Παρασκευή, 30 Νοεμβρίου 2012

Συνεδριάζει σήμερα το δημοτικό συμβούλιο Φλώρινας

Συνεδριάζει στις 3 σήμερα το μεσημέρι, στο Πέρασμα, το δημοτικό συμβούλιο Φλώρινας, με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξη:
1. «Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: Συντήρηση πεζοδρομίων κρασπεδόρειθρα Δημοτικής Ενότητας Φλώρινας»
Εισηγήτρια κα Β. Σεχίδου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τεχνικού Τμήματος Δήμου Φλώρινας.
2. «Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. (τακτοποιητικού), 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και παράταση του έργου: Συντήρηση – ασφαλτόστρωση δρόμων Δημοτικής ενότητας Περάσματος».
Εισηγήτρια κα Β. Σεχίδου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τεχνικού Τμήματος Δήμου Φλώρινας.
3. «Έγκριση 1ου – Τακτοποιητικού Α.Π.Ε. και γενική παράταση προθεσμίας του έργου: Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων έτους 2010»
Εισηγήτρια κα Β. Σεχίδου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τεχνικού Τμήματος Δήμου Φλώρινας.
4. «Δεύτερη παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: Αποκατάσταση Στεγάστρου Δημοτικής Αγοράς»
Εισηγήτρια κα Β. Σεχίδου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τεχνικού Τμήματος Δήμου Φλώρινας.
5. «Προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου: Αποπεράτωση κερκίδων στο γήπεδο Φλαμπούρου»
Εισηγήτρια κα Β. Σεχίδου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τεχνικού Τμήματος Δήμου Φλώρινας.
6. «Έγκριση έργων αυτεπιστασίας».
Εισηγήτρια κα Β. Σεχίδου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τεχνικού Τμήματος Δήμου Φλώρινας.
7. «Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 4/2012 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Φλώρινας η οποία αφορά στο Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2013 του Δήμου Φλώρινας»
Εισηγήτρια κα Β. Σεχίδου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τεχνικού Τμήματος Δήμου Φλώρινας.
8. «Έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου: Εγκατάσταση Α/Π 12MW στη θέση ¨ΑΕΤΟΡΑΧΗ¨ με κύριο του έργου την UNIGEA – ΑΙΟΛΙΚΗ 23 ΕΠΕ»
Εισηγήτρια κα Β. Σεχίδου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τεχνικού Τμήματος Δήμου Φλώρινας.
9. «Έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου: Εγκατάσταση Α/Π 24MW στη θέση ¨ΓΙΔΟΒΟΣΚΗ¨ με κύριο του έργου την UNIGEA – ΑΙΟΛΙΚΗ 26 ΕΠΕ»
Εισηγήτρια κα Β. Σεχίδου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τεχνικού Τμήματος Δήμου Φλώρινας.
10. «Έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου: Εγκατάσταση Α/Π 36MW στη θέση ¨ΒΥΣΙΜΑ¨ με φορέα την ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ»
Εισηγήτρια κα Β. Σεχίδου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τεχνικού Τμήματος Δήμου Φλώρινας.
11. «Συμμετοχή του Δήμου Φλώρινας στο Πρόγραμμα Συνεργασίας INTERREG Ελλάδας - Αλβανίας 2007-2013»
Εισηγητής κος Δ. Σιδηρόπουλος, συνεργάτης ΑΝΦΛΩ.
12. «Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2012 του Δήμου Φλώρινας»
Εισηγήτρια κα Στ. Τσομπάνου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Οικονομικού Τμήματος Δήμου Φλώρινας.
13. «Διαγραφή οφειλετών από τους βεβαιωτικούς καταλόγους του Δήμου Φλώρινας».
Εισηγήτρια κα Στ. Τσομπάνου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Οικονομικού Τμήματος Δήμου Φλώρινας.
14. «Έγκριση καταβολής E΄ δόσης τακτικής επιχορήγησης ποσού 200.000,00 € στο Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας για το έτος 2012».
Εισηγήτρια κα Στ. Τσομπάνου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Οικονομικού Τμήματος Δήμου Φλώρινας.
15. «Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών»
Εισηγήτρια κα Στ. Τσομπάνου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Οικονομικού Τμήματος Δήμου Φλώρινας.
16. «Εκμίσθωση αιθουσών, αγρών και γεφυροπλάστιγγας Δήμου Φλώρινας»
Εισηγήτρια κα Στ. Τσομπάνου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Οικονομικού Τμήματος Δήμου Φλώρινας.
17. «Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου Φλώρινας για υπηρεσιακές ανάγκες».
Εισηγήτρια κα Στ. Τσομπάνου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Οικονομικού Τμήματος Δήμου Φλώρινας.
18. «Κατανομή ποσού 114.444,63 € για κάλυψη λειτουργικών δαπανών Σχολείων Α/βάθμιας & Β/βάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Φλώρινας για το έτος 2012».
Εισηγητής κος Γ. Αργυρόπουλος, Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Φλώρινας.
19. «Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 44/2012 απόφασης του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας που αφορά στην έγκριση Ισολογισμού - Απολογισμού για τη διαχειριστική περίοδο 26/05/2011 - 31/12/2011 της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας».
Εισηγητής Α. Ζαέκης, Πρόεδρος Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας.
20. «Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 58/2012 απόφασης του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας που αφορά στην ανάθεση διαχειριστικού ελέγχου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας έτους 2012».
Εισηγητής Α. Ζαέκης, Πρόεδρος Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας.
21. «Διαφορά ορίων μεταξύ Δημοτικού Δάσους Τ.Κ. Αγ. Βαρθολομαίου και Συνιδιόκτητου Δάσους Φλαμπούρου»
Εισηγητής Δρ. Ι. Μουντούσης, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τομέα Αγροτικής Ανάπτυξης Δήμου Φλώρινας.
22. «Σχετικά με την εκμίσθωση για υλοτομία του τμήματος 2 Δημοτικού Δάσους Τ.Κ. Κρατερού»
Εισηγητής Δρ. Ι. Μουντούσης, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τομέα Αγροτικής Ανάπτυξης Δήμου Φλώρινας.
23. «Σχετικά με ανάκληση παραγωγικής άδειας πωλητή λαϊκής αγοράς Φλώρινας και έγκριση χορήγησης νέων παραγωγικών αδειών σε παραγωγούς του Δήμου Φλώρινας».
Εισηγητής κος Α. Αριστείδου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
24. «Αποδοχή και μεταφορά ποσού 17.501,15 € της πρώην ΝΕΛΕ Φλώρινας στο Δήμο Φλώρινας».
Εισηγητής κος Α. Αριστείδου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
25. «Συνδιοργάνωση εκδήλωσης του Δήμου Φλώρινας με τον Φ.Σ.Φ. ¨Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ¨ και τον Π.Μ.Α.Σ. ΑΜΥΝΤΑΣ ΣΚΟΠΙΑΣ».
Εισηγητής κος Α. Αριστείδου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια στα blogs υπάρχουν για να συνεισφέρουν οι αναγνώστες στο διάλογο. Η ευθύνη των σχολίων (αστική και ποινική) βαρύνει τους σχολιαστές.