Τρίτη, 14 Ιουνίου 2016

Οριστικά αποτελέσματα του κατασκηνωτικού 2016

Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Φλώρινας σας γνωρίζει ότι αναρτήθηκαν από την ∆ιεύθυνση Ασφάλισης του Οργανισµού Απασχόλησης Εργατικού ∆υναµικού τα οριστικά Μητρώα «∆ικαιούχων – Εργαζοµένων», «∆ικαιούχων-Ανέργων» και «Παρόχων» καθώς και ο οριστικός Πίνακας Αποκλειοµένων στο πλαίσιο του Προγράµµατος ∆ιαµονής Παιδιών σε Παιδικές Κατασκηνώσεις έτους 2016.

Οι δικαιούχοι µε ενστάσεις αποδεκτές από το ∆Σ του Οργανισµού, έχουν συµπεριληφθεί στα οριστικά Μητρώα, αλλά επιπλέον έχουν ενταχθεί και σε ξεχωριστό πίνακα, τον «Πίνακα Αποδεκτών Ενστάσεων», προς διευκόλυνση των ενδιαφεροµένων. Οι επιταγές των ωφελουµένων παιδιών των δικαιούχων αυτών θα εκδοθούν από τις αρµόδιες υπηρεσίες.

Οι δικαιούχοι των Μητρώων δεν χρειάζεται να προσέρχονται στις Υπηρεσίες του ΟΑΕ∆ για την παραλαβή οποιουδήποτε εντύπου που να πιστοποιεί την επιλογή τους για συµµετοχή στο πρόγραµµα.

Για κρατήσεις θέσεων οι δικαιούχοι µπορούν να επικοινωνούν απευθείας µε την κατασκήνωση που επιθυµούν από το Μητρώο Παρόχων. Με την άφιξή τους στην κατασκήνωση οι δικαιούχοι πρέπει να έχουν µαζί τους:
• τα ατοµικά βιβλιάρια υγείας των παιδιών τους,
• πρωτότυπα και φωτοαντίγραφα της ταυτότητας ή του διαβατηρίου τους,
• πρωτότυπα και φωτοαντίγραφα από έγγραφα ταυτοπροσωπίας των παιδιών τους.
Οι ενεργοποιήσεις επιταγών ωφελουµένων του προγράµµατος γίνονται από τους παρόχους από την Τετάρτη 15 Ιουνίου 2016, εφόσον, βέβαια, έχει εκδοθεί η άδεια λειτουργίας έτους 2016.
Δείτε τα οριστικά αποτελέσματα εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια στα blogs υπάρχουν για να συνεισφέρουν οι αναγνώστες στο διάλογο. Η ευθύνη των σχολίων (αστική και ποινική) βαρύνει τους σχολιαστές.