Σάββατο, 9 Ιανουαρίου 2016

Προκήρυξη πρωταθλήματος α' φάσης λυκείων ομαδικών αθλημάτων και αγώνα δρόμου σε ανώμαλο έδαφος γυμνασίων και λυκείων της Π.Ε. Φλώρινας

Η οργανωτική επιτροπή σχολικών αγώνων Π.Ε. Φλώρινας προκηρύσσει την τέλεση των αγώνων Δρόμου σε ανώμαλο έδαφος (Αγοριών - Κοριτσιών Γυμνασίων και Λυκείων), Ποδοσφαίρου (Αγοριών - Κοριτσιών Λυκείων), Καλαθοσφαίρισης (Αγοριών - Κοριτσιών Λυκείων), Χειροσφαίρισης (Αγοριών - Κοριτσιών Λυκείων) και Πετοσφαίρισης (Αγοριών - Κοριτσιών Λυκείων), σχολικού έτους 2015-2016 ως εξής:

1. ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ ΣΕ ΑΝΩΜΑΛΟ ΕΔΑΦΟΣ
Ημερομηνία: 14.01.2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.
Χώρος: Άλσος Αγίου Παντελεήμονα Φλώρινας (Φ.Ο.Ο.Φ)

Αποστάσεις Λυκείων: Αγόρια 4.000 μ. και Κορίτσια 3.000 μ.
Αποστάσεις Γυμνασίων: Αγόρια 3.000 μ. και Κορίτσια 2.000 μ.
Κάθε σχολείο μπορεί να μετέχει στους αγώνες με ομάδα πέντε (5) μαθητών και πέντε (5) μαθητριών, που πρώτευσαν στο εσωτερικό πρωτάθλημα του σχολείου τους.
Υπεύθυνους για τη μέτρηση των αποστάσεων ορίζουμε τους κ. Τίτα Χρήστο και Δελέγκο Διονύσιο, καθηγητές Φυσικής Αγωγής.
Την ομάδα κάθε σχολείου θα συνοδεύει ένας καθηγητής Φ.Α. ή καθηγητής άλλης ειδικότητας ή γονέας, οι οποίοι θα βρίσκονται σε διατεταγμένη υπηρεσία και είναι υπεύθυνοι για τους μαθητές-τριες.
Σας ενημερώνουμε ότι ο Αγώνας Δρόμου σε ανώμαλο έδαφος για τα Γυμνάσια γίνεται στο πλαίσιο των Σχολικών «Αγώνων ΑθλοΠΑΙΔΕΙΑΣ»

2. ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΑΓΟΡΙΩΝ
Ομάδες δέκα οκτώ (18) ατόμων
Διάρκεια αγώνα δύο (2) ημίχρονα των τριάντα πέντε (35΄) λεπτών
3. ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ
Προκρίνεται για την επόμενη φάση, χωρίς αγώνα η ομάδα του 1ου ΓΕΛ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

4. ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΑΓΟΡΙΩΝ
Ομάδες δώδεκα (12) ατόμων
Διάρκεια αγώνα τέσσερις (4) περίοδοι των οκτώ (8΄) λεπτών
5. ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ
Ομάδες δώδεκα (12) ατόμων
Διάρκεια αγώνα τέσσερις (4) περίοδοι των οκτώ (8΄) λεπτών6. ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΑΓΟΡΙΩΝ
Ομάδες δεκατεσσάρων (14) ατόμων
Διάρκεια αγώνα δύο (2) ημίχρονα των είκοσι πέντε (25΄) λεπτών
7. ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ
Ομάδες δεκατεσσάρων (14) ατόμων
Διάρκεια αγώνα δύο (2) ημίχρονα των είκοσι πέντε (25΄) λεπτών
8. ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΑΓΟΡΙΩΝ
Ομάδες δώδεκα (12) ατόμων
Διάρκεια αγώνα δύο (2) νικηφόρα set των είκοσι πέντε (25) πόντων
9. ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ
Ομάδες δώδεκα (12) ατόμων
Διάρκεια αγώνα δύο (2) νικηφόρα set των είκοσι πέντε (25) πόντων
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ
Παρακαλούνται οι συνοδοί των ομάδων να προσκομίσουν στον αγωνιστικό χώρο τα εξής δικαιολογητικά:
1. Αθλητική μαθητική ταυτότητα. Η ταυτότητα υπογράφεται και σφραγίζεται από το Διευθυντή του σχολείου. (σφραγίδα και στη φωτογραφία του μαθητή-τριας).
Στη μαθητική ταυτότητα επισυνάπτονται :
α. Βεβαίωση ιατρού, ότι ο μαθητής - αθλητής δεν παρουσιάζει κάποιο πρόβλημα υγείας που να μην του επιτρέπει να λάβει μέρος στους αγώνες. Η ιατρική βεβαίωση πρέπει να έχει ημερομηνία που να μην υπερβαίνει το εξάμηνο πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής του αγώνα.
β. Φωτοτυπία του δελτίου ατομικών στοιχείων κάθε μαθητή, που αναγράφεται στην κατάσταση συμμετοχής, μόνο της πλευράς που αναφέρονται τα στοιχεία του μαθητή, η αρχική του εγγραφή στο σχολείο.
2. Κατάσταση συμμετοχής ομαδικών αθλημάτωντου σχολείου στην οποία αναγράφεται ο αριθμός των απουσιών του μαθητή-τριας. Οι καταστάσεις αυτές θα περιλαμβάνουν τις δικαιολογημένες και αδικαιολόγητες απουσίες τρεις (3) το πολύ ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης των αγώνων, σφραγισμένο και υπογεγραμμένο από τον Διευθυντή του σχολείου.
3. Κατάσταση συμμετοχής ατομικών αθλημάτων του σχολείου στην οποία αναγράφεται ο αριθμός των απουσιών του μαθητή-τριας.
4. Υπεύθυνη δήλωση γονέα-κηδεμόνα.

