Πέμπτη, 2 Ιουνίου 2016

Ψήφισμα για τον θάνατο του πρώην Προέδρου της Τ.Κ. Λεχόβου Ζώη Ευάγγελου

Στο Αμύνταιο, σήμερα 30 του μηνός Μαΐου του έτους 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 7208/25-05-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό, σε καθένα χωριστά.

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 22 μέλη.

Ο Πρόεδρος αφού έθεσε υπόψη του δημοτικών συμβούλων το κατεπείγον του θέματος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 1ο θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής: Στο άγγελμα του θανάτου του επί σειρά ετών Προέδρου της πρώην Κοινότητας Λεχόβου και στελέχους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης συνήλθε σήμερα και αποφάσισε ομόφωνα τα ακόλουθα:
1. Να εκφράσει τα θερμά συλλυπητήρια του στην οικογένεια του θανόντος.
2. Να παραστούν μέλη του στην εξόδιο ακολουθία.
3. Να κατατεθεί στεφάνι κατά την εξόδιο ακολουθία.
4. Να κυματίσει μεσίστια η σημαία στο Δημοτικό κατάστημα της ΤΚ Λεχόβου την ημέρα της εξόδιου ακολουθίας.
5. Να δημοσιευθεί το παρόν στον τοπικό τύπο
6. Να επιδοθεί το παρόν στην οικογένεια του θανόντος.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 187/2016.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια στα blogs υπάρχουν για να συνεισφέρουν οι αναγνώστες στο διάλογο. Η ευθύνη των σχολίων (αστική και ποινική) βαρύνει τους σχολιαστές.