Κυριακή, 29 Ιουνίου 2014

Αίτημα παράτασης φορολογικών δηλώσεων και ενημέρωση για σοβαρά θέματα της καθημερινότητας του λογιστή φοροτεχνικού

Κύριοι,
Εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα, ο κλάδος των λογιστών φοροτεχνικών, καλείτε συνεχώς να ανταποκριθεί αγόγγυστα, εμπρόθεσμα και ακούραστα χωρίς ανάπαυση, σε ένα πλήθος πιεστικών καταληκτικών ημερομηνιών.
Όπως επίσης γνωρίζετε, ότι ήδη βαίνουμε προς την αρχικώς ορισμένη μονομερώς από το Υπουργείο σας, καταληκτική ημερομηνία της 30ης Ιουνίου 2014 για τις φορολογικές δηλώσεις των φυσικών προσώπων. Ερχόμαστε λοιπόν να ζητήσουμε, να προτείνουμε και τελικώς να απαιτήσουμε, κάποια πράγματα και καταστάσεις, που ήδη εσείς θα έπρεπε να είχατε δώσει λύσεις.

Αναρωτιόμαστε γιατί, δεν προχωράει η εφαρμογή του νόμου 4110/2013 ο οποίος, με το άρθρο 8 περίπτωση 2, ορίζει την διάρκεια υποβολής των φορολογικών δηλώσεων σε 5μηνη και άρα αν απλά εφαρμόσετε το νόμο, θα έπρεπε να έχουμε μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας αυτών, τουλάχιστον ως την 30/9/2014.

Εννοείται, ότι απαιτείται τουλάχιστον η σωστή λειτουργία του συστήματος Taxis, πράγμα το οποίο μόνοι σας παραδέχεστε ότι δεν συμβαίνει, ζητάτε άλλωστε να μην το φορτώνουμε (;;;;;;;;) σε ώρες αιχμής !!!!!!
Το σύστημα άνοιξε 20 Μαρτίου δηλαδή καθυστέρησε 50 ολόκληρες ημέρες, ενώ η ημερομηνία που εσείς νομοθετήσατε ήταν η 1η Φεβρουαρίου.
Αν ληφθεί υπόψη και η μη σωστή λειτουργία, των υπολοίπων απαραίτητων βοηθητικών συστημάτων και υπηρεσιών, που απλά δεν ήταν έτοιμα πριν από τα μέσα Απριλίου και σε ορισμένες περιπτώσεις και Μαΐου, π.χ. ενημέρωση μισθοδοσιών, τόκων , εγκύκλιοι για κοινωνικά μερίσματα, εφαρμογή τεκμηρίων σε ανέργους και κατοίκους εξωτερικού κλπ.
Ας μη ξεχάσουμε βέβαια ότι είχαμε και τις τριπλές εκλογές, που ως πολίτες αυτής της χώρας συμμετείχαμε και εμείς οι λογιστές και το προσωπικό των γραφείων μας!!!!
Ευνόητο λοιπόν είναι, να δοθεί εκ μέρους σας γενναία παράταση σήμερα Παρασκευή 27-6-2014, τουλάχιστον ως 30-31 Ιουλίου, οπότε πληρώνεται και η πρώτη δόση του φόρου, για να μπορέσουν έτσι και οι συνάδελφοι λογιστές που αγωνιούν, να ηρεμήσουν και να συνεχίσουν υγιείς, και χωρίς άλλα προβλήματα και πιέσεις από τους φορολογούμενους, τις πολλές και δύσκολες εργασίες τους.

