισηγητής κος Χρήστος Μπαρδάκας, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Βογδάνη-Δημητρίου, Διευθύντριας Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
4. «Έγκριση πρακτικού κλήρωσης μελών και συγκρότηση επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών άνω του ποσού των 2.934,70 €, έτους 2016 Δήμου Φλώρινας»
Εισηγητής κος Χρήστος Μπαρδάκας, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Βογδάνη-Δημητρίου, Διευθύντριας Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
5. «Συγκρότηση επιτροπής εκτίμησης κινητών του Δήμου Φλώρινας, για το έτος 2016»
Εισηγητής κος Χρήστος Μπαρδάκας, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Βογδάνη-Δημητρίου, Διευθύντριας Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
6. «Συγκρότηση επιτροπής εκτίμησης ακινήτων του Δήμου Φλώρινας, για το έτος 2016»
Εισηγητής κος Χρήστος Μπαρδάκας, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Βογδάνη-Δημητρίου, Διευθύντριας Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
7. «Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών, εκμίσθωσης κινητών - ακινήτων, έτους 2016 Δήμου Φλώρινας»
Εισηγητής κος Χρήστος Μπαρδάκας, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Βογδάνη-Δημητρίου, Διευθύντριας Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
8. «Συγκρότηση επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων μεταξύ του Δήμου Φλώρινας και των φορολογουμένων, για το έτος 2016»
Εισηγητής κος Χρήστος Μπαρδάκας, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Βογδάνη-Δημητρίου, Διευθύντριας Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
9. «Ορισμός ενός (1) Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του, για τους ελέγχους των στοιχείων για την απόδοση των τελών διαμονής παρεπιδημούντων και επί των ακαθαρίστων εσόδων κέντρων διασκεδάσεως, εστιατορίων κ.λ.π. που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 53 και 54 του ν. 1416/84 και του άρθρου 52 του ν. 2065/92», για το έτος 2016 και εφεξής, μέχρι τροποποιήσεως ή καταργήσεως της παρούσας»
Εισηγητής κος Χρήστος Μπαρδάκας, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Βογδάνη-Δημητρίου, Διευθύντριας Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
10. «Έγκριση λύσης του υφιστάμενου συμβολαίου μίσθωσης εγκατάστασης κεραίας κινητής τηλεφωνίας με την WIND ΕΛΛΑΣ στη θέση "Σταθμός 179- FLORINA", θέση "ΠΛΗΣΙΟΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ" του Δήμου Φλώρινας και σύναψη νέου συμβολαίου με την εταιρεία WIND»
Εισηγητής κος Χρήστος Μπαρδάκας, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Βογδάνη-Δημητρίου, Διευθύντριας Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
11. «Αποδοχή της από 19-10-2015 γνωμοδότησης δικηγόρου, σχετικά με την ύπαρξη κοινοχρήστου χώρου ανάμεσα στα κληροτεμάχια με αριθμούς 1920 και 1292 του πρώην αγροκτήματος Φλώρινας»
Εισηγητής κος Χρήστος Μπαρδάκας, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Βογδάνη-Δημητρίου, Διευθύντριας Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
12. «Έγκριση της με αριθμ. 379/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Φλώρινας, σχετικά με καθορισμό τελών χώρων άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, για το έτος 2016 και εφεξής, εφόσον δεν υπάρξει λόγος τροποποίησής τους»
Εισηγητής κος Χρήστος Μπαρδάκας, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Φλώρινας.
13. «Έγκριση της με αριθμ. 117/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας, σχετικά με γνωμοδότηση και έγκριση αναφορικά με τις διαδρομές αστικών συγκοινωνιών Φλώρινας»
Εισηγητής κος Θεοδόσιος Καραγκιοζίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας.
14. «Έγκριση της με αριθμ. 118/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας, σχετικά με γνωμοδότηση αναφορικά με την επέκταση της αστικής συγκοινωνίας στις Τοπικές Κοινότητες Αχλάδας, Ιτέας, Μελίτης, Νεοχωρακίου, Παπαγιάννη, Σκοπού και Τριποτάμου του Δήμου Φλώρινας»
Εισηγητής κος Θεοδόσιος Καραγκιοζίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας.
15. «Έγκριση της με αριθμ. 119/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας, σχετικά με καθορισμό θέσεων ειδικά διαμορφωμένων πλαισίων για την προβολή υπαίθριας εμπορικής διαφήμισης»
Εισηγητής κος Θεοδόσιος Καραγκιοζίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας.
16. «Έγκριση της με αριθμ. 120/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας, σχετικά με γνωμοδότηση για πινακίδες, ρύθμιση κυκλοφορίας, καθρέπτες στις Τοπικές Κοινότητες Αρμενοχωρίου, Αγίου Βαρθολομαίου, Φλαμπούρου, Πολυπλατάνου και Σιταριάς του Δήμου Φλώρινας»
Εισηγητής κος Θεοδόσιος Καραγκιοζίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας.
17. «Τροποποίηση της υπ' αριθ. 378/2014 αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας»
Εισηγητής κος Αριστείδης Αριστείδου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
18. «Τροποποίηση της υπ' αριθ. 416/2014 αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας»
Εισηγητής κος Θεοδόσιος Καραγκιοζίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια στα blogs υπάρχουν για να συνεισφέρουν οι αναγνώστες στο διάλογο. Η ευθύνη των σχολίων (αστική και ποινική) βαρύνει τους σχολιαστές.