Τρίτη, 8 Μαρτίου 2016

Κείμενο για τη Μέρα της Γυναίκας από τη Δημοτική Επιτροπή Ισότητας του Δήμου Φλώρινας

Κάθε χρόνο η παγκόσμια Μέρα της Γυναίκας στις 8 Μαρτίου μας προσφέρει μια καλή ευκαιρία να θέσουμε νέους στόχους ως προοδευτική κοινωνία και να επιδιώξουμε να ενισχύσουμε τα δικαιώματα των γυναικών, να ενδυναμώσουμε την παρουσία τους στους ζωτικούς χώρους της εργασίας, της επιστήμης, της τεχνολογίας, της πολιτικής και γενικότερα της κοινωνίας των ενεργών πολιτών και να κάνουμε πράξη την ποθούμενη ισότητα των φύλων.

Γιατί σε κάθε ευνομούμενη χώρα του κόσμου, σε κάθε σύγχρονη και δημοκρατική Κοινωνία Πολιτών με δικαιώματα, ελευθερίες και ισότητα ευκαιριών, που επαγγέλλεται και κατοχυρώνει τη δικαιοσύνη, την αλληλεγγύη και την ανθρωπιά, η θέση της Γυναίκας και ο ρόλος της αποτελούν το πιο ασφαλές μέτρο ισονομίας και ισοπολιτείας, το πιο αδιαμφισβήτητο κριτήριο πολιτισμού και προόδου.

Η ισότητα, όμως, ανάμεσα στα φύλα δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί με αποσπασματικές και μεμονωμένες δράσεις. Είναι γεγονός ότι χρειάζεται μια συντονισμένη προσπάθεια, η οποία θα στοχεύει αφενός στην κατανόηση από όλους των αντιλήψεων που στηρίζουν και διατρέχουν σιωπηρά τη συγκρότηση της ταυτότητας των φύλων στην κοινωνία, και αφετέρου στην ενθάρρυνση και υποστήριξη των γυναικών για μεγαλύτερη συμμετοχή στα επαγγέλματα αιχμής και στα κέντρα λήψης αποφάσεων.

Η κοινωνική αλλαγή, μια πολύπλοκη διαδικασία, σε ότι έχει να κάνει με την ισότητα των φύλων χρειάζεται συντονισμένη προσπάθεια σε όλα τα επίπεδα της πολιτικής, οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας, με δυο λόγια μια ολιστική παρέμβαση. Μια παρέμβαση στην οποία οι κεντρικές πολιτικές αποφάσεις έχουν βαρύνουσα σημασία, ενώ η Περιφερειακή και η Τοπική Αυτοδιοίκηση φαίνεται ότι είναι οι κατεξοχήν προνομιακοί χώροι οικονομικής, οικολογικής, κοινωνικής και πολιτιστικής δράσης και ότι αποτελούν τον μοχλό για την αναβάθμιση της γυναίκας στις τοπικές κοινωνίες.

Γενικά, το σύνολο της δράσης των Περιφερειών και των Δήμων συνδέεται με άμεσα ή έμμεσα οφέλη για τις γυναίκες, αλλά, είναι σημαντικό να ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα για την περαιτέρω προώθηση και στήριξη των γυναικών. Στο πνεύμα αυτό η Δημοτική Επιτροπή Ισότητας του Δήμου Φλώρινας έχει αποφασίσει να προβεί σε ένα σύνολο δράσεων σε συνεργασία με όλους/ες τους/τις γυναικείους/ες Συλλόγους και Οργανώσεις της περιοχής μας και να υιοθετήσει ενέργειες και δράσεις για την ενδυνάμωση των γυναικών με τη συνδρομή της Περιφερειακής και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Αναφέρουμε ενδεικτικές δράσεις:

