Πέμπτη, 31 Δεκεμβρίου 2015

Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Αμυνταίου

Συνεδριάζει σήμερα, στη 1 το μεσημέρι, το δημοτικό συμβούλιο Αμυνταίου, με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξη:
1. Παράταση συμβάσεων καθαριότητας για ένα ακόμη έτος του Ν 4325/2015 με τον Ν.4351/2015.
2. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την χορήγηση 2ης Παράτασης χρόνου περαίωσης εργασιών για το έργο "Διανοίξεις-Διαμορφώσεις-Αποκαταστάσεις δημοτικών οδών και κοινόχρηστων χώρων ΔΕ Αμυνταίου", με προϋπολογισμό 118.000,00 € και χρηματοδότηση Ε.Α.Π.
3. Συζήτηση και λήψη απόφασης για παραίτηση του Δήμου από τμήμα ιδιοκτησίας για το οποίο έγινε εσφαλμένη εγγραφή στο Εθνικό Κτηματολόγιο, στην περιοχή Σωτήρος.
4. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Έργα εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης αρδευτικού δικτύου Τ.Κ. Λεχόβου» προϋπολογισμού 430.500,00€.
5. Έγκριση πρωτοκόλλου διοικητικής παραλαβής για χρήση του έργου «Σύνδεση αρχαιολογικού χώρου Τ.Κ. Πετρών με δίκτυο ύδρευσης Δήμου Αμυνταίου»
6. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με την κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης της Οικονομικής Επιτροπής.
7. Ανατροπή υπολοίπων αναλήψεων υποχρεώσεων έτους 2015.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια στα blogs υπάρχουν για να συνεισφέρουν οι αναγνώστες στο διάλογο. Η ευθύνη των σχολίων (αστική και ποινική) βαρύνει τους σχολιαστές.