Παρασκευή, 17 Ιουνίου 2016

Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Αμυνταίου

Συνεδριάζει σήμερα, στις 7 το απόγευμα, το δημοτικό συμβούλιο Αμυνταίου, με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξη:
1. Επικαιροποίηση της με αριθμό 373/2015 απόφασης του δημοτικού συμβουλίου που αφορά τον καθορισμό του αριθμού των ασκούμενων σπουδαστών ΤΕΙ και τη διάθεση της πίστωσης.
2. Πρωτόκολλο προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: “Κρασπεδώσεις – Πεζοδρομήσεις Τοπικών Κοινοτήτων Φιλώτα”.
3. Γνωμοδότηση Δ.Σ. για «Επικαιροποιημένη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων των Ορυχείων Αμυνταίου και Λακκιάς» (Ανανέωση Ε.Π.Ο.)
4. Έγκριση μελέτης του έργου «Αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων Δ.Ε. Φιλώτα» προϋπολογισμού 12.628,00€ και καθορισμός της διαδικασίας ανάθεσης κατασκευής του.
5. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος του Δήμου Αμυνταίου για το έτος 2016, έγκριση μελέτης του έργου «Ασφαλτοστρώσεις αποκαταστάσεις οδοποιίας Δ.Ε. Αετού» προϋπολογισμού 12.500,00€ και καθορισμός της διαδικασίας ανάθεσης κατασκευής του.
6. Έγκριση μελέτης του έργου «Διαμόρφωση Ο.Τ. 118 Πόλης Αμυνταίου» προϋπολογισμού 12.500,00€ και καθορισμός της διαδικασίας ανάθεσης κατασκευής του.
7. ΄Εγκριση 4ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου ΑΝΕΓΕΡΣΗ Β’ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
8. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεως Δημότη του Δήμου Αμυνταίου για παράταση κατάληψης δημοτικής έκτασης.
9. Ακύρωση της με αριθμό 198/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης του 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Κατασκευή Δημοτικού Περιμετρικού Δρόμου Σχεδίου Πόλης Αμυνταίου» προϋπολογισμού 6.330.000,00€ και λήψη νέας για έγκριση ή μη του επανυποβαλλόμενου 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του προαναφερόμενου έργου
10. Ακύρωση της με αριθμό 199/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Αποχέτευση ακαθάρτων εξωτερικού Δικτύου Τ.Δ. Λιμνοχωρίου» προϋπολογισμού 258.000,00€ και λήψη νέας για έγκριση ή μη του επανυποβαλλόμενου 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του προαναφερόμενου έργου.
11. Έγκριση έκθεσης εκτίμησης και καταμέτρησης αγροτεμαχίου με ΚΑΕΚ
470112204004 και αριθμό κτηματογράφησης 2210 κτηματικής περιοχής Αμυνταίου, για την εξαγορά της συνολικής του έκτασης, για την διέλευση παραλλαγής σιδηροδρομικής γραμμής Αμυνταίου-Φλώρινας.
12. Έγκριση έκθεσης εκτίμησης και καταμέτρησης αγροτεμαχίου με ΚΑΕΚ
470112203011 και αριθμό κτηματογράφησης 2221 κτηματικής περιοχής Αμυνταίου, για την εξαγορά της συνολικής του έκτασης, για την διέλευση παραλλαγής σιδηροδρομικής γραμμής Αμυνταίου-Φλώρινας.
13. Έγκριση έκθεσης εκτίμησης και καταμέτρησης αγροτεμαχίου με ΚΑΕΚ
470112202001 και αριθμό κτηματογράφησης 2248 κτηματικής περιοχής Αμυνταίου, για την εξαγορά τμήματος της έκτασης, για την διέλευση παραλλαγής σιδηροδρομικής γραμμής Αμυνταίου-Φλώρινας.
14. Ακύρωση της υπ' αριθμ. 210/2016 απόφασης του ΔΣ Αμυνταίου και έγκριση του 4ου ΑΠΕ του έργου ΄΄Δεξαμενή Ύδρευσης ΤΚ Αετού΄΄.
15. Ακύρωση της υπ' αριθμ. 211/2016 απόφασης του ΔΣ Αμυνταίου και έγκριση του 3ου ΑΠΕ του έργου ΄΄Εξωτερικό Δίκτυο Ύδρευσης ΤΚ Κέλλης΄΄.
16. Ακύρωση της υπ' αριθμ. 207/2016 απόφασης του ΔΣ Αμυνταίου και έγκριση του 6ου ΑΠΕ του έργου ΄΄Κατασκευή 3ου Νηπιαγωγείου Δήμου Αμυνταίου΄΄.
17. Έγκριση έκθεσης εκτίμησης και καταμέτρησης αγροτεμαχίου με ΚΑΕΚ
470112202002 και αριθμό κτηματογράφησης 2249 κτηματικής περιοχής Αμυνταίου, για την εξαγορά τμήματος της έκτασης, για την διέλευση παραλλαγής σιδηροδρομικής γραμμής Αμυνταίου-Φλώρινας.
18. ΄Εγκριση της με αριθμό 30/2015 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΗΚΕΑ που αφορά την «Ψήφιση ισολογισμού οικονομικού έτους 2015».
19. ΄Εγκριση της με αριθμό 31/2015 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΗΚΕΑ που αφορά την «Κατάρτιση και ψήφιση έκθεσης πεπραγμένων έτους 2015».
20. Μεταστέγαση 4ου Νηπιαγωγείου Δήμου Αμυνταίου.
21. Παράταση υλοτομίας συστάδων Δασοκτήματος Νυμφαίου.
22. Διοργάνωση Πολιτιστικών Εκδηλώσεων με τίτλο “Αμύνταια 2016” στον Δήμο Αμυνταίου.
23. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με την κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης της με αριθμό 159 /2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.
24. Διάθεση και ψήφιση πιστώσεων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια στα blogs υπάρχουν για να συνεισφέρουν οι αναγνώστες στο διάλογο. Η ευθύνη των σχολίων (αστική και ποινική) βαρύνει τους σχολιαστές.