Σάββατο, 31 Δεκεμβρίου 2011

Συνεδριάζει σήμερα το δημοτικό συμβούλιο Φλώρινας

Στις 2 σήμερα το μεσημέρι θα συνεδριάσει το δημοτικό συμβούλιο Φλώρινας, στην τελευταία συνεδρίαση του έτους, με τα παρακάτω 14 θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Σχετικά με μεταβίβαση καταστημάτων Δημοτικής αγοράς
2. Σχετικά με παράταση συμβάσεων προμήθειας υγρών καυσίμων
3. Σχετικά με μείωση μισθωμάτων Δημοτικού περιπτέρου στον σιδηροδρομικό σταθμό Φλώρινας και καταστημάτων στην Δημοτική αγορά Φλώρινας με αρ.34,35.37,48 και 49.
4. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού προμήθειας καυσίμων για το έτος 2012
5. Σχετικά με αναλήψεις πιστώσεων που αφορούν σε συνδιοργάνωση εκδηλώσεων του Δήμου Φλώρινας
6. Σχετικά με επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού 3.277,91 ευρώ στον κ. Αλέξανδρο Δαλαμήτρο του Χρήστου (επιστροφή από το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας
7. Αποδοχή επιχορήγησης 6.651,60 ευρώ και τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011 του Δήμου Φλώρινας
8. Έγκριση της απόφασης 36/2011 του ΔΣ της κοινωφελούς Επιχείρισης του Δήμου Φλώρινας η οποία αφορά στην 1η τροποποίηση Προϋπολογισμού έτους 2011
9. Έγκριση της απόφασης 32/2011 της κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Φλώρινας η οποία αφορά στην έκδοση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υλοποίηση της δράσης “Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής” από την Ε.Ε.Τ.Α.Α.
10. Σχετικά με παραχώρηση αυτοκινήτων προγράμματος “Βοήθεια στο σπίτι” στην ΔΗΚΕΦ
11. Έγκριση της απόφασης 41/2011 του ΔΣ της κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Φλώρινας η οποία αφορά στην κατάρτιση και ψήφιση Διετούς Προγράμματος Δράσης 2012-2013
12. Ορισμός δύο (2) εκπροσώπων του Δήμου Φλώρινας με τους αναπληρωτές τους, στην επιτροπή υλοποίησης και παρακολούθησης της Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Φλώρινας και της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Φλώρινας
13. Σχετικά με μετονομασία αποχαρακτηρισμένων Πειραματικών Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων του Δήμου Φλώρινας
14. Σχετικά με έγκριση της υπ’ αριθμού 1/2011 απόφασης της Επιτροπής Γνωμοδότησης του Τομέα Εμπορίου του Δήμου Φλώρινας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια στα blogs υπάρχουν για να συνεισφέρουν οι αναγνώστες στο διάλογο. Η ευθύνη των σχολίων (αστική και ποινική) βαρύνει τους σχολιαστές.