• Πολιτικές υποστήριξης της γυναικείας συμμετοχής στην επαγγελματική και κοινωνική ζωή με προγράμματα εναρμόνισης της οικογενειακής με τη δημόσια ζωή και με ειδικές επιμορφωτικές δράσεις για τις γυναίκες, όπως ημερίδες, εκπαιδευτικές επισκέψεις σε χώρους πολιτισμικής αναφοράς, σεμινάρια, κλπ.)
• Υποστήριξη της γυναικείας εργασίας στον αγροτικό τομέα με την κατάλληλη ενημέρωση και αξιοποίηση προγραμμάτων αγροτουρισμού για γυναίκες και στήριξη ή ίδρυση γυναικείων Συνεταιρισμών με σκοπό την προώθηση των τοπικών προϊόντων, όπως μαρμελάδες, τουρσιά, υφαντά, κλπ. με τη διαμόρφωση μόνιμου περίπτερου – χώρου έκθεσης σε κεντρικό μέρος.
• Προώθηση της γυναικείας επιχειρηματικότητας με την κοινοποίηση των ανάλογων προγραμμάτων για χρηματοδότηση από προγράμματα του ΟΑΕΔ, ευρωπαϊκά ή άλλων φορέων (έντυπα, ηλεκτρονικά και με την πραγματοποίηση ενημερωτικών ημερίδων).
• Διευκόλυνση των γυναικών με προγράμματα προστασίας των παιδιών, της τρίτης ηλικίας και υποστήριξης των ατόμων με αναπηρία, στο πλαίσιο της εφαρμογής πολιτικών αλληλεγγύης για τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Έμφαση στις υπάρχουσες κοινωνικές δομές υποστήριξης της οικογένειας που λειτουργούν στα πλαίσια του Δήμου, όπως είναι οι Παιδικοί Σταθμοί, το ΚΑΠΗ, το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας των Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ), το πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι» για την υποστηρικτική δράση και προστασία των μοναχικών και αναξιοπαθούντων ατόμων (γυναικών και αντρών), τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης παιδιών και Ατόμων με αναπηρία, κλπ. Καλύτερη λειτουργία των δομών αυτών με σεμινάρια επανεκπαίδευσης και κατάρτισης των εργαζομένων.
• Υποστήριξη των γυναικών με δράσεις που αφορούν τη Νέα Γενιά, όπως τα προγράμματα πρόληψης της νεανικής παραβατικότητας, προγράμματα από τα Κέντρα πρόληψης και θεραπείας από εξαρτησιογόνες ουσίες, δημιουργία χώρων άθλησης και ψυχαγωγίας για τους νέους και σύγχρονων παιδότοπων για τα μικρότερα παιδιά, ενίσχυση των πολιτιστικών δραστηριοτήτων του Δήμου, ώστε οι γυναίκες που κυρίως ασχολούνται με τα παιδιά να έχουν περισσότερο διαθέσιμο χρόνο και να έχουν την ηθική ικανοποίηση ότι ο Δήμος αφουγκράζεται τα προβλήματά τους και αγκαλιάζει τα παιδιά τους.
• Υλοποίηση δράσεων που σχετίζονται με θέματα ενδοοικογενειακής βίας και εκμετάλλευσης των γυναικών.
• Έρευνα σε θέματα φύλου στην κάθε τοπική κοινωνία (διερεύνηση απόψεων, στάσεων, αντιλήψεων για τις κοινωνικές σχέσεις των δύο φύλων, καταγραφή προβλημάτων των γυναικών της περιοχής, ανάδειξη των προβλημάτων). Προώθηση της επιστημονικής έρευνας από γυναίκες για κοινωνικά ζητήματα αιχμής, όπως η εγκληματικότητα, κλπ.
• Δράσεις και ενέργειες για τη συμφιλίωση των επαγγελματικών και των οικογενειακών ευθυνών γιατί ο καταμερισμός της εργασίας στην οικογένεια, οι διαπροσωπικές ανθρώπινες σχέσεις, η καθημερινή συμπεριφορά είναι θέματα νοοτροπίας και αντιλήψεων και χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια για να αλλάξουν και θα πρέπει να αλλάξουν, γιατί σε μια δημοκρατική πολιτεία, όπως είναι η ελληνική, θα πρέπει να επικρατούν συνθήκες πραγματικής ισότητας για όλους.
• Ειδικές δράσεις και παρεμβάσεις στο χώρο της εκπαίδευσης για την αλλαγή νοοτροπίας και αντιλήψεων σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς της Εκπαίδευσης. Εφαρμογή προγραμμάτων επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών σε θέματα ισότητας με την ευθύνη του Δήμου και εθελοντική συμμετοχή επιστημόνων. Παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού, διαδραστικού χαρακτήρα, το οποίο με παιδαγωγικό τρόπο και με υπόρρητες αναφορές να αποδομεί τις στερεότυπες αντιλήψεις για τους ρόλους των φύλων. Εμπλουτισμός των βιβλιοθηκών (δημόσιων και σχολικών) με βιβλιογραφία σχετική με θέματα ισότητας.
• Συνεργασία με Συλλόγους Γυναικών, Κέντρα Στήριξης Γυναικών, εθελοντικές οργανώσεις, κλπ. Δημιουργία Τοπικού Δικτύου Αιρετών Γυναικών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
• Εξετάσεις με κινητές μονάδες ιατρών. Προληπτικός έλεγχος και ενημέρωση για παθήσεις που πλήττουν κυρίως τις γυναίκες.
• Προώθηση θεμάτων που αφορούν τις γυναίκες με προτάσεις και ψηφίσματα προς την κεντρική εξουσία για βελτίωση των νομοθετικών ρυθμίσεων που διασφαλίζουν και προστατεύουν την εργασία και τη μητρότητα, την ίση αμοιβή για ίση προσφορά εργασίας σε άντρες και γυναίκες στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα και τη βελτίωση των κοινωνικών παροχών, δηλαδή καλύτερη ποιότητα ζωής, προστασία της υγείας, πρόνοια και περίθαλψη, που αφορούν φυσικά και τα δύο φύλα, αλλά και νομοθετικές ρυθμίσεις για την προώθηση των γυναικών στα κέντρα λήψης πολιτικών και οικονομικών αποφάσεων (ποσοστώσεις, κλπ.)