ΓΕΝΙΚΑ
1. Στους Πανελλήνιους Αγώνες Λυκείων μπορούν να συμμετέχουν μαθητές / μαθήτριες Λυκείου που έχουν γεννηθεί κατά το δέκατο όγδοο έτος πριν από το έτος τέλεσης των αγώνων ή τα τρία επόμενα σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.β' της 9283/Δ5/20-01-2015 (ΦΕΚ 143/Β/22-01-2015) Υπουργικής Από-φασης. Δηλαδή για το σχολικό έτος 2015-2016, μπορούν να συμμετέχουν οι μαθητές/μαθήτριες που γεννήθηκαν τα έτη 1998, 1999, 2000.
Για τη συμμετοχή στους Πανελλήνιους Αγώνες Λυκείων Ομαδικών και ατομικών αθλημάτων θα πρέ-πει οι μαθητές-τριες να έχουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, σύμφωνα με την παράγραφο 8 της υπ’ αριθμ. 9283/Δ5/20-01-2015 (ΦΕΚ 143/Β/22-01-2015, ΑΔΑ : 7Υ579-Ψ14) Υπουργικής Απόφασης.
Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα ισχύοντα περί μετεγγραφών στο άρθρο 11.2.1 της υπ. αριθμ 9283/Δ5/20-01-2015 Υπουργικής απόφασης.
2. Την ομάδα κάθε σχολείου θα συνοδεύει ένας καθηγητής Φ.Α. ή καθηγητής άλλης ειδικότητας, οι οποίοι θα πρέπει να βρίσκονται 30΄ λεπτά πριν την έναρξη του αγώνα στον αγωνιστικό χώρο. Μέσα στον αγωνιστικό χώρο θα βρίσκονται μόνο ο συνοδός καθηγητής - τρια και οι μαθητές. Η μετακίνηση και η συμπεριφορά αθλητών/τριών και φιλάθλων κατά τη διεξαγωγή των σχολικών αγώνων, είναι ευθύνη του εκάστοτε σχολείου και του συνοδού εκπαιδευτικού.
3. Ισχύουν οι επίσημοι κανονισμοί των αγωνισμάτων και η ΥΑ 9283/Δ5/20-01-2015 (ΦΕΚ 143/Β/22-01-2015, ΑΔΑ : 7Υ579-Ψ14) του ΥΠΠΕΘ που μπορείτε να βρείτε στο site της ΔΔΕ Φλώρινας (http://srv-dide.flo.sch.gr/web/?p=8428)
4. Οι ομάδες που δεν μπορούν να παραβρεθούν τις καθορισμένες ημερομηνίες των αγώνων παρακαλούνται να ενημερώσουν δύο (2) μέρες νωρίτερα τον υπεύθυνο Ομάδας Φυσικής Αγωγής. Στην περίπτωση που μια ομάδα δεν ενημερώσει και δεν προσέλθει στον αγωνιστικό χώρο αποκλείεται και θα επιφορτισθεί με τα έξοδα του αγώνα (γιατρό και μετακίνηση αντίπαλης ομάδας).
5. Για οποιοδήποτε θέμα μπορείτε να απευθυνθείτε στον Υπεύθυνο Ομάδας Φυσικής Αγωγής, κ. Παπαδόπουλο Άγγελο, σταθερό τηλ: 23850 54580 Κιν.6976865338.
6. Για τη μεταφορά των μαθητών-αθλητών μπορείτε να ενημερωθείτε δύο μέρες πριν τους αγώνες στα τηλέφωνα 23850-54580 (Παπαδόπουλος Α.) και 2385054587 (Δελέγκος Δ.)
 

Παρακαλούνται:
1. Τα σχολεία να μεριμνήσουν για όλα όσα περιλαμβάνονται, σχετικά με τις υποχρεώσεις τους στην ΥΑ 9283/Δ5/20-01-2015 (ΦΕΚ 143/Β/22-01-2015).
2. Οι καταστάσεις συμμετοχής για τον Αγώνα Δρόμου σε ανώμαλο έδαφος να σταλούν στο FAX 23850-44373 στην Ο.Ε.Σ.Α. Φλώρινας έως την Τρίτη 12.01.2016 ή να τις προσκομίσουν στην Ο.Ε.Σ.Α Φλώρι-νας.
3. Το Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Φλώρινας και Αμυνταίου παρακαλούνται να προετοιμάσουν τους σχετικούς χώρους.
4. Το Γενικό Νοσοκομείο και το ΕΚΑΒ Φλώρινας να είναι σε ετοιμότητα κατά τη διάρκεια των αγώνων.
Οι σχολικοί αγώνες πρωτίστως στοχεύουν στη χαρά της συμμετοχής των μαθητών/τριών- αθλη-τών/τριών και των φιλάθλων και στη βιωματική προώθηση της δια βίου άθλησης, του φίλαθλου πνεύ-ματος και του σεβασμού του αντιπάλου. Σ’ αυτό το πνεύμα παρακαλούμε τη συνεισφορά όλων για την ομαλή διεξαγωγή των αγώνων και την κόσμια συμπεριφορά μαθητών/τριών και τυχόν φιλάθλων.

Σας ευχαριστούμε.
Για την Ο.Ε.Σ.Α. Φλώρινας
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.Σ.Α Φλώρινας
Διευθυντής Δ.Δ.Ε. Φλώρινας
Τζώτζης Ιωάννης

1 σχόλιο:

Τα σχόλια στα blogs υπάρχουν για να συνεισφέρουν οι αναγνώστες στο διάλογο. Η ευθύνη των σχολίων (αστική και ποινική) βαρύνει τους σχολιαστές.