Επίσης, είναι απαράδεκτο, να χρειάζεται να αποστέλλουμε συνεχώς δηλώσεις, για αντικείμενα που ούτως ή άλλως υπάρχει πλήρης πληροφόρηση για το δημόσιο και τις υπηρεσίες σας.
Ζητάμε την άμεση, μείωση των πολλών και παράλληλων υποβολών διαφόρων ειδών δηλώσεων, όπως ενδεικτικά των εκκαθαριστικών ΦΠΑ, ενώ ήδη υπάρχουν στο σύστημα οι αντίστοιχες περιοδικές δηλώσεις, επίσης οι οριστικές ΦΜΥ, ενώ υπάρχουν ήδη οι προσωρινές δηλώσεις και εννοείται και αυτό ακόμα είναι περιττό, μιας και ήδη έχουμε στείλει και στο ΙΚΑ, την μηνιαία ΑΠΔ, όπου και πάλι είχαμε περιλάβει τα στοιχεία που ζητάτε.
Ο τεράστιος όγκος όλων αυτών των ηλεκτρονικών υποβολών, σε συνδυασμό με τις υποβολές αιτήσεων κοινωνικού μερίσματος, εκδόσεις ταυτοτήτων οφειλών, παραβόλων, τελών κυκλοφορίας κλπ, έχουν σαν αποτέλεσμα την υπερφόρτωση συχνά χωρίς ουσιώδη λόγο, του προβληματικού συστήματος Τaxis με αποτέλεσμα την επαναλαμβανόμενη κατάρρευσή του.

Μην ξεχνάτε ότι παράλληλα υπάρχουν καθημερινές υποχρεώσεις, προς τις επιχειρήσεις, τις εφορίες καθώς και τους ασφαλιστικούς οργανισμούς.

Επίσης. είναι απαράδεκτο, το δυσανάλογα μεγάλο ύψος των επαναλαμβανόμενων προστίμων, που επιβάλλονται ουσιαστικά με στόχευση τους επαγγελματίες λογιστές φοροτεχνικούς.
Αναρωτιόμαστε και ζητάμε υπεύθυνη απάντηση, εάν πρόθεση στο Υπουργείο Οικονομικών, είναι να τιμωρηθεί το ανθρώπινο λάθος, η ανθρώπινη παράλειψη, η ανθρώπινη αδυναμία λόγω ασθένειας, ας πούμε του λογιστή, ή και η εγκυμοσύνη της συναδέλφου λογίστριας;

Ζητάμε επιτακτικά, τη νομοθέτηση του δικαιώματος παράτασης υποχρεώσεων, πέραν της περίπτωσης του θανάτου του λογιστή και στην περίπτωση της σοβαρής ασθένειας του ίδιου, αλλά και συγγενή του α' βαθμού.
Παραμένουμε άνθρωποι οι οποίοι βιώνουμε καθημερινά την πίεση των ασφυκτικών ημερομηνιών και πραγματικά τεράστιου όγκου υποχρεώσεων.

Ζητάμε, το μέτρο των συγκεντρωτικών καταστάσεων τιμολογίων, ανά τρίμηνο και από μηδέν ευρώ, να επανέλθει στο προγενέστερο σύστημα με όριο τα 300 ευρώ και υποβολή ετησίως. Καταλάβετε επιτέλους ότι δεν μπορούμε ανθρωπίνως να ανταποκριθούμε σε κάτι τέτοιο, και με τον πέλεκυ των προστίμων να επισείετε συνεχώς πάνω από τα κεφάλια μας!!! Στα δικά μας και των οικογενειών μας.

Ζητάμε, να πάψουν οι συνεχείς αλλαγές στη νομοθεσία, με αρκετές ασάφειες, πολλές ερμηνευτικές καθυστερημένα, που αντί να ξεκαθαρίζουν την κατάσταση την περιπλέκουν και άλλο.
Αυτές οι αλλαγές δυσχεραίνουν το έργο μας δημιουργώντας ένα κλίμα δυσφορίας των φορολογουμένων προς το κράτος αλλά και απέναντι μας. Θα έπρεπε να ζητάτε τη συνεργασία μας και όχι να μας βάζετε συνεχώς απέναντι σας.

Επίσης, για την εφαρμογή των νέων εγκυκλίων και νόμων απαιτείται να υπάρχει και το εύλογο διάστημα προσαρμογής και μη επιβολής διοικητικών κυρώσεων και προστίμων.Δεν μπορεί ας πούμε να επιβάλλεις την προσωρινή ΦΜΥ και ΦΕΕ στις αρχές του έτους, στη συνέχεια να αποφασίζεις την μη υποβολή μηδενικών ΦΕΕ και αν κάποιος λογιστής δεν κατάλαβε καλά και από παραδρομή δεν στείλει τις μηδενικές ΦΜΥ, εσύ να του κλείνεις το γραφείο ως Υπουργείο Οικονομικών, από τα πολλά, επαναλαμβανόμενα και τεράστια πρόστιμα, για ένα ανθρώπινο λάθος, εκτός αν νομίζεται ότι το λάθος το έκανε η επιχείρηση πελάτης του λογιστή.