Οι γυναίκες έχουμε ανάγκη την Αυτοδιοίκηση και τους θεσμούς της, όπως και η Αυτοδιοίκηση σαν πολιτικός χώρος έχει ανάγκη τις δημιουργικές και αποτελεσματικές ικανότητες των γυναικών. Η ενεργή συμμετοχή των γυναικών στο εκλέγειν και εκλέγεσθαι είναι αναγκαία για να αποκτήσει η Αυτοδιοίκηση μια ανανεωμένη συλλογική έκφραση και πιο ανθρώπινο πρόσωπο. Αλλά και ο Δήμος οφείλει να γίνει το κέντρο ενεργοποίησης όλης της κοινωνίας για την ισότητα των φύλων. Με δράσεις και πρωτοβουλίες όπως οι παραπάνω όλοι μαζί θα πρέπει να στοχεύουμε στη συμπόρευση των φύλων μέσα στην κοινωνία με ελευθερία, ισοτιμία, συνεργασία και αλληλοσεβασμό, στη δημιουργική συλλειτουργία αντρών και γυναικών στην ιδιωτική και δημόσια ζωή με πνεύμα αλληλοπεριχώρησης και αλληλεγγύης, χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς.

Η Δημοτική Επιτροπή Ισότητας Δήμου Φλώρινας
Όλγα Μούσιου Μυλωνά, πρόεδρος
Παναγιώτα Γαϊγάνη Τίτα
Αικατερίνη Σταύρου Λιθοξοΐδου
Παναγιώτα Φιλιππίδου Παλτατζή
Μαρία Τούλιου
Αποστολία Αχλαδά
Βιολέττα Τζίκου
Ματθαίος Καργάκης
Αντιγόνη Λαζαρίδου
Αθηνά Παπατριανταφύλλου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια στα blogs υπάρχουν για να συνεισφέρουν οι αναγνώστες στο διάλογο. Η ευθύνη των σχολίων (αστική και ποινική) βαρύνει τους σχολιαστές.