Σάββατο, 18 Ιουνίου 2016

Ενημέρωση του ΔΕΔΔΗΕ για τις δράσεις για τη βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας της γραμμής ηλεκτροδότησης 23 (γραμμή Πρεσπών)

Το δίκτυο ηλεκτροδότησης αρμοδιότητας της Περιοχής Φλώρινας εκτείνεται απ’ άκρου σ’ άκρο του Νομού μας αποτελούμενο από 13 κύριες εναέριες γραμμές μέσης τάσης και 2.981 γραμμές χαμηλής τάσης, συνολικού μήκους της τάξης των 2.000 χλμ.

Μία από τις 13 κύριες γραμμές είναι και η ‘γραμμή 23 Πρεσπών’, που εδώ και πολλές δεκαετίες ακολουθεί μια μεγάλη διαδρομή μέσα από ένα ιδιαίτερο γεωγραφικό ανάγλυφο, προκειμένου να ηλεκτροδοτήσει αρχικά ένα τμήμα της πόλης της Φλώρινας και στη συνέχεια τη Δ.Ε. Κάτω Κλεινών και όλους του καταναλωτές (και παραγωγούς) μέχρι τις Πρέσπες και την Κρυσταλλοπηγή.

Στην πορεία αυτή αναπόφευκτα συναντά σε πολλά σημεία δένδρα τα οποία, είτε επειδή μπορεί να είναι επισφαλούς αντοχής, είτε επειδή στο βαρύ χιόνι πλαγιάζουν ή αποκόπτονται, το αποτέλεσμα είναι συχνά να ακουμπούν ή να πέφτουν πάνω στο δίκτυο, προκαλώντας βλάβες που περιλαμβάνουν, από βραχυκύκλωμα και διακοπή μέχρι κόψιμο αγωγών και θραύση των κατασκευών που τους στηρίζουν. Άλλες φορές, μεγάλες υπερτάσεις που προκαλούνται από κεραυνούς που πέφτουν σε μια περιοχή, ή άλλα σφάλματα παροδικής υφής, προκαλούν την -καθόλα φυσιολογική λειτουργικά- αυτόματη στιγμιαία διακοπή και επαναφορά όλης της αντίστοιχης γραμμής.

Η διαδικασία αντιμετώπισης των βλαβών πολλές φορές είναι επίπονη, τόσο στον εντοπισμό όσο και στην αποκατάσταση, διότι μπορεί να συμβούν νύχτα, με κακοκαιρία, σε δύσβατες και απομακρυσμένες μεταξύ τους τοποθεσίες. Ως διαδικασία όμως ξεκινά άμεσα από την αναγγελία της βλάβης, με τη συμμετοχή όλου του διαθέσιμου αρμόδιου προσωπικού. Η αναγγελία γίνεται στο βλαβοληπτικό κέντρο (1050, ή 2385022225, ή 2386023760) το οποίο στελεχώνεται από ειδικά εκπαιδευμένους τεχνίτες. Ο ρόλος του είναι ιδιαίτερα κρίσιμος αφού δεν δέχεται απλά τηλεφωνικές κλήσεις αλλά αξιολογεί τις πληροφορίες που λαμβάνει, συντονίζει και κατευθύνει τα συνεργεία των εναεριτών.

Η καλύτερη όμως αντιμετώπιση είναι η πρόληψη και η συνεχής βελτίωση και προς αυτήν την κατεύθυνση, ως ΔΕΔΔΗΕ/Περιοχή Φλώρινας, έχουμε αποφασίσει να επενδύουμε κάθε χρόνο σημαντικά κεφάλαια για κάθε γραμμή αρμοδιότητάς μας.

Έτσι, υλοποιούμε συνεχώς ενέργειες βελτίωσης που αποβλέπουν στην κατά το δυνατό «απομόνωση» της ιστορικής γραμμής 23 Πρεσπών από τις δύσκολες καταστάσεις που προκαλούνται, κυρίως, από τα καιρικά φαινόμενα και τα γειτνιάζοντα με το δίκτυο δένδρα, αλλά και από το γεγονός ότι υπόκειται σε φυσική φθορά, παρόλο που οι κατασκευές της είναι ασφαλείς και βασισμένες σε πολύ αυστηρές προδιαγραφές.

Ορισμένα παραδείγματα δράσεών μας για τη ‘γραμμή 23 Πρεσπών’:
- Έχουμε υλοποιήσει τα τελευταία τέσσερα χρόνια αλλαγές όδευσης του δικτύου αξίας 218.907€, ώστε να το απομακρύνουμε από τα δένδρα -όπου είναι αυτό δυνατό. Συγκεκριμένα υλοποιήθηκαν έργα στις περιοχές Κρυσταλλοπηγής (22.742€), Κώτα (49.922€), Πισοδερίου (38.678€), Άνω Κλεινών (9.557€), Βατοχωρίου (47.556€), Βροντερού (50.452€), ενώ πρόκειται να υλοποιήσουμε για τον ίδιο λόγο και άλλες παραλλαγές του δικτύου, στην εν λόγω γραμμή, αλλά και σε άλλες γραμμές στους Δήμους Φλώρινας και Αμυνταίου.

- Με στόχο την καλύτερη διαχείριση της διακλάδωσης Πρεσπών και Κρυσταλλοπηγής, τοποθετήσαμε -για πρώτη φορά- σε επιλεγμένες θέσεις της γραμμής 23, τρεις νέας τεχνολογίας ειδικούς «έξυπνους» και τηλεχειριζόμενους διακόπτες (23.362€), που θα συμβάλλουν σημαντικά, αφενός στον ευκολότερο εντοπισμό των βλαβών, αφετέρου στη γρηγορότερη αποκατάστασή τους. Πρόθεσή μας είναι να τοποθετήσουμε τέτοιους διακόπτες και σε άλλες γραμμές του Νομού μας.

