Σάββατο, 23 Απριλίου 2016

Ανακοίνωση του ΕΣΔΕΠ του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Ο ΕΣΔΕΠ του ΠΔΜ στο πλαίσιο της μορφοποίησης της εικόνας της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (με έμφαση στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας) παρακολουθεί και αξιολογεί τις τοποθετήσεις εμπλεκομένων φορέων και προσώπων σε επιτροπές και συλλογικά όργανα που έχει συστήσει η πολιτεία (π.χ. Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής, Επιτροπή Εθνικού και Κοινωνικού Διαλόγου) και σε άλλα συλλογικά όργανα.

Με αφορμή δημόσια τοποθέτηση στη Σύνοδο των Προέδρων Παιδαγωγικών Τμημάτων και των Κοσμητόρων Παιδαγωγικών Σχολών που αφορούσε σε ενδεχόμενη «ανάγκη ενσωμάτωσης» τμήματος του ΠΔΜ «σε μεγαλύτερη πανεπιστημιακή μονάδα ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών εντός, αλλά και εκτός γεωγραφικών ορίων της Δυτικής Μακεδονίας» εκφράζουμε τον προβληματισμό μας και δηλώνουμε ότι οι ακαδημαϊκές κοινότητες συχνά τοποθετούνται μέσω θεσμικών οργάνων, ατομικών (πρυτάνεις ΑΕΙ, πρόεδροι ΤΕΙ, κοσμήτορες Σχολών, πρόεδροι Τμημάτων) ή συλλογικών (ΠΟΣΔΕΠ, ΕΣΔΕΠ, Γενικές Συνελεύσεις). Οι θεσμικές απόψεις απηχούν στα όργανα που τις εκφράζουν και, προφανώς, εγκρίνονται από τις συλλογικότητες που τα θεσμικά όργανα εκπροσωπούν ή τις πλειοψηφίες. Φυσικά η έκφραση προσωπικής άποψης δεν υπόκειται σε περιορισμούς αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις η σύγχυση μεταξύ προσωπικών και θεσμικών απόψεων οδηγεί σε παρερμηνείες που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής.

Σε σχέση με τις χωροταξικές κατανομές και ανακατανομές (που προέκυψαν από την εφαρμογή του σχεδίου Αθηνά) στην τριτοβάθμια εκπαίδευση της χώρας και τις πιθανές δεσμεύσεις της πολιτείας για περαιτέρω κινήσεις δηλώνουμε ξεκάθαρα ότι το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας εδρεύει στην ομώνυμη περιφέρεια και μας ενδιαφέρει αποκλειστικά η ανάπτυξη και των δύο πόλων του όπως αυτοί έχουν διαμορφωθεί και ισχύουν στην Κοζάνη (Πολυτεχνική Σχολή) και στη Φλώρινα (Παιδαγωγική Σχολή και Σχολή Καλών Τεχνών). Θα μπορούσε να αποτελέσει αντικείμενο διαλόγου και ευρύτερου προβληματισμού εάν η ανάπτυξη των Σχολών αυτών μπορεί να επέλθει και μέσω της προσέλκυσης Τμημάτων και Σχολών που εδρεύουν σε άλλες περιφέρειες και υπό την προϋπόθεση της παραμονής των Σχολών του ΠΔΜ στις έδρες τους, όπως αναφέρθηκαν παραπάνω.

Βέβαια, η χωροταξική κατανομή της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εκτός από τις ακαδημαϊκές παραμέτρους αφορά και κοινωνικές, οικονομικές, πολιτικές και πολιτιστικές συνθήκες καθώς και τοπικές ιστορίες. Αφορά εκτός από τους διδάσκοντες/ουσες και δεκάδες διοικητικούς υπαλλήλους και εργαζομένους. Τα αυστηρά οικονομοτεχνικά κριτήρια αλλά και οι προσωπικές, πολλές φορές, επιχειρηματολογίες και επιδιώξεις μπορούν να οδηγήσουν σε στρεβλώσεις.

Συνεπώς, προκαλούμε και προσκαλούμε όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς σε ευρύ διάλογο για τα θέματα αυτά αλλά και σε εγρήγορση με απώτερο στόχο την ανάπτυξη του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. O Ενιαίος Σύλλογος Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας εγκαινίασε την έναρξη αυτού του διαλόγου και την οριοθέτηση αρχών προβληματισμού σε σχέση με την τριτοβάθμια εκπαίδευση στην περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας με την ημερίδα που διοργάνωσε την Τετάρτη 23 Μαρτίου 2016, στην Κοζάνη. Σε αυτήν οι ομιλητές/τριες συσχέτισαν με ισχυρή επιχειρηματολογία την τριτοβάθμια εκπαίδευση με την ανάπτυξη της περιφέρειας, τόσο σε θεωρητικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο εφαρμογής. Με το σκεπτικό αυτό θα ακολουθήσουν κι άλλες στοχευμένες δράσεις από την πλευρά μας.

ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Γ. Ιορδανίδης
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Σ. Ηλιάδου-Τάχου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια στα blogs υπάρχουν για να συνεισφέρουν οι αναγνώστες στο διάλογο. Η ευθύνη των σχολίων (αστική και ποινική) βαρύνει τους σχολιαστές.