Παρασκευή, 30 Ιανουαρίου 2015

Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Πρεσπών

Σήμερα Παρασκευή 30.01.2015 και ώρα 13:00 συνεδριάζει στην αίθουσα συνεδριάσεων, το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Πρεσπών, προκειμένου να λάβει αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :
1. Έγκριση χορήγησης άδειας χρήσης Μουσικής στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, του Χριστιανόπουλου Γερμανού, στην Τ. Κ. Ψαράδων. (Εισηγητής Πρόεδρος του Δ. Σ.).
2. Εξέταση αιτήματος του «Δ. ΤΟΤΤΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» για μείωση μισθώματος του Μοδέστειου ξενώνα. (Εισηγητής Πρόεδρος του Δ. Σ.).
3. Εξέταση αιτήματος του Νόνα Ιωάννη, του Αποστόλου, παραχώρηση δημ. έκτασης για μετεγκατάσταση της κτηνοτροφικής του μονάδας. (Εισηγητής Πρόεδρος του Δ. Σ.).
4. Συγκρότηση επιτροπής καταρτισμού Μητρώου Αρρένων του Δήμου για το έτος 2015. (Εισηγητής Πρόεδρος του Δ. Σ.).
5. Συγκρότηση επιτροπής συμβιβαστικής επιλύσεως των φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων μεταξύ του Δήμου Πρεσπών και των φορολογουμένων, για το έτος 2015. (Εισηγητής Πρόεδρος του Δ. Σ.).
6.Συγκρότηση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (Σ.Τ.Ο.) του Δήμου, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών για το έτος 2015. (Εισηγητής Πρόεδρος του Δ. Σ.).
7. Έγκριση κατανομής πίστωσης ποσού 30.000,00 € στο Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου, για κάλυψη λειτουργικών του δαπανών. (Εισηγητής Πρόεδρος του Δ. Σ.).
8. Έγκριση πρακτικού κλήρωσης μελών και συγκρότηση επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών του Π.Δ. 28/80 έτους 2015. (Εισηγητής κ. Καραγιάννης Ευάγγελος.).
9. Έγκριση πρακτικού κλήρωσης μελών και συγκρότηση τριμελών Επιτροπών Παραλαβής Προμηθειών, του άρθρου 28 Ν. 11389/1993 (Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών Τοπικής Αυτοδιοίκησης), για το έτος 2015. (Εισηγητής κ. Καραγιάννης Ευάγγελος.).
10. Έγκριση πρακτικού κλήρωσης μελών και συγκρότηση επιτροπών προσωρινής και οριστικής παραλαβής για έργα έως του 1.000.000,00 € και άνω του 1.000.000,00 € για το έτος 2015, σύμφωνα με το άρθρο 61 του Ν. 4257/2014. (Εισηγητής κ. Καραγιάννης Ευάγγελος).
11. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών, εκμίσθωσης ακινήτων, έτους 2015. (Εισηγητής κ. Καραγιάννης Ευάγγελος).
12. Γενική αναμόρφωση προϋπολογισμού οικον. έτους 2015, του Δήμου Πρεσπών. (Εισηγητής κ. Καραγιάννης Ευάγγελος).
13. Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής για την παραλαβή προμηθειών. (Εισηγητής κ. Καραγιάννης Ευάγγελος).
14. Ανατροπή αναλήψεων υποχρεώσεων οικον. έτους 2014, Δήμου Πρεσπών. (Εισηγητής κ. Καραγιάννης Ευάγγελος).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια στα blogs υπάρχουν για να συνεισφέρουν οι αναγνώστες στο διάλογο. Η ευθύνη των σχολίων (αστική και ποινική) βαρύνει τους σχολιαστές.