Πέμπτη, 31 Μαρτίου 2011

Διευκρινίσεις για την ταφή νεκρών ζώων


Επειδή πολλά ακούγονται και κυρίως ανευθύνως γράφονται στα τοπικά ΜΜΕ – έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο - όσον αφορά την ευθύνη περισυλλογής, υγειονομικής ταφής ή αποτέφρωσης των νεκρών ζώων (ζώα συντροφιάς και παραγωγικά) η Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας, για την αποφυγή παρεξηγήσεων, παρερμηνειών και έντεχνης μετάθεσης ευθυνών σας ενημερώνει:
· Η ευθύνη περισυλλογής και υγειονομικής ταφής ή αποτέφρωσης των νεκρών ζώων πρώτα και κύρια ανήκει στον κάτοχο του ζώου, ο οποίος είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει ώστε, να μη δημιουργηθεί πρόβλημα υγιεινής, ούτε περιβαλλοντικό.
· Δεύτερον, η ευθύνη ανήκει στις Υπηρεσίες των κατά τόπους Δήμων (προ και μετά τον ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ). Η Κτηνιατρική Υπηρεσία ως ελέγχουσα αρχή ουδεμία ευθύνη φέρει, όπως προκύπτει:
α) Για με τα ζώα συντροφιάς, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν. 3170/2003 (Α191), που αναφέρει: «Οι υπηρεσίες, που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις είναι αρμόδιες για την καθαρότητα των οδών του εθνικού, επαρχιακού και αστικού δικτύου έχουν την υποχρέωση να απομακρύνουν από τις οδούς τα πτώματα των νεκρών ζώων και να μεριμνούν για την αποτέφρωση ή την υγειονομική ταφή τους, σύμφωνα με τις εθνικές και κοινοτικές διατάξεις».
β) Για δε τα παραγωγικά ζώα, σύμφωνα με το Π.Δ. 211/2006 (Α΄211) που αναφέρει: «Ο κατά το χρόνο θανάτου του ζώου κάτοχος, νομέας ή κύριος υποχρεούται να καταγράφει σε αρχείο το ζώο που πέθανε, να ενημερώνει αμέσως τη Δ/νση Κτηνιατρικής της οικείας νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, και να εξασφαλίζει ότι το πτώμα του ζώου διατίθεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού και τις διατάξεις του εσωτερικού δικαίου για τη διαχείριση των ζωικών υποπροϊόντων».
* Η Κτηνιατρική Υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας ενημέρωνε και ενημερώνει εγγράφως επί του πρακτέου τους κατά τόπους Δήμους (και τις πρώην Κοινότητες) όσον αφορά τα της ταφής των νεκρών ζώων αλλά και της διαχείρισης των υποπροϊόντων ζωικής προέλευσης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια στα blogs υπάρχουν για να συνεισφέρουν οι αναγνώστες στο διάλογο. Η ευθύνη των σχολίων (αστική και ποινική) βαρύνει τους σχολιαστές.