Τρίτη, 12 Ιανουαρίου 2016

Συνεδριάζει η οικονομική επιτροπή της Περιφέρειας

Συνεδριάζει σήμερα, στις 11 το πρωί στην Κοζάνη, η οικονομική επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξη:
1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
2. Λήψη απόφασης επί της ένστασης της εταιρείας Β. ΓΙΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. κατά της με αρ. 143325/2725/19-11-2015 απόφασης έκπτωσης της από το έργο «Αντιπλημμυρική και Περιβαλλοντική προστασία ρέματος Κομνηνάδων» Π.Ε. Καστοριάς
3. Έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης με θέμα: «Συλλογή, αναγνώριση, ταυτοποίηση και αξιοποίηση αυτοφυών μανιταριών της Περιφέρειας Ηπείρου – Περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας (Π.Ε. Γρεβενών) με έμφαση στη διερεύνηση της περιεκτικότητας βιοδραστικών πολυσακχαριτών (β-γλυκάνες)»
4. Έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης με θέμα «Δημιουργία νέων λειτουργικών τροφίμων από γαλακτοκομικά προϊόντα (τυριά, γιαούρτι, κλπ) ,ε β-γλουκάνες ή σκόνη εδωδίμων φαρμακευτικών μανιταριών της Περιφέρειας Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας (Π.Ε. Γρεβενών)»
5. Έγκριση προμήθειας επιπλέον ποσοτήτων αντιπαγετικού άλατος (άσκηση προαίρεσης) για τις ανάγκες αποχιονισμού του Εθνικού Οδικού Δικτύου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
6. Έγκριση πρακτικού διαπραγμάτευσης νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών σχολικού έτους 2015-2016 σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 162922/7374/30-12-2015 πρόσκληση Π.Ε. Κοζάνης
7. Έγκριση ακύρωσης της σύμβασης για την εκτέλεση του δρομολογίου Ανάργυροι – Πεδινό- Νηπιαγωγείο Αετού το οποίο είχε ανατεθεί με την αρ. 1661/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και έγκριση προσφυγής για το δρομολόγιο αυτό, στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης
8. Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας εκπροσώπησης της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς
9. Έγκριση αποδοχής ποσού 1.500.000,00 € με θέμα Κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΕΠ 341 ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΟΡΕΙΝΟΥ ΟΓΚΟΥ ΓΡΑΜΜΟΥ (π.κ. 2008ΣΕ44000020)
10. Έγκριση αποδοχής ποσού 300.000,00 € με θέμα Κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΕΠ 541 (ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΔΜ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΥΔΑΤΩΝ – ΕΡΓΑ ΟΡΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΠΕΔΙΝΗΣ ΥΔΡΟΝΟΜΙΑΣ – ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΧΕΙΜΑΡΟΛΑΒΑΣ)
11. Έγκριση αποδοχής ποσού 450.000,00 € με θέμα Κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΕΠ 541 (ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΤΗΣ ΔΕΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – Ο.Κ.Ω., (π.κ. 2008ΕΠ04100000))
12. Έγκριση ποσού 6.000,00 ευρώ για την διακίνηση αλληλογραφίας (κοινής) των υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (έδρα) και της Περιφερειακής Ενότητας, για το πρώτο δίμηνο του 2016
13. Τυπική επανέγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
14. Έγκριση πληρωμής δαπανών Π.Ε. Γρεβενών
15. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια στα blogs υπάρχουν για να συνεισφέρουν οι αναγνώστες στο διάλογο. Η ευθύνη των σχολίων (αστική και ποινική) βαρύνει τους σχολιαστές.