Τρίτη, 17 Μαΐου 2016

Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Φλώρινας

Συνεδριάζει σήμερα, στις 3 το μεσημέρι στο Πέρασμα, το δημοτικό συμβούλιο Φλώρινας, με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξη:
1. «Έγκριση της υπ. αριθμ. 41/2016 απόφασης Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας, σχετικά με την Γ΄ τροποποίηση προϋπολογισμού ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ οικονομικού έτους 2016 του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας»
Εισηγητής κος Παναγιώτης Μαβίδης, Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Ελένης Γκορτσίλα, Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Δ/νσης του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας.
2. «Έγκριση της υπ. αριθμ. 38/2016 απόφασης Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας, σχετικά με καθορισμό θέσεων για πρακτική άσκηση μαθητών ΤΕΕ-ΕΠΑ.Σ. στο Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας»
Εισηγητής κος Παναγιώτης Μαβίδης, Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Ελένης Γκορτσίλα, Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Δ/νσης του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας.
3. «Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 303/2012 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας»
Εισηγητής κος Νικόλαος Αλεξιάδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του Δρ. Ιωάννη Μουντούση, Προϊσταμένου Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Δήμου Φλώρινας.
4. «Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Φλώρινας με τους αναπληρωτές τους στην Τακτική Γενική Συνέλευση της ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε.»
Εισηγητής κος Αλεξιάδης Νικόλαος, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του κου Ιωάννη Αναγνωστόπουλου, Προϊσταμένου Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Περιβάλλοντος Δήμου Φλώρινας.
5. «Έγκριση Ανανέωσης - Χορήγησης Παραγωγικής άδειας πωλητή Λαϊκής αγοράς Φλώρινας στον κ. Ιορδάνη Κώτσου του Αναστασίου»
Εισηγητής κος Νικόλαος Αλεξιάδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του κου Μιχαήλ Καρακόλη, πρώην Αντιδημάρχου Φλώρινας.
6. «Έγκριση Ανανέωσης - Χορήγησης Παραγωγικής άδειας πωλητή Λαϊκής αγοράς Φλώρινας στον κ. Δημήτριο Παπαδημητρίου του Ευαγγέλου»
Εισηγητής κος Νικόλαος Αλεξιάδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του κου Μιχαήλ Καρακόλη, πρώην Αντιδημάρχου Φλώρινας.
7. «Έγκριση Ανανέωσης - Χορήγησης Παραγωγικής άδειας πωλητή Λαϊκής αγοράς Φλώρινας στον κ. Πέτρο Παπαναούμ του Παντελή»
Εισηγητής κος Νικόλαος Αλεξιάδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του κου Μιχαήλ Καρακόλη, πρώην Αντιδημάρχου Φλώρινας.
8. «Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2016 του Δήμου Φλώρινας»
Εισηγητής κος Χρήστος Μπαρδάκας, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Βογδάνη-Δημητρίου, Διευθύντριας Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
9. «Έγκριση διενέργειας προμήθειας έτους 2016 του Δήμου Φλώρινας»
Εισηγητής κος Χρήστος Μπαρδάκας, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Βογδάνη-Δημητρίου, Διευθύντριας Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
10. «Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 67/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας»
Εισηγητής κος Χρήστος Μπαρδάκας, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του κου Μιχαήλ Παπαγιαννάκη, Προϊσταμένου Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής Δήμου Φλώρινας.
11. «Έγκριση σύναψης Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας μεταξύ Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας / Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και Δήμου Φλώρινας»
Εισηγητής κος Χρήστος Μπαρδάκας, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του κου Μιχαήλ Παπαγιαννάκη, Προϊσταμένου Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής Δήμου Φλώρινας.
12. «Περί κατανομής πιστώσεων για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας έτους 2016 και υπολοίπων παρελθόντων ετών»
Εισηγητής κος Χρήστος Μπαρδάκας, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Βογδάνη-Δημητρίου, Διευθύντριας Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
13. «Έγκριση μελετών και Ορισμός τρόπου εκτέλεσης έργων»
Εισηγητής κος Νικόλαος Αλεξιάδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του κου Γεώργιου Απιδόπουλου, πρώην Αντιδημάρχου Φλώρινας.
14. «Παραλαβή και έγκριση υπηρεσιών στο πλαίσιο υποστήριξης της Τεχνικής Υποστήριξης του Δήμου Φλώρινας 4.1.1 Ενεργειακές επιθεωρήσεις δημοτικών κτηρίων Φλώρινας και 4.2.1 Σχέδιο Δράσης Αειφορικής Ενέργειας Δήμου Φλώρινας – Συμμετοχή στο ¨Σύμφωνο Δημάρχων¨».
Εισηγητής κος Νικόλαος Αλεξιάδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του κου Γεώργιου Απιδόπουλου, πρώην Αντιδημάρχου Φλώρινας.
15. «Παραλαβή και έγκριση "ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ"»
Εισηγητής κος Νικόλαος Αλεξιάδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του κου Γεώργιου Απιδόπουλου, πρώην Αντιδημάρχου Φλώρινας.
16. «Συνδιοργάνωση εκδήλωσης του Δήμου Φλώρινας με τον Σύλλογο Ελλήνων Ορειβατών Φλώρινας, ορεινού τρεξίματος – Florina Trail Challenge»
Εισηγητής κος Αριστείδης Αριστείδου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
17. «Συνδιοργάνωση Διεθνούς Εκδήλωσης Μηχανοκίνητου Αθλητισμού – 4X4 Rally Greece Offroad»
Εισηγητής κος Αριστείδης Αριστείδου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
18. «Συνδιοργάνωση εκδηλώσεων του Δήμου Φλώρινας με την Ένωση Κρητών και Φίλων Κρήτης Ν. Φλώρινας, για την 75η επέτειο της μάχης της Κρήτης»
Εισηγητής κος Αριστείδης Αριστείδου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
19. «Συνδιοργάνωση του Δήμου Φλώρινας με την Παιδαγωγική Σχολή του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, του 10ου International Conference on Conceptual Change»
Εισηγητής κος Αριστείδης Αριστείδου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
20. «Συνδιοργάνωση εκδηλώσεων του Δήμου με τον Αθλητικό Μορφωτικό Σύλλογο Λόφων, για την τοπική εορτή Αγ. Κωνσταντίνου και Ελένης»
Εισηγητής κος Αριστείδης Αριστείδου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια στα blogs υπάρχουν για να συνεισφέρουν οι αναγνώστες στο διάλογο. Η ευθύνη των σχολίων (αστική και ποινική) βαρύνει τους σχολιαστές.