Ζητάμε την άμεση κατάργηση του μέτρου, που σύμφωνα με το άρθρο 23 περ. β. του Ν 4172/13,αναφέρει ότι παρέχεται έκπτωση συναλλαγής αγορών και εξόδων αξίας άνω των 500 ευρώ, από τα ακαθάριστα έσοδα, μόνο στην περίπτωση που αυτή έχει εξοφληθεί μέσω διατραπεζικού συστήματος. Ήδη η εμπειρία μας δείχνει, ότι οι περισσότεροι μικροεπαγγελματίες και όχι μόνο, δεν μπορούν να ανταποκριθούν σε κάτι τέτοιο, και φαίνεται να θέλουν ακόμα χρόνο για να εφαρμόσουν ένα τόσο δύσκολο μέτρο.
Αν απευκταία παραμείνει αυτό το μέτρο, φοβόμαστε ότι θα οδηγήσει πολλές επιχειρήσεις στο κλείσιμο, καθώς θα αυξηθούν του χρόνου υπερβολικά τα καθαρά τους κέρδη, από την μη αναγνώριση υπαρκτών αγορών και δαπανών.

Προτείνουμε επίσης, η καταγραφή του Ε9 να γίνεται παράλληλα με τη σύνταξη των τίτλων κτήσης και συμβολαίων, απευθείας από τους αρμόδιους που δεν είναι άλλοι από τους συμβολαιογράφους. Ορθώς είχε προβλεφθεί αυτό στο σχέδιο νόμου του πολυνομοσχεδίου, αλλά τελικά δεν ψηφίσθηκε. Διαφορετικά και όπως φαίνεται, θα δημιουργηθεί και πάλι χάσμα και η ενημέρωση του Ε9 στο τέλος δεν θα γίνεται από αβλεψία των πολιτών, ενώ αν αυτό συμβεί άμεσα με τον τίτλο κτήσης θα υπάρχει άμεση και ορθή απεικόνιση της περιουσιακής κατάστασης των φορολογουμένων.

Πιστεύουμε ότι θα τύχουν οι επισημάνσεις μας, θετικής ανταπόκρισης εκ μέρους σας, αναμένουμε δε και απαντήσεις σε κάποια από τα δίκαια ερωτήματα μας.

Φλώρινα, Παρασκευή 27 Ιουνίου 2014

Για το Δ.Σ. του Συλλόγου Λογιστών Ελευθέρων Επαγγελματιών νομού Φλώρινας
Ο Πρόεδρος
Λιθοξοΐδης Κωνσταντίνος
Ο Γραμματέας
Βασιλείου Κωνσταντίνος

Προς το Υπουργείο Οικονομικών
Υπουργό Οικονομικών κ. Γκίκα Χαρδούβελη
Κοινοποίηση
• Υφυπουργό Οικονομικών κ. Γεώργιο Μαυραγάνη
• Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων
• Γενικό Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων κ. Χαράλαμπο Τσαβδάρη
• Πολιτικά κόμματα της Βουλής

1 σχόλιο:

  1. Πριν από οποιονδήποτε σχολιασμό του περιεχομένου της επιστολής, προς τι το βενετικό λιοντάρι του Αγίου Μάρκου, σύμβολο κατάκτησης και καταπίεσης, στην σφραγίδα του συλλόγου; Αναπολεί ο σύλλογος την "θεάρεστη" δράση των δυτικών τοκογλύφων στον τόπο μας;

    Και στο κάτω κάτω, ποια η σχέση του συμβόλου με την περιοχή της Φλώρινας;

    (Σημείωση: Δαμασκηνός ο Ιερομάρτυς, προστάτης εισπρακτόρων και λογιστών)

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Τα σχόλια στα blogs υπάρχουν για να συνεισφέρουν οι αναγνώστες στο διάλογο. Η ευθύνη των σχολίων (αστική και ποινική) βαρύνει τους σχολιαστές.