Δευτέρα, 1 Φεβρουαρίου 2016

Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Αμυνταίου

Συνεδριάζει σήμερα Δευτέρα, στις 6 το απόγευμα, το δημοτικό συμβούλιο Αμυνταίου με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξη:
• Συζήτηση και λήψη απόφασης για τις «Μεταβολές Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2016-2017».
• Πρόταση δημοτικού συμβουλίου σχετικά με τον αριθμό αδειών άσκησης υπαίθριου εμπορίου δήμου Αμυνταίου και προτεινόμενου τέλους σύμφωνα με την αριθμό. 246/2015 α.ο.ε. « καθορισμός του ύψους και του τρόπου είσπραξης του καταβαλλόμενου τέλους ανά άδεια και θέση των αδειών άσκησης υπαίθριου εμπορίου».
• Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης για τη διενέργεια σωστικής ανασκαφικής έρευνας στην Τ.Κ. Αετού του Δήμου Αμυνταίου.
• Έγκριση διενέργειας της προμήθειας με τίτλο “Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Αμυνταίου και των Νομικών του Προσώπων για το έτος 2016”, προϋπολογισμού 416.528,40 €.
• Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης έργου «Διανοίξεις - διαμορφώσεις-αποκαταστάσεις δημοτικών οδών και κοινοχρήστων χωρών Δ.Ε. Αετού και Κοινοτήτων» προϋπολογισμού μελέτης 70.791,00€.
• Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης υποέργου με τίτλο «Εξωτερικοί αγωγοί λυμάτων Αετού-Αγραπιδιών-Πεδινού» της πράξης με τίτλο «Εξωτερικοί αγωγοί λυμάτων Δήμου Αμυνταίου».
• Tροποποίηση τεχνικού προγράμματος.
• Συζήτηση και λήψη απόφασης για παραίτηση του Δήμου από τμήμα ιδιοκτησίας για το οποίο έγινε εσφαλμένη εγγραφή στο Εθνικό Κτηματολόγιο, στην περιοχή Σωτήρος.
• Συζήτηση και λήψη απόφασης για την Αγορά ακινήτου στην Τ.Κ. Ασπρογείων.
• Παραχώρηση χρήσης έκτασης 100,00 τ.μ. στην Τ.Κ. Αναργύρων για την ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης.
• Παραχώρηση χρήσης οχημάτων του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» στην Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Αμυνταίου (ΔΗΚΕΑ) για την υλοποίηση του προγράμματος.
• Συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών, έτους 2016.
• Διενέργεια κλήρωσης ενός Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του ως μέλους της Επιτροπής Παραλαβής Εργασιών – Υπηρεσιών, έτους 2016.
• Διενέργεια κλήρωσης δύο Δημοτικών Συμβούλων με τους αναπληρωτές τους ως μελών της Επιτροπής Παραλαβής Έργων αξίας μέχρι του ποσού των 7.219,37 € (5.869,40 € προ ΦΠΑ) και Συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής Έργων αξίας μέχρι του ποσού των 7.219,37 € (5.869,40 € προ ΦΠΑ), έτους 2016.
• Διενέργεια κλήρωσης ενός Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του ως μέλους της Επιτροπής Παραλαβής Έργων αξίας άνω του ποσού των 7.219,37 € (5.869,40 € προ ΦΠΑ), έτους 2016.
• Διενέργεια κλήρωσης δύο Δημοτικών Συμβούλων με τους αναπληρωτές τους ως μελών της Επιτροπής Εκτίμησης και Καταμέτρησης Δημοτικών Ακινήτων (για απ’ ευθείας εκμίσθωση ή εκποίηση).
• Διαγραφές από βεβαιωτικούς καταλόγους Δήμου Αμυνταίου.
• Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην Δ.Κ. Αμυνταίου Περιοχή Σωτήρα και καθορισμός όρων δημοπράτησης.
• Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεως Mάρκου Ουρανία- σπουδάστρια ΤΕΙ, για πρακτική άσκηση στο Δήμο Αμυνταίου.
• Ανανέωση αδειών παραγωγών λαϊκών αγορών Δημοτών Δήμου Αμυνταίου.
• Κατανομή πίστωσης ποσού 74.470,00€ για λειτουργικές δαπάνες σχολείων.
• Συζήτηση και λήψη απόφασης σύμφωνα με την εισήγηση της οικονομικής επιτροπής για την υλοποίηση του Προϋπολογισμού Δ΄ τριμήνου Οικονομικού έτους 2015.
• Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με την κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης της Οικονομικής Επιτροπής.
• Aνατροπή ανάληψης υποχρέωσης.
• Διάθεση και ψήφιση πιστώσεων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια στα blogs υπάρχουν για να συνεισφέρουν οι αναγνώστες στο διάλογο. Η ευθύνη των σχολίων (αστική και ποινική) βαρύνει τους σχολιαστές.