- Για τη διασύνδεση σταθμών ΑΠΕ αλλά και για τις επιβαλλόμενες λόγω Εγνατίας Οδού παραλλαγές του δικτύου, υλοποιήσαμε σε διάφορες θέσεις (Άνω Καλλινίκη, Κάτω Κλεινές, Πολυπλάτανος, Νίκη, Κρυσταλλοπηγή) ενισχύσεις και βελτιώσεις της γραμμής (245.500€).

- Εκτελούμε κάθε χρόνο κλαδεύσεις σε όλο το μήκος της γραμμής -αλλά και σε κάθε γραμμή μας- με την κατάλληλη άδεια από τους Δήμους και τη Διεύθυνση Δασών, με σκοπό την ελαχιστοποίηση της πιθανότητας επαφής των δένδρων με το δίκτυο και την επακόλουθη διακοπή ηλεκτροδότησης. Οι δαπάνη για κλαδεύσεις μόνο στη ‘γραμμή Πρεσπών’ από το 2013 έως σήμερα, ήταν 37.576€ έναντι συνολικής δαπάνης 130.888€ στο σύνολο των γραμμών του Νομού.

- Εκτελούμε κάθε χρόνο, επιθεώρηση όλου του δικτύου του Νομού καθώς και προγραμματισμένη ετήσια συντήρηση διάρκειας 6 ωρών σε κάθε γραμμή, με τη βοήθεια της οποίας, αφενός αποκαθιστούμε όλα τα εντοπισμένα από την επιθεώρηση προβλήματα που εγκυμονούν βλάβες και θα οδηγούσαν σε περισσότερες ώρες διακοπής ετησίως, αφετέρου συντηρούμε προληπτικά. Γίνεται πάντοτε προσπάθεια η 6ωρη διάρκεια μιας διακοπής λόγω συντήρησης να διαρκέσει λιγότερο, αλλά υπάρχουν και αστάθμητοι παράγοντες, όπως π.χ. λασπώδη εδάφη, που δυσχεραίνουν τις εργασίες.

- Είμαστε σε συνεχή συνεργασία με τη Διεύθυνση Δασών και τον Δήμο Πρεσπών, προκειμένου να αξιολογηθεί η δυνατότητα διάνοιξης ζώνης εκατέρωθεν του δικτύου, σε συγκεκριμένες επιβαρυμένες περιοχές που έχουμε καταγράψει από την εμπειρία μας και τα στατιστικά δεδομένα βλαβών από πτώσεις δένδρων.

- Στην περιοχή ‘Κούλα’ των Πρεσπών, τμήμα 3χλμ του εναέριου δικτύου γυμνών αγωγών αντικαταστάθηκε προ 8ετίας από ειδικό καλώδιο με σκοπό την προστασία των πουλιών που διέρχονται από την περιοχή. Αναγνωρίζουμε ότι το ιδιαίτερο αυτό καλώδιο μέσης τάσης εμφανίζει βλάβες, με κυριότερα αίτια, τις υπερτάσεις από κεραυνούς και το μεγάλο βάρος, που αμφότερα καταπονούν τις ενώσεις του. Το «αντίτιμο» της χρήσης καλωδίων έναντι γυμνών αγωγών είναι η μεγαλύτερη ευαισθησία τους στις ενώσεις και ο μεγαλύτερος χρόνος επισκευής τους σε βλάβη. Εργαζόμαστε με σκοπό την οριστική επίλυση του προβλήματος, πάντοτε σε συνεργασία και με τη σύμφωνη γνώμη των περιβαλλοντικών υπηρεσιών και του Δήμου Πρεσπών, δεδομένου ότι η προστασία του περιβάλλοντος είναι αδιαπραγμάτευτη συνθήκη στις δραστηριότητές μας. Η αποτελεσματικότερη ενδεχομένως λύση θα ήταν η εγκατάσταση παράλληλου εναέριου δικτύου γυμνών αγωγών, το οποίο θα είναι εκτός τάσης και θα ηλεκτροδοτείται μόνο κατά τη διάρκεια επισκευής μιας βλάβης στο καλώδιο.

- Οι παραπάνω δράσεις, είτε αφορούν έργα βελτίωσης, είτε αφορούν έργα που επιβάλλονται από τη δραστηριότητα Τρίτων, είτε αφορούν γενικότερα έργα που η ασφαλής εκτέλεσή τους επιβάλλει να γίνουν χωρίς τάση, απαιτούν συνήθως την προγραμματισμένη διακοπή τμημάτων ή και ολόκληρης της γραμμής. Οι παρεμβάσεις μας για το καλό, τόσο της ‘γραμμής 23 Πρεσπών’ όσο και των υπόλοιπων γραμμών του Νομού μας, οφείλουν να συνεχιστούν και ζητούμε την κατανόηση για τις μελλοντικές προγραμματισμένες διακοπές που αυτές οι παρεμβάσεις θα απαιτήσουν.

Σχετικά με τις προγραμματισμένες διακοπές, η έγκαιρη και επαρκής ενημέρωση των συνδεδεμένων χρηστών επιτυγχάνεται, α) με την ανάρτηση πλήθους ενημερωτικών σημειωμάτων σε στύλους πλησίον των επηρεαζόμενων από τη διακοπή περιοχών και β) με την ανάρτηση της διακοπής στην ιστοσελίδα του ΔΕΔΔΗΕ (www.deddie.gr στην επιλογή ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ) και στα τοπικά ΜΜΕ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια στα blogs υπάρχουν για να συνεισφέρουν οι αναγνώστες στο διάλογο. Η ευθύνη των σχολίων (αστική και ποινική) βαρύνει τους σχολιαστές.