Δευτέρα, 30 Μαΐου 2016

Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Αμυνταίου

Συνεδριάζει σήμερα, στις 7 το απόγευμα, το δημοτικό συμβούλιο Αμυνταίου, με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξη:
1. Ορισμός επιτροπής Προσωρινής και οριστικής Παραλαβής για το έργο «Ανέγερση Α΄ Παιδικού Σταθμού Αμυνταίου».
2. Ορισμός επιτροπής Οριστικής Παραλαβής για το έργο «Κατασκευή Δημοτικού Περιμετρικού δρόμου σχεδίου πόλης Αμυνταίου».
3. Ορισμός επιτροπής Οριστικής Παραλαβής για το έργο «Ανέγερση Β’ Παιδικού Σταθμού Αμυνταίου».
4. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Διανοίξεις - διαμορφώσεις-αποκαταστάσεις δημοτικών οδών και κοινοχρήστων χωρών Δ.Ε. Αετού και Κοινοτήτων » προϋπολογισμού 70.771,00€.
5. Έγκριση 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Κατασκευή Δημοτικού Περιμετρικού Δρόμου Σχεδίου Πόλης Αμυνταίου» προϋπολογισμού 6.330.000,00€.
6. Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Αποχέτευση ακαθάρτων εξωτερικού Δικτύου Τ.Δ. Λιμνοχωρίου» προϋπολογισμού 258.000,00€.
7. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Διανοίξεις - διαμορφώσεις-αποκαταστάσεις δημοτικών οδών και κοινοχρήστων χωρών Δ.Ε. Αετού και Κοινοτήτων» προϋπολογισμού 70.771,00€.
8. Παραλαβή της μελέτης με τίτλο : «Μελέτη Η/Μ εγκαταστάσεων Α/Σ εξωτερικού δικτύου αποχέτευσης ΤΚ Κέλλης», προϋπολογισμού 4.918,78 € και χρηματοδότηση ΕΑΠ 2012-16.
9. Παραλαβή της μελέτης με τίτλο : «Επικαιροποίηση μελέτης Τοπικό Ρυμοτομικό κέντρου φυσικής αποκατάστασης ιαματικών πηγών Αγραπιδιάς Λιμνοχωρίου Μπάνιας», προϋπολογισμού 4.900,00 € και χρηματοδότηση ΣΑΤΑ 2013.
10. Παραλαβή της μελέτης με τίτλο : «Τοπογραφική αποτύπωση εξωτερικού δικτύου αποχέτευσης ΤΚ Βαρικού», προϋπολογισμού 17.000,00 € και χρηματοδότηση ΕΑΠ 2012-16.
11. Παραλαβή της μελέτης με τίτλο : «Υδραυλική μελέτη εξωτερικού δικτύου αποχέτευσης ΤΚ Κέλλης», προϋπολογισμού 17.000,00 € και χρηματοδότηση ΕΑΠ 2012-16.
12. Παραλαβή Γ’ Φάσης Επιχειρησιακού Σχεδίου Αμυνταίου - Δείκτες παρακολούθησης και αξιολόγησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος
13. Χορήγηση παράτασης χρόνου περαίωσης εργασιών έργου με τίτλο "Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας ΔΕ Αετού" λόγω ένταξής του στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2014-2020.
14. Έγκριση 6ου ΑΠΕ του έργου με τίτλο ΄΄Κατασκευή 3ου Νηπιαγωγείου Αμυνταίου΄΄
15. Έγκριση 3ου ΑΠΕ του έργου με τίτλο ΄΄Εξωτερικό δίκτυο αποχέτευσης ΤΔ Βαλτονέρου΄΄
16. Έγκριση 4ου ΑΠΕ του έργου με τίτλο ΄΄Ύδρευση Αμυνταίου΄΄
17. Έγκριση 4ου ΑΠΕ του έργου με τίτλο ΄΄Δεξαμενή Ύδρευσης ΤΚ Αετού΄΄
18. Έγκριση 3ου ΑΠΕ του έργου με τίτλο ΄΄Εξωτερικό Δίκτυο Ύδρευσης ΤΚ Κέλλης΄΄
19. Έγκριση 3ου ΑΠΕ του έργου με τίτλο ΄΄Βιολογικοί Καθαρισμοί ΔΔ Δήμου Αετού΄΄
20. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου ΄΄Κατασκευή 3ου Νηπιαγωγείου Αμυνταίου΄΄
21. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου ΄΄Εσωτερικό Δίκτυο Αποχέτευσης ΤΔ Βαλτονέρου΄΄
22. Έγκριση 5ης Παράτασης Τμηματικής προθεσμίας του έργου ΄΄Βιολογικοί Καθαρισμοί ΔΔ Δήμου Αετού΄΄
23. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με την κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης της με αριθμό 152/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.
24. Διάθεση και ψήφιση πιστώσεων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια στα blogs υπάρχουν για να συνεισφέρουν οι αναγνώστες στο διάλογο. Η ευθύνη των σχολίων (αστική και ποινική) βαρύνει τους σχολιαστές.