Παρασκευή, 26 Φεβρουαρίου 2016

Κοινό υπόμνημα των βουλευτών ΣΥ.ΡΙΖ.Α. Αρκαδίας, Κοζάνης και Φλώρινας προς τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Κ. Υπουργέ,
Αναφορικά με την με γενικό αριθμό 217 και ειδικό αριθμό 2 και ημερομηνία 15-02-2015 τροπολογία που καταθέσατε στο νομοσχέδιο που συζητείται σήμερα και αύριο στην Ολομέλεια της Βουλής του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης («Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης κτλ»), θα θέλαμε, πέραν και των προφορικών μας παρεμβάσεων, να σας θέσουμε και με το παρόν Υπόμνημα τα εξής:

Α. Λάβαμε γνώση, όπως και εσείς, ήδη από τον περασμένο Δεκέμβριο, την κοινή πρόταση των δημάρχων των πέντε (5) ενεργειακών Δήμων (Κοζάνης, Εορδαίας, Φλώρινας, Αμυνταίου, Μεγαλόπουλης), η οποία πλέον κατά λέξη έχει ως εξής:
Εισαγωγή νέας παραγράφου (γ): «Ποσοστό 20% των εσόδων από πλειστηριασμούς αδιάθετων δικαιωμάτων εκπομπών κατατίθεται σε ειδικό λογαριασμό που στόχο έχει τη χρηματοδότηση της δημιουργίας θέσεων εργασίας σε τομείς που δεν σχετίζονται με τις δραστηριότητες εξόρυξης και παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη, στους νομούς Κοζάνης, Φλώρινας και Αρκαδίας, οι οποίοι θα πληγούν περισσότερο από τη σταδιακή μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών.»

Β. Την ρύθμιση αυτή, ακόμη και όχι απαραίτητα στο ως άνω ποσοστό, την θεωρούμε δίκαιη, αναγκαία για το παρόν και το μέλλον των περιοχών μας, σύμφωνη με το ευρωπαϊκό δίκαιο και ουσιώδη για την δυναμικότητα του πολιτικού μας χώρου. Αναλυτικά:
- Η ρύθμιση αυτή είναι δίκαιη, ιδίως για τις μέλλουσες γενιές και τη μεταλιγνιτική εποχή, καθώς οι περιοχές μας, όσο περισσότερο θα αποσύρεται η λιγνιτική ισχύς τους, θα μείνουν περιβαλλοντικά τραγικά υποβαθμισμένες («κρανίου τόπος»), με ολοένα και διογκούμενη ανεργία. Οι περιοχές μας έχουν παραχωρήσει τα εδάφη και τα υπεδάφη τους, θυσίασαν τους υδροφόρους τους ορίζοντες και την υγεία των κατοίκων τους, προκειμένου για πολλές δεκαετίες να υλοποιείται το εθνικό ενεργειακό σχέδιο. Αποτελεί κεντρικό στρατηγικό στόχο του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. για τις περιοχές μας ο σχεδιασμός της περιβαλλοντικής τους αποκατάστασης και ανάταξης, ο οποίος μετά από τόσες δεκαετίες περιβαλλοντικής καταστροφής, θα χρειαστεί ικανά χρηματοδοτικά εργαλεία.
- Η ρύθμιση είναι αναγκαία για το παρόν και το μέλλον των περιοχών μας, καθώς ολοένα και περισσότερο εργατικό δυναμικό που σήμερα απασχολείται σε δραστηριότητες ενέργειας, θα περιπίπτει σε καθεστώς ανεργίας (σύμφωνα με τους υπολογισμούς του ΤΕΕ Δ. Μακεδονίας, η απόσυρση 300 MW λιγνιτικής ισχύος, θα στερήσει από την τοπική οικονομία 83 εκ. ευρώ ετησίως και θα προκαλέσει απώλεια 1559 άμεσων και έμμεσων θέσεων εργασίας).
- Η ρύθμιση αυτή είναι σύμφωνη με το ευρωπαϊκό δίκαιο, συνεπώς πρέπει να συμμορφωθούμε με αυτό, καθώς στην πρόταση που κατέθεσε στο πλαίσιο της αναθεώρησης της οδηγίας 2003/87/ΕΚ για τη λειτουργία του Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (ΕΣΕΔΕ), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 15-7-2015 αναφέρει ότι: «Τα έσοδα από το ΣΕΔΕ της ΕΕ θα πρέπει επίσης να χρησιμοποιηθούν για την προαγωγή της δημιουργίας δεξιοτήτων και της ανακατανομής του εργατικού δυναμικού που επηρεάζεται από τη μετάβαση των θέσεων απασχόλησης σε μια οικονομία χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών, σε στενή συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους».
- Η ρύθμιση αυτή είναι, τέλος, ουσιώδης για την δυναμικότητα του πολιτικού μας χώρου, καθώς συνδέεται με ζωτικές λειτουργίες της ύπαρξης των Νομών Αρκαδίας, Κοζάνης και Φλώρινας. Η απόφαση των δημάρχων να προβούν στη διεκδίκηση αυτή μας βρίσκει σύμφωνους στην ουσία της, καθώς θα δημιουργηθούν τα απαραίτητα χρηματοδοτικά εργαλεία για την περιβαλλοντική ανάταξη της περιοχής, γεγονός που θα αντισταθμίσει και τις θέσεις εργασίας που πρόκειται να απολεστούν.

Κ. Υπουργέ,
Λαμβάνοντας υπόψιν τα παραπάνω και την κοινή μας βούληση, σας ζητάμε να δεχθείτε την προτεινόμενη τροπολογία (ακόμη και με μικρότερο ποσοστό), με την οποία είμαστε σύμφωνοι επί της αρχής. Σε διαφορετική περίπτωση, παρακαλούμε να δώσετε μία ουσιώδη ευκαιρία και στοιχειώδη χρόνο στον διάλογο που γίνεται, ώστε να καταστεί δυνατό να βρεθεί η τομή εκείνη που θα αντανακλά την υλοποίηση των πολιτικών μας.

Αθήνα, 23-2-2016
Οι υπογράφοντες Βουλευτές

Νομός Αρκαδίας
Γιώργος Παπαηλιού

Νομός Κοζάνης
Δημήτρης Δημητριάδης
Θέμης Μουμουλίδης
Γιάννης Θεοφύλακτος
Γιώργος Ντζιμάνης


Νομός Φλώρινας
Κων/νος Σέλτσας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια στα blogs υπάρχουν για να συνεισφέρουν οι αναγνώστες στο διάλογο. Η ευθύνη των σχολίων (αστική και ποινική) βαρύνει τους σχολιαστές.