Δευτέρα, 18 Απριλίου 2016

Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Αμυνταίου

Συνεδριάζει σήμερα Δευτέρα, στις 6 το απόγευμα, το δημοτικό συμβούλιο Αμυνταίου, με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξη:
1. Λήψη απόφασης για το όργανο διανομής και φύλαξης των υδάτων άρδευσης, το χρόνο έναρξης και λήξης της αρδευτικής περιόδου, τον αριθμό των θέσεων υδρονομέων, τον τομέα για τον οποίο προορίζεται κάθε θέση σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ 1&2 του Β.Δ. 28.3/15.4.1957.
2. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεως του ΤΟΕΒ Πετρών.
3. Αποδοχή παραίτησης μέλους από το Τοπικό Συμβούλιο Προσφύγων.
4. Συζήτηση και λήψη απόφασης για «Υποβολή προτάσεων για ίδρυση συγχώνευση και κατάργηση τμημάτων ένταξης Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2016-2017».
5. Λειτουργία υπηρεσιών Καθαριότητας κατά την ημέρα του Σάββατου .
6. Λειτουργία υπηρεσιών Καθαριότητας του Δήμου με διακεκομμένο ωράριο.
7. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή οδοποιίας Τ.Κ. Νυμφαίου» προϋπολογισμού 88.792,00€
8. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Διαμόρφωση Δημοτικού χώρου στην Τ.Κ. Αμυνταίου» προϋπολογισμού 12.500,00€.
9. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης έργου «Διανοίξεις - διαμορφώσεις-αποκαταστάσεις δημοτικών οδών και κοινοχρήστων χωρών Δ.Ε. Αετού και Κοινοτήτων» προϋπολογισμού μελέτης 70.791,00€.
10. Αίτημα προς το Ελληνικό Δημόσιο παραχώρησης στον Δήμο Αμυνταίου του αγροτεμαχίου με αριθμό 271 της διανομής Φιλώτα (νεκροταφεία Τ.Κ. Φιλώτα) σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 37 του Ν. 4235/14.
11. Αποζημίωση λόγω εκτέλεσης του έργου «Εξωτερικοί Αγωγοί λυμάτων Ασπρογείων- Σκλήθρου»
12. Ορισμός επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής για το έργο «Κατασκευή Οδοποιϊας και ασφαλτοστρώσεις δρόμων Τ.Κ. Ξινού Νερού».
13. Ορισμός επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής για το έργο «Aνάπλαση – Συντήρηση Πάρκου Νικολαϊδη στην Τ.Κ. Αγίου Παντελεήμονα».
14. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου "Διανοίξεις-Διαμορφώσεις-Αποκαταστάσεις Δημοτικών Οδών και Κοινόχρηστων Χώρων Δ.Ε. Αμυνταίου", προϋπολογισμού 118.000,00 € και χρηματοδότηση ΕΑΠ.
15. Πρωτόκολλο προσωρινής και oοριστικής παραλαβής του έργου: “Αποχέτευση ακαθάρτων εξωτερικού δικτύου Τ.Δ. Λιμνοχωρίου”.
16. Πρωτόκολλο προσωρινής και oοριστικής παραλαβής του έργου: “Ανάπλαση – Συντήρηση πλατείας και αποκατάσταση οδοστρωμάτων Τ.Κ. Μανιακίου”.
17. Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης Τ.Κ. Λεβαίας» προϋπολογισμού 1.400.000,00€, τις
18. ΄Εγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου επιλογής αναδόχου για το έργο : Νέο αντλιοστάσιο λυμάτων και αγωγοί σύνδεσης στην Τ.Κ. Αγίου Παντελεήμονα
19. Ορισμός μελών για τη συγκρότηση επιτροπής ελέγχου καταλληλότητας οικοπέδου για την ανέγερση Κατασκευή Νηπιαγωγείου Τ.Κ. Αετού΄΄
20. ΄Έγκριση πρακτικού, της αρμόδιας επιτροπής για την αγορά ακινήτου στην Τ.Κ. Ασπρογείων΄΄
21. Παραλαβή της μελέτης με τίτλο : «Τοπογραφία θέσεων Α/Σ εξωτερικού δικτύου αποχέτευσης ΤΚ Κέλλης», προϋπολογισμού 7.380,00 € και χρηματοδότηση ΕΑΠ 2012-16.
22. Παραλαβή της μελέτης με τίτλο : «Τοπογραφική αποτύπωση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης ΤΚ Κέλλης», προϋπολογισμού 12.300,00 € και χρηματοδότηση ΕΑΠ 2012-16.
23. Παραλαβή της μελέτης με τίτλο : «Μελέτη Ασφαλτόστρωσης & Επικαιροποίησης Αγροτικής Οδοποιίας στην περιοχή Βαλτονέρων-Αναργύρων της Δ.Ε. Αετού», προϋπολογισμού 13.485,19 € και χρηματοδότηση ΕΑΠ 2012-16.
24. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την παραίτηση του Δήμου Αμυνταίου από τμήμα του ακινήτου με ΚΑΕΚ 47011ΕΚ00433/0/0 και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για υπογραφή δήλωσης παραίτησης στο Κτηματολογικό Γραφείο Αμυνταίου.
25. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την παραίτηση του Δήμου Αμυνταίου από τμήμα του ακινήτου με ΚΑΕΚ 47011ΕΚ00124/0/0 και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για υπογραφή δήλωσης παραίτησης στο Κτηματολογικό Γραφείο Αμυνταίου.
26. Κατ’ αρχήν απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για την εξαγορά αγροτεμαχίων για την διέλευση σιδηροδρομικών γραμμών του ΟΣΕ, στην κατεύθυνση Αμύνταιο-Φλώρινα
27. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την ανάθεση με διαπραγμάτευση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια οχήματος 4Χ4 με 3 αποσπώμενες υπερκατασκευές στα πλαίσια του έργου με διακριτικό τίτλο DECIDE.
28. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εκμίσθωση του κυλικείου του ΚΑΠΗ Αετού του Δήμου Αμυνταίου
29. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εκμίσθωση τμήματος του αριθμ. 453 (13,9) στρ ΚΑΕΚ (470870323013/0/0) αγροτεμαχίου στην Τ.Κ. Φιλώτα
30. Επί αιτήσεως Οικονόμου Ηλία- σπουδαστή ΤΕΙ, για πρακτική άσκηση στο Δήμο Αμυνταίου
31. Ανάκληση Επαγγελματικής άδειας Πωλητή Λαϊκών Αγορών.
32. Ανανέωση αδειών παραγωγών λαϊκών αγορών Δημοτών Δήμου Αμυνταίου.
33. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί της υλοποίησης του προϋπολογισμού Α΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2016.
34. Συνδιοργάνωση εκδήλωσης με τον Ενωτικό Σύλλογο Λεχοβιτών συνεδρίου με θέμα «ΜΑΡΤΥΡΙΚΟΙ ΤΟΠΟΙ :ΜΝΗΜΗ – ΘΥΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ»
35. Διοργάνωση εκδηλώσεων στα πλαίσια της μνήμης των πολιούχων της πόλης του Αμυνταίου Αγίου Κων/νου και Ελένης.
36. ΄Εγκριση μετάβασης στην Αθήνα.
37. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με την κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης της Οικονομικής Επιτροπής.
38. Διάθεση και ψήφιση πιστώσεων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια στα blogs υπάρχουν για να συνεισφέρουν οι αναγνώστες στο διάλογο. Η ευθύνη των σχολίων (αστική και ποινική) βαρύνει τους σχολιαστές.