Πέμπτη, 12 Μαΐου 2016

Νέο πρόγραμμα voucher για ανέργους στον τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Το Ε.Κ.Φ. σας γνωρίζει ότι ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για το νέο πρόγραμμα για ανέργους έως 24 ετών του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος για ανέργους νέες/νέους έως 24 ετών με τίτλο «Δράσεις κατάρτισης, πιστοποίησης και συμβουλευτικής υποστήριξης για άνεργους νέους 18-24 ετών στον τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)».

Για την άρτια υλοποίηση του προγράμματος προβλέπεται η υλοποίηση Θεωρητικής Κατάρτισης 120 ωρών (αμοιβή 5€/ώρα) και Πρακτικής Άσκησης 260 ωρών (αμοιβή 3€/ώρα) όπως και εξατομικευμένη ατομική Συμβουλευτική Υποστήριξη (5 συνεδρίες ανά ωφελούμενο). Η πρακτική θα γίνει σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις.

Αιτήσεις γίνονται ηλεκτρονικά και μέχρι 29-6-2016.

Μόλις 58 θέσεις για τους ανέργους νέες/νέους έως 24 ετών στη Δυτική Μακεδονία.

Σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα στοιχεία του ΟΑΕΔ (Μάρτιος 2016) στη Δυτική Μακεδονία είναι εγγεγραμμένοι 2.850 άνεργοι μέχρι 24 ετών, δηλαδή μόλις 1 στους 50 ανέργους θα έχει την δυνατότητα συμμετοχής στο πρόγραμμα.

Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος και η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΥΕ/ΕΚΤ), ανέλαβαν την υλοποίηση της Πράξης «Δράσεις κατάρτισης, πιστοποίησης και συμβουλευτικής υποστήριξης για άνεργους νέους 18-24 ετών στον τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)».

Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα (Πράξη) επαγγελματικής κατάρτισης, συμβουλευτικής υποστήριξης και πιστοποίησης προσόντων που απευθύνεται σε 1.000 ανέργους ηλικίας 18 – 24 ετών στον τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).

Για την άρτια υλοποίηση του προγράμματος προβλέπεται η υλοποίηση Θεωρητικής Κατάρτισης 120 ωρών και Πρακτικής Άσκησης 260 ωρών όπως και εξατομικευμένη ατομική Συμβουλευτική Υποστήριξη (5 συνεδρίες ανά ωφελούμενο).

Η θεωρητική κατάρτιση θα υλοποιηθεί στα παρακάτω ενδεικτικά αντικείμενα κατάρτισης:
• Web development
• Mobile development
• Cloud computing
• Digital Marketing
• Web Design
• Robotics
• E-commerce

Προβλέπεται η Πιστοποίηση προσόντων και δεξιοτήτων από αναγνωρισμένους φορείς πιστοποίησης.

Δικαίωμα συμμετοχής στη Δράση έχουν άνεργοι νέοι οι οποίοι πληρούν τις κάτωθι γενικές προϋποθέσεις:
• Να έχουν γεννηθεί από την 1η Ιανουαρίου του 1992 και έπειτα έως 29-6-1998.
• Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.
• Να είναι απόφοιτοι Υποχρεωτικής/Δευτεροβάθμιας/Μεταδευτεροβάθμιας/ Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην γραμματεία του ΕΚΦ στο τηλέφωνο: 2385046903

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια στα blogs υπάρχουν για να συνεισφέρουν οι αναγνώστες στο διάλογο. Η ευθύνη των σχολίων (αστική και ποινική) βαρύνει τους σχολιαστές.