Τρίτη, 23 Φεβρουαρίου 2016

Πρόσκληση για τεχνικό έλεγχο των κυκλοφορούντων μοτοσικλετών με δίδυμο εμπρόσθιο τροχό με έδρα την Π.Ε. Φλώρινας

• Προσκαλούνται για τεχνικό έλεγχο μέχρι τις 30 Απριλίου 2016 οι μοτοσικλέτες χαρακτηριζόμενες ως δίκυκλες με δίδυμο εμπρόσθιο τροχό, ανεξαρτήτως κυβισμού, των οποίων η αναγραφόμενη στην άδεια κυκλοφορίας διεύθυνση κατοικίας ή έδρα της επιχείρησης του κατόχου ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας (Νομός Φλώρινας), εφόσον έχει παρέλθει τετραετία από την ημερομηνία πρώτης κυκλοφορίας στην Ελλάδα καθώς και οι ήδη ταξινομημένες ως μεταχειρισμένες προερχόμενες από χώρες του εξωτερικού και δεν έχουν Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου.

• Οι μοτοσικλέτες που έχουν ταξινομηθεί ως καινούργιες, υποχρεούνται να προσέλθουν για τεχνικό έλεγχο μετά από τέσσερα (4) έτη από την ημερομηνία έκδοσης της πρώτης άδειας κυκλοφορίας, με προθεσμία από τρεις (3) πρίν, έως μία (1) εβδομάδα μετά την ημερομηνία αυτή.

• Οι ανάριθμες μεταχειρισμένες μοτοσικλέτες με δίδυμο εμπρόσθιο τροχό που προέρχονται από χώρες του εξωτερικού, για να χορηγηθεί άδεια κυκλοφορίας, θα πρέπει να εφοδιαστούν με Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου.

• Όσες μοτοσικλέτες έχουν εφοδιαστεί με Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου, αυτό ισχύει μέχρι τη λήξη του.

• Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να επικοινωνούν με τα ΙΚΤΕΟ για τον καθορισμό της ημερομηνίας ελέγχου.

• Ο κάτοχος μοτοσικλέτας, ο οποίος την προσκομίζει εκπρόθεσμα για περιοδικό ή επαναληπτικό έλεγχο, υπόκειται στην καταβολή πρόσθετου ειδικού τέλους σύμφωνα με το Ν. 1350/1983 όπως ισχύει και τιμωρείται σύμφωνα με το άρθρο 86 του Κ.Ο.Κ.

Ο Γενικός Διευθυντής Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας
Βασίλειος Χατζηαποστόλου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια στα blogs υπάρχουν για να συνεισφέρουν οι αναγνώστες στο διάλογο. Η ευθύνη των σχολίων (αστική και ποινική) βαρύνει τους σχολιαστές.